2.Thessaloniker 3:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men Herren styre eders Hjerter til Guds Kærlighed og til Kristi Udholdenhed!

Norsk (1930)
Og Herren styre eders hjerter til å elske Gud og til å vente på Kristus med tålmodighet!

Svenska (1917)
Ja, Herren styre edra hjärtan till Guds kärlek och Kristi ståndaktighet.

King James Bible
And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.

English Revised Version
And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patience of Christ.
Bibel Viden Treasury

the Lord.

1.Kongebog 8:58
at vort Hjerte maa drages til ham, saa vi vandrer paa alle hans Veje og holder hans Bud, Anordninger og Lovbud, som han paalagde vore Fædre!

1.Krønikebog 29:18
HERRE, vore Fædre Abrahams, Isaks og Israels Gud, bevar til evig Tid et saadant Sind og saadanne Tanker i dit Folks Hjerte og vend deres Hjerter til dig!

Salmerne 119:5,36
O, maatte jeg vandre med faste Skridt, saa jeg holder dine Vedtægter!…

Ordsprogene 3:6
hav ham i Tanke paa alle dine Veje, saa jævner han dine Stier.

Jeremias 10:23
Jeg ved, HERRE, at et Menneskes Vej ikke staar til ham selv, og at det ikke staar til en Mand at vandre og styre sine Fjed.

Jakob 1:16-18
Farer ikke vild, mine elskede Brødre!…

into.

5.Mosebog 30:6
Og HERREN din Gud vil omskære dit Hjerte og dit Afkoms Hjerte, saa du elsker HERREN din Gud af hele dit Hjerte og hele din Sjæl, for at du maa leve.

Jeremias 31:33
nej, dette er den Pagt, jeg efter hine Dage slutter med Israels Hus, lyder det fra HERREN: Jeg giver min Lov i deres Indre og skriver den paa deres Hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit Folk.

Romerne 5:5
men Haabet beskæmmer ikke; thi Guds Kærlighed er udøst i vore Hjerter ved den Helligaand, som blev given os.

Romerne 8:28
Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.

1.Korinther 8:3
Men dersom nogen elsker Gud, han er kendt af ham.)

Galaterne 5:22
Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,

Jakob 2:5
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?

1.Johannes 4:19
Vi elske, fordi han elskede os først.

and into.

Salmerne 40:1
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. (2) Jeg biede trolig paa HERREN, han bøjed sig til mig og hørte mit Skrig.

Salmerne 130:5,6
Jeg haaber paa HERREN, min Sjæl haaber paa hans Ord,…

Klagesangene 3:26
det er godt at haabe i Stilhed paa HERRENS Frelse,

Lukas 12:36,37
Og værer I ligesom Mennesker, der vente paa deres Herre, naar han vil bryde op fra Brylluppet, for at de straks, naar han kommer og banker paa, kunne lukke op for ham.…

Romerne 8:25
Men dersom vi haabe det, som vi ikke se, da forvente vi det med Udholdenhed.

Filipperne 3:20,21
Thi vort Borgerskab er i Himlene, hvorfra vi ogsaa forvente som Frelser den Herre Jesus Kristus,…

1.Thessaloniker 1:3,10
idet vi uafladelig mindes eders Gerning i Troen og eders Arbejde i Kærligheden og eders Udholdenhed i Haabet paa vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Aasyn,…

2.Timotheus 4:8
I øvrigt henligger Retfærdighedens Krans til mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig paa hin Dag, og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som have elsket hans Aabenbarelse.

Titus 2:13
forventende det salige Haab og den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi Herligheds Aabenbarelse,

Hebræerne 9:28
saaledes skal ogsaa Kristus, efter at være bleven een Gang ofret for at bære manges Synder, anden Gang, uden Synd, vise sig for dem, som forvente ham til Frelse.

2.Peter 3:12
idet I forvente og fremskynde Guds Dags Tilkommelse, for hvis Skyld Himle skulle antændes og opløses, og Elementer komme i Brand og smelte.

Aabenbaring 3:10,11
Efterdi du har bevaret mit Ord om Udholdenheden, vil ogsaa jeg bevare dig ud af Fristelsens Stund, som skal komme over hele Jorderige for at friste dem, som bo paa Jorden.…

Aabenbaring 13:10
Dersom nogen fører andre i Fængsel, han kommer selv i Fængsel; dersom nogen dræber med Sværd, han skal dræbes med Sværd. Her gælder det de helliges Udholdenhed og Tro.

the patient waiting for Christ.

Hebræerne 12:2,3
idet vi se hen til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, som for den foran ham liggende Glædes Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede Skændselen, og som har taget Sæde paa højre Side af Guds Trone.…

1.Peter 4:1
Efterdi da Kristus har lidt i Kødet, saa skulle ogsaa I væbne eder med det samme Sind (thi den, som har lidt i Kødet, er hørt op med Synd),

Links
2.Thessaloniker 3:5 Interlinear2.Thessaloniker 3:5 Flersprogede2 Tesalonicenses 3:5 Spansk2 Thessaloniciens 3:5 Franske2 Thessalonicher 3:5 Tysk2.Thessaloniker 3:5 Kinesisk2 Thessalonians 3:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Thessaloniker 3
4og vi have den Tillid til eder i Herren, at I baade gøre og ville gøre, hvad vi byde. 5Men Herren styre eders Hjerter til Guds Kærlighed og til Kristi Udholdenhed!
Krydshenvisninger
1.Thessaloniker 3:11
Men han selv, vor Gud og Fader, og vor Herre Jesus Kristus styre vor Vej til eder!

Aabenbaring 1:9
Jeg Johannes, eders Broder og meddelagtig i Trængselen og Riget og Udholdenheden i Jesus, var paa den Ø, som kaldes Patmos, for Guds Ords og for Jesu Vidnesbyrds Skyld.

2.Thessaloniker 3:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden