Efeserne 6:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og I Fædre! opirrer ikke eders Børn, men opfostrer dem i Herrens Tugt og Formaning!

Norsk (1930)
Og I fedre! egg ikke eders barn til vrede, men fostre dem op i Herrens tukt og formaning!

Svenska (1917)
Och I fäder, reten icke edra barn till vrede, utan fostren dem i Herrens tukt och förmaning.

King James Bible
And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.

English Revised Version
And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but nurture them in the chastening and admonition of the Lord.
Bibel Viden Treasury

ye.

1.Mosebog 31:14,15
Saa svarede Rakel og Lea ham: »Har vi vel mere Lod og Del i vor Faders Hus?…

1.Samuel 20:30-34
Da blussede Sauls Vrede op imod Jonatan, og han sagde til ham; »Du Søn af en vanartet Kvinde! Ved jeg ikke, at du er Ven med Isajs Søn til Skam for dig selv og for din Moders Blusel?…

Kolossenserne 3:21
I Fædre! opirrer ikke eders Børn, for at de ikke skulle tabe Modet.

but.

1.Mosebog 18:19
Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal paalægge sine Børn og sine Efterkommere at vogte paa HERRENS Vej ved at øve Retfærdighed og Ret, for at HERREN kan give Abraham alt, hvad han har forjættet ham.«

2.Mosebog 12:26,27
Naar da eders Børn spørger eder: Hvad betyder den Skik, I der har?…

2.Mosebog 13:14,15
Og naar din Søn i Fremtiden spørger dig: Hvad betyder dette? skal du svare ham: Med stærk Haand førte HERREN os ud af Ægypten, af Trællehuset;…

5.Mosebog 4:9
Kun skal du vogte dig og omhyggeligt tage Vare paa dig selv, at du ikke glemmer, hvad du med egne Øjne har set, og at det ikke viger fra dit Hjerte, saa længe du lever; og du skal fortælle dine Sønner og dine Sønners Sønner derom.

5.Mosebog 6:7,20-24
og du skal indprente dine Børn dem og tale om dem, baade naar du sidder i dit Hus, og naar du vandrer paa Vejen, baade naar du lægger dig, og naar du staar op;…

5.Mosebog 11:19-21
og I skal lære eders Børn dem, idet I taler om dem, baade naar du sidder i dit Hus, og naar du vandrer paa Vejen, baade naar du lægger dig, og naar du staar op.…

Josva 4:6,7
for at det kan tjene til Tegn iblandt eder. Naar eders Børn i Fremtiden spørger: Hvad Betydning har disse Sten for eder?…

Josva 4:21-24
og han sagde til Israeliterne: »Naar eders Børn i Fremtiden spørger deres Fædre: Hvad betyder disse Sten?…

Josva 24:15
Men hvis I ikke synes om at tjene HERREN, saa vælg i Dag, hvem I vil tjene, de Guder, eders Forfædre dyrkede hinsides Floden, eller Amoriternes Guder, i hvis Land I nu bor. Men jeg og mit Hus, vi vil tjene HERREN!«

1.Krønikebog 22:10-13
Han skal bygge mit Navn et Hus; og han skal være mig en Søn, og jeg vil være ham en Fader, og jeg vil grundfæste hans Kongedømmes Trone over Israel til evig Tid!…

1.Krønikebog 28:9,10,20
Og du, min Søn Salomo! Kend din Faders Gud og tjen ham med et helt Hjerte og en villig Sjæl, thi HERREN ransager alle Hjerter og kender alt, hvad der rører sig i deres Tanker. Hvis du søger ham, vil han lade sig finde af dig, men forlader du ham, vil han forkaste dig for evigt.…

1.Krønikebog 29:19
Og giv min Søn Salomo et helt Hjerte til at holde dine Bud, Vidnesbyrd og Anordninger og udføre det alt sammen og bygge den Borg, jeg har truffet Forberedelser til at opføre!«

Salmerne 71:17
Gud, du har vejledt mig fra min Ungdom af, dine Undere har jeg forkyndt til nu.

Salmerne 71:18
Indtil Alderdommens Tid og de graanende Haar svigte du mig ikke, o Gud. End skal jeg prise din Arm for alle kommende Slægter.

Salmerne 78:4-7
vi dølger det ikke for deres Børn, men melder en kommende Slægt om HERRENS Ære og Vælde og Underne, som han har gjort.…

Ordsprogene 4:1-4
Hør, I Sønner, paa en Faders Tugt, lyt til for at vinde Forstand;…

Ordsprogene 19:18
Tugt din Søn, imens der er Haab, ellers stiler du efter at slaa ham ihjel.

Ordsprogene 22:6,15
Væn Drengen til den Vej, han skal følge, da viger han ikke derfra, selv gammel.…

Ordsprogene 23:13,14
Spar ej Drengen for Tugt; naar du slaar ham med Riset, undgaar han Døden;…

Ordsprogene 29:15,17
Ris og Revselse, det giver Visdom, uvorn Dreng gør sin Moder Skam.…

Esajas 38:19
Men den levende, den levende takker dig som jeg i Dag. Om din Trofasthed taler Fædre til deres Børn.

2.Timotheus 1:5
idet jeg er bleven mindet om den uskrømtede Tro, som er i dig, den, som boede først i din Mormoder Lois og din Moder Eunike, og jeg er vis paa, at den ogsaa bor i dig.

2.Timotheus 3:15
og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus.

Hebræerne 12:7-10
Holder ud og lader eder tugte; Gud handler med eder som med Sønner; thi hvem er den Søn, som Faderen ikke tugter?…

Links
Efeserne 6:4 InterlinearEfeserne 6:4 FlersprogedeEfesios 6:4 SpanskÉphésiens 6:4 FranskeEpheser 6:4 TyskEfeserne 6:4 KinesiskEphesians 6:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 6
3»for at det maa gaa dig vel, og du maa leve længe i Landet.« 4Og I Fædre! opirrer ikke eders Børn, men opfostrer dem i Herrens Tugt og Formaning!
Krydshenvisninger
1.Mosebog 18:19
Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal paalægge sine Børn og sine Efterkommere at vogte paa HERRENS Vej ved at øve Retfærdighed og Ret, for at HERREN kan give Abraham alt, hvad han har forjættet ham.«

5.Mosebog 4:9
Kun skal du vogte dig og omhyggeligt tage Vare paa dig selv, at du ikke glemmer, hvad du med egne Øjne har set, og at det ikke viger fra dit Hjerte, saa længe du lever; og du skal fortælle dine Sønner og dine Sønners Sønner derom.

5.Mosebog 6:7
og du skal indprente dine Børn dem og tale om dem, baade naar du sidder i dit Hus, og naar du vandrer paa Vejen, baade naar du lægger dig, og naar du staar op;

5.Mosebog 11:19
og I skal lære eders Børn dem, idet I taler om dem, baade naar du sidder i dit Hus, og naar du vandrer paa Vejen, baade naar du lægger dig, og naar du staar op.

Salmerne 78:4
vi dølger det ikke for deres Børn, men melder en kommende Slægt om HERRENS Ære og Vælde og Underne, som han har gjort.

Ordsprogene 4:4
lærte han mig og sagde: Lad dit Hjerte gribe om mine Ord, vogt mine Bud, saa skal du leve;

Ordsprogene 22:6
Væn Drengen til den Vej, han skal følge, da viger han ikke derfra, selv gammel.

Efeserne 6:3
»for at det maa gaa dig vel, og du maa leve længe i Landet.«

Kolossenserne 3:21
I Fædre! opirrer ikke eders Børn, for at de ikke skulle tabe Modet.

2.Timotheus 3:15
og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus.

Efeserne 6:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden