Galaterne 6:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Brødre! om ogsaa et Menneske bliver overrasket af nogen Forsyndelse, da hjælper en saadan til Rette, I aandelige! med Sagtmodigheds Aand, og se til dig selv, at ikke ogsaa du bliver fristet!

Norsk (1930)
Brødre! om også et menneske blir overlistet av nogen synd, da hjelp ham til rette, I åndelige, med saktmodighets ånd; men se til dig selv at ikke du og blir fristet!

Svenska (1917)
Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad.

King James Bible
Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.

English Revised Version
Brethren, even if a man be overtaken in any trespass, ye which are spiritual, restore such a one in a spirit of meekness; looking to thyself, lest thou also be tempted.
Bibel Viden Treasury

if.

Galaterne 2:11-13
Men da Kefas kom til Antiokia, traadte jeg op imod ham for hans aabne Øjne, thi domfældt var han.…

1.Mosebog 9:20-24
Noa var Agerdyrker og den første, der plantede en Vingaard.…

1.Mosebog 12:11-13
Da han nu nærmede sig Ægypten, sagde han til sin Hustru Saraj: »Jeg ved jo, at du er en smuk Kvinde;…

4.Mosebog 20:10-13
og Moses og Aron kaldte Forsamlingen sammen foran Klippen, og han sagde til dem: »Hør nu, I genstridige! Mon vi formaar at faa Vand til at strømme frem til eder af denne Klippe?«…

2.Samuel 11:2
Saa skete det en Aftenstund, da David havde rejst sig fra sit Leje og vandrede paa Kongepaladsets Tag, at han fik Øje paa en Kvinde, der var i Færd med at bade sig; og Kvinden, var meget smuk.

*etc:

Matthæus 26:69,75
Men Peter sad udenfor i Gaarden; og en Pige kom hen til ham og sagde: »Ogsaa du var med Jesus Galilæeren.«…

Romerne 14:1
Men tager eder af den, som er skrøbelig i Troen, og dømmer ikke hans Meninger!

Romerne 15:1
Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og ikke være os selv til Behag.

Hebræerne 12:13
og træder lige Spor med eders Fødder, for at ikke det lamme skal vrides af Led, men snarere helbredes.

Jakob 5:19
Mine Brødre! dersom nogen iblandt eder farer vild fra Sandheden, og nogen omvender ham,

spiritual.

Romerne 8:6
Thi Kødets Higen er Død, men Aandens Higen er Liv og Fred,

Romerne 15:1
Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og ikke være os selv til Behag.

1.Korinther 2:15
Men den aandelige bedømmer alle Ting, selv derimod bedømmes han af ingen.

1.Korinther 3:1
Og jeg, Brødre! kunde ikke tale til eder som til aandelige, men som til kødelige, som til spæde Børn i Kristus.

1.Korinther 14:37
Dersom nogen tykkes, at han er en Profet eller aandelig, han erkende, at hvad jeg skriver til eder, er Herrens Bud.

restore.

2.Samuel 12:1
Og HERREN sendte Natan til David. Da han kom ind til ham, sagde han: »Der boede to Mænd i samme By, en rig og en fattig.

*etc:

Job 4:3,4
Du har selv talt mange til Rette og styrket de slappe Hænder,…

Esajas 35:3,4
Styrk de slappe Hænder, lad de vaklende Knæ blive faste,…

Ezekiel 34:16
De vildfarende Dyr vil jeg opsøge, de adsplittede vil jeg bringe tilbage, de saarede vil jeg forbinde de svage vil jeg styrke, og de fede og kraftige vil jeg vogte; jeg vil røgte dem, som det er ret.

Matthæus 9:13
Men gaar hen og lærer, hvad det vil sige: Jeg har Lyst til Barmhjertighed og ikke til Offer; thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere,«

Matthæus 18:12-15
Hvad tykkes eder? Om et Menneske har hundrede Faar, og eet af dem farer vild, forlader han da ikke de ni og halvfemsindstyve og gaar ud i Bjergene og leder efter det vildfarne?…

Lukas 15:4-7,22-32
»Hvilket Menneske af eder, som har hundrede Faar og har mistet eet af dem, forlader ikke de ni og halvfemsindstyve i Ørkenen og gaar ud efter det, han har mistet, indtil han finder det?…

Hebræerne 12:13
og træder lige Spor med eders Fødder, for at ikke det lamme skal vrides af Led, men snarere helbredes.

Jakob 5:19,20
Mine Brødre! dersom nogen iblandt eder farer vild fra Sandheden, og nogen omvender ham,…

1.Johannes 5:16
Dersom nogen ser sin Broder begaa Synd, som ikke er til Døden, han bede, og han skal give ham Liv, dem nemlig, som ikke synde til Døden. Der er Synd til Døden; for den siger jeg ikke, at han skal bede.

Judas 1:22,23
Og revser nogle, naar de tvivle,…

in the.

Galaterne 5:23
Sagtmodighed, Afholdenhed. Imod saadanne er Loven ikke,

Matthæus 11:29
Tager mit Aag paa eder, og lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; saa skulle I finde Hvile for eders Sjæle.

1.Korinther 4:21
Hvad ville I? Skal jeg komme til eder med Ris eller med Kærlighed og Sagtmodigheds Aand?

2.Korinther 10:1
Men jeg selv, Paulus, formaner eder ved Kristi Sagtmodighed og Mildhed, jeg, som, »naar I se derpaa, er ydmyg iblandt eder, men fraværende er modig over for eder«,

2.Thessaloniker 3:15
Dog skulle I ikke agte ham for en Fjende, men paaminde ham som en Broder!

2.Timotheus 2:25
med Sagtmodighed irettesættende dem, som modsætte sig, om Gud dog engang vilde give dem Omvendelse til Sandheds Erkendelse,

Jakob 3:13
Er nogen viis og forstandig iblandt eder, da vise han ved god Omgængelse sine Gerninger i viis Sagtmodighed!

1.Peter 3:15
men helliger den Herre Kristus i eders Hjerter, altid rede til at forsvare eder over for enhver, som kræver eder til Regnskab for det Haab, der er i eder, men med Sagtmodighed og Frygt,

considering.

1.Korinther 7:5
Unddrager eder ikke hinanden, uden maaske med fælles Samtykke, til en Tid, for at I kunne have Ro til Bønnen, og for saa atter at være sammen, for at Satan ikke skal friste eder, fordi I ikke formaa at være afholdende.

1.Korinther 10:12
Derfor den, som tykkes at staa, se til, at han ikke falder!

Hebræerne 13:3
Kommer de fangne i Hu, som vare I selv medfangne; dem, der lide ilde, som de, der ogsaa selv ere i et Legeme.

Jakob 3:2
Thi vi støde alle an i mange Ting; dersom nogen ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, i Stand til ogsaa at holde hele Legemet i Tømme.

Links
Galaterne 6:1 InterlinearGalaterne 6:1 FlersprogedeGálatas 6:1 SpanskGalates 6:1 FranskeGalater 6:1 TyskGalaterne 6:1 KinesiskGalatians 6:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Galaterne 6
1Brødre! om ogsaa et Menneske bliver overrasket af nogen Forsyndelse, da hjælper en saadan til Rette, I aandelige! med Sagtmodigheds Aand, og se til dig selv, at ikke ogsaa du bliver fristet! 2Bærer hverandres Byrder og opfylder saaledes Kristi Lov!…
Krydshenvisninger
Salmerne 141:5
Slaar en retfærdig mig, saa er det Kærlighed; revser han mig, er det Olie for Hovedet, ej skal mit Hoved vise det fra sig, end sætter jeg min Bøn imod deres Ondskab.

Matthæus 18:15
Men om din Broder synder imod dig, da gaa hen og revs ham mellem dig og ham alene; hører han dig, da har du vundet din Broder.

1.Korinther 2:15
Men den aandelige bedømmer alle Ting, selv derimod bedømmes han af ingen.

1.Korinther 3:1
Og jeg, Brødre! kunde ikke tale til eder som til aandelige, men som til kødelige, som til spæde Børn i Kristus.

1.Korinther 4:21
Hvad ville I? Skal jeg komme til eder med Ris eller med Kærlighed og Sagtmodigheds Aand?

2.Korinther 2:7
saa at I tværtimod snarere skulle tilgive og trøste ham, for at han ikke skal drukne i den alt for store Bedrøvelse.

Galaterne 6:18
Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eders Aand, Brødre! Amen.

1.Thessaloniker 4:1
Saa bede vi eder i øvrigt, Brødre! og formane eder i den Herre Jesus, at som I jo have lært af os, hvorledes I bør vandre og behage Gud, saaledes som I jo ogsaa gøre, at I saaledes maa gøre end yderligere Fremgang.

2.Thessaloniker 3:15
Dog skulle I ikke agte ham for en Fjende, men paaminde ham som en Broder!

2.Timotheus 2:25
med Sagtmodighed irettesættende dem, som modsætte sig, om Gud dog engang vilde give dem Omvendelse til Sandheds Erkendelse,

Hebræerne 12:13
og træder lige Spor med eders Fødder, for at ikke det lamme skal vrides af Led, men snarere helbredes.

Jakob 5:19
Mine Brødre! dersom nogen iblandt eder farer vild fra Sandheden, og nogen omvender ham,

Galaterne 5:26
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden