Salmerne 27:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Bi paa HERREN, fat Mod, dit Hjerte være stærkt, ja bi paa HERREN!

Norsk (1930)
Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt, ja, bi på Herren!

Svenska (1917)
Förbida HERREN, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta; ja, förbida HERREN.

King James Bible
Wait on the LORD: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the LORD.

English Revised Version
Wait on the LORD: be strong, and let thine heart take courage; yea, wait thou on the LORD.
Bibel Viden Treasury

Wait

Salmerne 25:3,21
Nej, ingen som bier paa dig, skal beskæmmes; beskæmmes skal de, som er troløse uden Grund.…

Salmerne 31:24
Fat Mod, eders Hjerte være stærkt, alle I, som bier paa HERREN!

Salmerne 33:20
Paa HERREN bier vor Sjæl, han er vor Hjælp og vort Skjold;

Salmerne 62:1,5
Til Sangmesteren. Til Jedutun. En Salme af David. (2) Min Sjæl er Stille for Gud alene, min Frelse kommer fra ham;…

Salmerne 130:5
Jeg haaber paa HERREN, min Sjæl haaber paa hans Ord,

1.Mosebog 49:18
Paa din Frelse bier jeg, HERRE!

Esajas 8:17
Jeg bier paa HERREN, han, som dølger sit Aasyn for Jakobs Hus, til ham staar mit Haab:

Esajas 25:9
Paa hin Dag skal man sige: Se, her er vor Gud, som vi biede paa, og som frelste os; her er HERREN, som vi biede paa. Lad os juble og glæde os over hans Frelse;

Esajas 28:8
Thi alle Borde er fulde af Spy, Uhumskhed flyder paa hver en Plet.

Esajas 30:18
Derfor længes HERREN efter at vise eder Naade, derfor staar han op for at forbarme sig over eder. Thi Rettens Gud er HERREN; salige alle, der længes efter ham!

Klagesangene 3:26
det er godt at haabe i Stilhed paa HERRENS Frelse,

Habakkuk 2:3
thi Synet staar ved Magt, træffer ind til Tide, usvigeligt iler det mod Maalet; tøver det, bi saa paa det, thi det kommer; det udebliver ikke.«

Lukas 2:25,38
Og se, der var en Mand i Jerusalem ved Navn Simeon, og denne Mand var retfærdig og gudfrygtig og forventede Israels Trøst, og den Helligaand var over ham.…

Romerne 8:25
Men dersom vi haabe det, som vi ikke se, da forvente vi det med Udholdenhed.

be

Salmerne 31:24
Fat Mod, eders Hjerte være stærkt, alle I, som bier paa HERREN!

Apostlenes G. 28:15
Og Brødrene derfra, som havde hørt om os, kom os i Møde til Appius's Forum og Tres-Tabernæ. Og da Paulus saa dem, takkede han Gud og fattede Mod.

1.Korinther 16:13
Vaager, staar faste i Troen, værer mandige, værer stærke!

2.Timotheus 4:5-8
Du derimod, vær ædru i alle Ting, lid ondt, gør en Evangelists Gerning, fuldbyrd din Tjeneste!…

and

Salmerne 138:3
Den Dag jeg raabte, svared du mig, du gav mig Mod, i min Sjæl kom Styrke.

Esajas 40:31
ny Kraft faar de, der bier paa HERREN, de faar nye Svingfjer som Ørnen; de løber uden at mattes, vandrer uden at trættes.

2.Korinther 12:9,10
og han har sagt mig: »Min Naade er dig nok; thi Kraften fuldkommes i Magtesløshed.« Allerhelst vil jeg derfor rose mig af min Magtesløshed, for at Kristi Kraft kan tage Bolig i mig.…

Efeserne 3:16
at han vil give eder efter sin Herligheds Rigdom mægtigt at styrkes ved hans Aand i det indvortes Menneske;

Efeserne 6:10
For øvrigt bliver stærke i Herren og i hans Styrkes Vælde!

Kolossenserne 1:11
idet I styrkes med al Styrke efter hans Herligheds Kraft til al Udholdenhed og Taalmodighed med Glæde

Links
Salmerne 27:14 InterlinearSalmerne 27:14 FlersprogedeSalmos 27:14 SpanskPsaume 27:14 FranskePsalm 27:14 TyskSalmerne 27:14 KinesiskPsalm 27:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 27
13Havde jeg ikke troet, at jeg skulde skue HERRENS Godhed i de levendes Land — 14Bi paa HERREN, fat Mod, dit Hjerte være stærkt, ja bi paa HERREN!
Krydshenvisninger
1.Samuel 30:6
Og David kom i stor Vaande, thi Folkene tænkte paa at stene ham, da de alle græmmede sig over deres Sønner eller Døtre. Men David søgte Styrke hos HERREN sin Gud;

Salmerne 25:3
Nej, ingen som bier paa dig, skal beskæmmes; beskæmmes skal de, som er troløse uden Grund.

Salmerne 31:24
Fat Mod, eders Hjerte være stærkt, alle I, som bier paa HERREN!

Salmerne 37:34
Bi paa HERREN og bliv paa hans Vej, saa skal han ophøje dig til at arve Landet; du skal skue de gudløses Undergang.

Salmerne 40:1
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. (2) Jeg biede trolig paa HERREN, han bøjed sig til mig og hørte mit Skrig.

Salmerne 62:5
Vær stille hos Gud alene, min Sjæl, thi fra ham kommer mit Haab;

Salmerne 130:5
Jeg haaber paa HERREN, min Sjæl haaber paa hans Ord,

Ordsprogene 20:22
Sig ikke: »Ondt vil jeg gengælde!« Bi paa HERREN, saa hjælper han dig.

Esajas 25:9
Paa hin Dag skal man sige: Se, her er vor Gud, som vi biede paa, og som frelste os; her er HERREN, som vi biede paa. Lad os juble og glæde os over hans Frelse;

Jeremias 42:7
Ti Dage efter kom HERRENS Ord til Jeremias.

Klagesangene 3:25
Dem, der bier paa HERREN, er han god, den Sjæl, der ham søger;

Habakkuk 2:3
thi Synet staar ved Magt, træffer ind til Tide, usvigeligt iler det mod Maalet; tøver det, bi saa paa det, thi det kommer; det udebliver ikke.«

Sefanias 3:8
Bi derfor paa mig, saa lyder det fra HERREN, paa Dagen, jeg fremstaar som Vidne! Thi min Ret er at sanke Folkene, samle Rigerne og udøse over dem min Vrede, al min Harmglød; thi af min Nidkærheds Ild skal al Jorden fortæres.

Salmerne 27:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden