Esajas 8:17
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jeg bier paa HERREN, han, som dølger sit Aasyn for Jakobs Hus, til ham staar mit Haab:

Norsk (1930)
Jeg vil bie efter Herren, som nu skjuler sitt åsyn for Jakobs hus; jeg vil vente på ham.

Svenska (1917)
Så vill jag förbida HERREN, då han nu döljer sitt ansikte för Jakobs hus; jag vill vänta efter honom.

King James Bible
And I will wait upon the LORD, that hideth his face from the house of Jacob, and I will look for him.

English Revised Version
And I will wait for the LORD, that hideth his face from the house of Jacob, and I will look for him.
Bibel Viden Treasury

I will

Esajas 25:9
Paa hin Dag skal man sige: Se, her er vor Gud, som vi biede paa, og som frelste os; her er HERREN, som vi biede paa. Lad os juble og glæde os over hans Frelse;

Esajas 26:8
Ja, vi venter dig, HERRE, paa dine Dommes Sti; til dit Navn og dit Ry staar vor Sjæls Attraa.

Esajas 33:2
HERRE, vær os naadig, vi bier paa dig, vær du vor Arm hver Morgen, vor Frelse i Nødens Stund!

Esajas 64:4
og som ingen Sinde er hørt. Intet Øre har hørt, intet Øje har set en Gud uden dig, som hjælper den, der haaber paa ham.

1.Mosebog 49:18
Paa din Frelse bier jeg, HERRE!

Salmerne 27:14
Bi paa HERREN, fat Mod, dit Hjerte være stærkt, ja bi paa HERREN!

Salmerne 33:20
Paa HERREN bier vor Sjæl, han er vor Hjælp og vort Skjold;

Salmerne 37:34
Bi paa HERREN og bliv paa hans Vej, saa skal han ophøje dig til at arve Landet; du skal skue de gudløses Undergang.

Salmerne 39:7
Hvad bier jeg, Herre, da efter? Mit Haab staar ene til dig.

Salmerne 40:1
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. (2) Jeg biede trolig paa HERREN, han bøjed sig til mig og hørte mit Skrig.

Salmerne 130:5
Jeg haaber paa HERREN, min Sjæl haaber paa hans Ord,

Klagesangene 3:25,26
Dem, der bier paa HERREN, er han god, den Sjæl, der ham søger;…

Hoseas 12:6
»Drag du nu hjem med din Gud, tag Vare paa Kærlighed og Ret og bi bestandig paa din Gud!«

Mika 7:7
Men jeg vil spejde efter HERREN, jeg bier paa min Frelses Gud; min Gud vil høre mig.

Habakkuk 2:3
thi Synet staar ved Magt, træffer ind til Tide, usvigeligt iler det mod Maalet; tøver det, bi saa paa det, thi det kommer; det udebliver ikke.«

1.Thessaloniker 1:10
og vente paa hans Søn fra Himlene, hvem han oprejste fra de døde, Jesus, som frier os fra den kommende Vrede.

2.Thessaloniker 3:5
Men Herren styre eders Hjerter til Guds Kærlighed og til Kristi Udholdenhed!

Hebræerne 10:36-39
thi I have Udholdenhed nødig, for at I, naar I have gjort Guds Villie, kunne opnaa Forjættelsen.…

hideth

Esajas 54:8
jeg skjulte i skummende Vrede et Øjeblik mit Aasyn for dig, men forbarmer mig med evig Kærlighed, siger din Genløser, HERREN.

Esajas 59:2
Eders Brøde er det, der skiller mellem eder og eders Gud, eders Synder skjuler hans Aasyn for jer, saa han ikke hører.

Esajas 64:7
Ingen paakaldte dit Navn, tog sig sammen og holdt sig til dig; thi du skjulte dit Aasyn for os og gav os vor Brøde i Vold.

5.Mosebog 31:17,18
Men til den Tid skal min Vrede blusse op imod det, og jeg vil forlade dem og skjule mit Aasyn for dem; det skal ædes op, og mange Ulykker og Trængsler skal ramme det. Til den Tid skal det sige: Mon det ikke er, fordi min Gud ikke er i min Midte, at disse Ulykker har ramt mig?…

5.Mosebog 32:20
og sagde: »Jeg vil skjule mit Aasyn for dem og se, hvad Ende det tager med dem; thi de er en bundfalsk Slægt, Børn, som er uden Troskab;

Ezekiel 39:23,24
og Folkene skal kende, at Israels Hus vandrede i Landflygtighed for deres Misgerningers Skyld, fordi de var troløse imod mig, saa jeg skjulte mit Aasyn for dem og gav dem i deres Fjenders Haand, hvorfor de alle faldt for Sværdet.…

Mika 3:4
Engang skal de raabe til HERREN, han lader dem uden Svar; da skjuler han sit Aasyn for dem, fordi deres Gerninger er onde.

I will look

Esajas 50:10
Frygter nogen af jer HERREN, han lytte til hans Tjener, enhver, som vandrer i Mørke og uden Lys; han stole paa HERRENS Navn, søge Støtte hos sin Gud!

Lukas 2:38
Og hun traadte til i den samme Stund og priste Gud og talte om ham til alle, som forventede Jerusalems Forløsning.

Hebræerne 9:28
saaledes skal ogsaa Kristus, efter at være bleven een Gang ofret for at bære manges Synder, anden Gang, uden Synd, vise sig for dem, som forvente ham til Frelse.

Links
Esajas 8:17 InterlinearEsajas 8:17 FlersprogedeIsaías 8:17 SpanskÉsaïe 8:17 FranskeJesaja 8:17 TyskEsajas 8:17 KinesiskIsaiah 8:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esajas 8
16Bind Vidnesbyrdet til og sæt Segl for Læren i mine Disciples Sind! 17Jeg bier paa HERREN, han, som dølger sit Aasyn for Jakobs Hus, til ham staar mit Haab: 18Se, jeg og de Børn, HERREN gav mig, er Varsler og Tegn i Israel fra Hærskarers HERRE, som bor paa Zions Bjerg.
Krydshenvisninger
Lukas 24:27
Og han begyndte fra Moses og fra alle Profeterne og udlagde dem i alle Skrifterne det, som handlede om ham.

Hebræerne 2:13
Og fremdeles: »Jeg vil forlade mig paa ham.« Og fremdeles: »Se, her er jeg og de Børn, som Gud har givet mig.«

5.Mosebog 31:17
Men til den Tid skal min Vrede blusse op imod det, og jeg vil forlade dem og skjule mit Aasyn for dem; det skal ædes op, og mange Ulykker og Trængsler skal ramme det. Til den Tid skal det sige: Mon det ikke er, fordi min Gud ikke er i min Midte, at disse Ulykker har ramt mig?

Job 13:24
Hvi skjuler du dog dit Aasyn og regner mig for din Fjende?

Salmerne 33:20
Paa HERREN bier vor Sjæl, han er vor Hjælp og vort Skjold;

Salmerne 130:5
Jeg haaber paa HERREN, min Sjæl haaber paa hans Ord,

Esajas 1:15
Breder I Hænderne ud, skjuler jeg Øjnene for jer. Hvor meget I saa end beder, jeg hører det ikke. Eders Hænder er fulde af Blod;

Esajas 25:9
Paa hin Dag skal man sige: Se, her er vor Gud, som vi biede paa, og som frelste os; her er HERREN, som vi biede paa. Lad os juble og glæde os over hans Frelse;

Esajas 30:18
Derfor længes HERREN efter at vise eder Naade, derfor staar han op for at forbarme sig over eder. Thi Rettens Gud er HERREN; salige alle, der længes efter ham!

Esajas 45:15
Sandelig, du er en Gud, som er skjult, Israels Gud er en Frelser!

Esajas 54:8
jeg skjulte i skummende Vrede et Øjeblik mit Aasyn for dig, men forbarmer mig med evig Kærlighed, siger din Genløser, HERREN.

Jeremias 33:5
da man gav sig til at stride imod Kaldæerne, og som fyldtes med Ligene af de Mennesker, jeg slog i min Vrede og Harme, og for hvem jeg skjulte mit Aasyn for al deres Ondskabs Skyld:

Habakkuk 2:3
thi Synet staar ved Magt, træffer ind til Tide, usvigeligt iler det mod Maalet; tøver det, bi saa paa det, thi det kommer; det udebliver ikke.«

Esajas 8:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden