Galaterne 2:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men da Kefas kom til Antiokia, traadte jeg op imod ham for hans aabne Øjne, thi domfældt var han.

Norsk (1930)
Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like op i øinene, fordi det var ført klagemål imot ham.

Svenska (1917)
Men när Cefas kom till Antiokia, trädde jag öppet upp mot honom, ty han hade befunnits skyldig till en försyndelse.

King James Bible
But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed.

English Revised Version
But when Cephas came to Antioch, I resisted him to the face, because he stood condemned.
Bibel Viden Treasury

to Antioch.

Apostlenes G. 15:30-35
Saa lod man dem da fare, og de kom ned til Antiokia og forsamlede Mængden og overgave Brevet.…

I withstood.

Galaterne 2:5
For dem vege vi end ikke et Øjeblik i Eftergivenhed, for at Evangeliets Sandhed maatte blive varig hos eder.

2.Korinther 5:16
Saaledes vide vi fra nu af ikke af nogen efter Kødet; om vi ogsaa have kendt Kristus efter Kødet, gøre vi det dog ikke mere nu.

2.Korinther 11:5,21-28
Thi jeg mener ikke at staa tilbage i noget for de saare store Apostle.…

2.Korinther 12:11
Jeg er bleven en Daare. I tvang mig dertil. Jeg burde jo anbefales af eder; thi jeg har ikke staaet tilbage i noget for de saare store Apostle, om jeg end, intet er.

1.Timotheus 5:20
Dem, som Synde, irettesæt dem for alles Aasyn, for at ogsaa de andre maa have Frygt.

Judas 1:3
I elskede! da det laa mig alvorligt paa Sinde at skrive til eder om vor fælles Frelse, fandt jeg det nødvendigt at skrive til eder med Formaning om at stride for den Tro, som een Gang er bleven overgiven de hellige.

because.

2.Mosebog 32:21,22
Og Moses sagde til Aron: »Hvad har dette Folk gjort dig, siden du har bragt saa stor en Synd over det?«…

4.Mosebog 20:12
Men HERREN sagde til Moses og Aron: »Fordi I ikke troede paa mig og helligede mig for Israeliternes Øjne, skal I ikke komme til at føre denne Forsamling ind i det Land, jeg vil give dem!«

Jeremias 1:17
Saa omgjord dine Lænder og staa frem og tal til dem, alt hvad jeg byder dig! Vær ikke ræd for dem, at jeg ikke skal gøre dig ræd for dem!

Jonas 1:3
Men Jonas stod op for at fly fra HERRENS Aasyn til Tarsis. Han drog ned til Jafo, og da han fandt et Skib, som skulde til Tarsis, betalte han, hvad Rejsen kostede, og gik om Bord for at sejle med til Tarsis bort fra HERRENS Aasyn.

Jonas 4:3,4,9
Saa tag nu, HERRE, mit Liv; thi jeg vil hellere dø end leve.«…

Matthæus 16:17,18,23
Og Jesus svarede og sagde til ham: »Salig er du, Simon Jonas's Søn! thi Kød og Blod har ikke aabenbaret dig det, men min Fader, som er i Himlene.…

Apostlenes G. 15:37-39
Men Barnabas vilde ogsaa tage Johannes, kaldet Markus, med.…

Apostlenes G. 23:1-5
Da saa Paulus fast paa Raadet og sagde: »I Mænd, Brødre! jeg har med al god Samvittighed vandret for Gud indtil denne Dag.«…

Jakob 3:2
Thi vi støde alle an i mange Ting; dersom nogen ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, i Stand til ogsaa at holde hele Legemet i Tømme.

1.Johannes 1:8-10
Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke i os.…

Links
Galaterne 2:11 InterlinearGalaterne 2:11 FlersprogedeGálatas 2:11 SpanskGalates 2:11 FranskeGalater 2:11 TyskGalaterne 2:11 KinesiskGalatians 2:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Galaterne 2
11Men da Kefas kom til Antiokia, traadte jeg op imod ham for hans aabne Øjne, thi domfældt var han. 12Thi førend der kom nogle fra Jakob, spiste han sammen med Hedningerne; men da de kom, trak han sig tilbage og skilte sig fra dem af Frygt for dem af Omskærelsen.…
Krydshenvisninger
Johannes 1:42
Og han førte ham til Jesus. Jesus saa paa ham og sagde: »Du er Simon, Johannes's Søn; du skal hedde Kefas« (det er udlagt: Petrus).

Apostlenes G. 11:19
De, som nu vare blevne adspredte paa Grund af den Trængsel, som opstod i Anledning af Stefanus, vandrede om lige til Fønikien og Kypern og Antiokia, og de talte ikke Ordet til nogen uden til Jøder alene.

Apostlenes G. 11:20
Men iblandt dem var der nogle Mænd fra Kypern og Kyrene, som kom til Antiokia og talte ogsaa til Grækerne og forkyndte Evangeliet om den Herre Jesus.

Apostlenes G. 11:22
Men Rygtet om dem kom Menigheden i Jerusalem for Øre, og de sendte Barnabas ud til Antiokia.

Apostlenes G. 11:27
Men i disse Dage kom der Profeter ned fra Jerusalem til Antiokia.

Apostlenes G. 15:1
Og der kom nogle ned fra Judæa, som lærte Brødrene: »Dersom I ikke lade eder omskære efter Mose Skik, kunne I ikke blive frelste.«

Apostlenes G. 15:5
Men nogle af Farisæernes Parti, som vare blevne troende, stode op og sagde: »Man bør omskære dem og befale dem at holde Mose Lov.«

Galaterne 1:18
Senere, tre Aar efter, drog jeg op til Jerusalem for at blive kendt med Kefas og blev hos ham i femten Dage.

Galaterne 2:7
Men tværtimod, da de saa, at jeg har faaet Evangeliet til de uomskaarne betroet, ligesom Peter til de omskaarne,

Galaterne 2:9
og da de lærte den mig givne Naade at kende, gave Jakob og Kefas og Johannes, som ansaas for at være Søjler, mig og Barnabas Samfundshaand for at vi skulde gaa til Hedningerne og de til de omskaarne;

Galaterne 2:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden