Romerne 14:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men tager eder af den, som er skrøbelig i Troen, og dømmer ikke hans Meninger!

Norsk (1930)
Ta eder av den som er svak i troen, uten å sette eder til doms over hans tanker!

Svenska (1917)
Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt, utan att döma över andras betänkligheter.

King James Bible
Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations.

English Revised Version
But him that is weak in faith receive ye, yet not to doubtful disputations.
Bibel Viden Treasury

weak.

Romerne 14:21
Det er rigtigt ikke at spise Kød eller at drikke Vin eller at gøre noget, hvoraf din Broder tager Anstød.

Romerne 4:19
og uden at blive svag i Troen saa han paa sit eget allerede udlevede Legeme (han var nær hundrede Aar) og paa, at Saras Moderliv var udlevet;

Romerne 15:1,7
Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og ikke være os selv til Behag.…

Job 4:3
Du har selv talt mange til Rette og styrket de slappe Hænder,

Esajas 35:3,4
Styrk de slappe Hænder, lad de vaklende Knæ blive faste,…

Esajas 40:11
han vogter sin Hjord som en Hyrde, samler den med Armen, bærer Lammene i Favn og leder de diende Faar.

Esajas 42:3
bryder ej knækket Rør og slukker ej rygende Tande. Han udbreder Ret med Troskab,

Ezekiel 34:4,16
de svage Dyr styrkede I ikke, de syge lægte I ikke, de saarede forbandt I ikke, de adsplittede bragte I ikke tilbage, de vildfarende opsøgte I ikke, men I styrede dem med Haardhed og Grumhed.…

Zakarias 11:16
(Thi se, jeg lader en Hyrde fremstaa i Landet). Han tager sig ikke af det bortkomne, leder ikke efter det vildfarne, læger ikke det brudte og har ikke Omhu for det sunde, men spiser Kødet af de fede Dyr og river Klovene af dem.

Matthæus 12:20
Han skal ikke sønderbryde det knækkede Rør og ikke udslukke den rygende Tande, indtil han faar ført Retten frem til Sejr.

Matthæus 14:31
Og straks udrakte Jesus Haanden og greb ham, og han siger til ham: »Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?«

Matthæus 18:6,10
Men den, som forarger een af disse smaa, som tro paa mig, ham var det bedre, at der var hængt en Møllesten om hans Hals, og han var sænket i Havets Dyb.…

Lukas 17:2
Det er bedre for ham, om en Møllesten er lagt om hans Hals, og han er kastet i Havet end at han skulde forarge een af disse smaa.

1.Korinther 3:1,2
Og jeg, Brødre! kunde ikke tale til eder som til aandelige, men som til kødelige, som til spæde Børn i Kristus.…

1.Korinther 8:7-13
Dog ikke alle have den Kundskab. Men der er nogle, som ifølge deres hidtidige Afgudsvane spise det som Afgudsofferkød, og deres Samvittighed, som er skrøbelig, besmittes.…

1.Korinther 9:22
Jeg er bleven skrøbelig for de skrøbelige, for at jeg kunde vinde de skrøbelige; jeg er bleven alt for alle, for at jeg i ethvert Fald kunde frelse nogle.

receive.

Romerne 15:7
Derfor tager eder af hverandre, ligesom ogsaa Kristus har taget sig af os, til Guds Ære.

Matthæus 10:40-42
Den, som modtager eder, modtager mig; og den, som modtager mig, modtager ham, som udsendte mig.…

Matthæus 18:5
Og den, som modtager et eneste saadant Barn for mit Navns Skyld, modtager mig.

Johannes 13:20
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som modtager, hvem jeg sender, modtager mig; men den, som modtager mig, modtager ham, som har sendt mig.«

Filipperne 2:29
Modtager ham altsaa i Herren med al Glæde og holder saadanne i Ære;

2.Johannes 1:10
Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne Lære, ham skulle I ikke tage til Huse og ikke byde velkommen.

3.Johannes 1:8-10
Derfor ere vi skyldige at tage os af saadanne, for at vi kunne blive Medarbejdere for Sandheden.…

doubtful disputations.

Romerne 14:2-5
En har Tro til at spise alt; men den skrøbelige spiser kun Urter.…

Links
Romerne 14:1 InterlinearRomerne 14:1 FlersprogedeRomanos 14:1 SpanskRomains 14:1 FranskeRoemer 14:1 TyskRomerne 14:1 KinesiskRomans 14:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 14
1Men tager eder af den, som er skrøbelig i Troen, og dømmer ikke hans Meninger! 2En har Tro til at spise alt; men den skrøbelige spiser kun Urter.…
Krydshenvisninger
Markus 7:19
Thi det gaar ikke ind i hans Hjerte men i hans Bug og gaar ud ad den naturlige Vej, og saaledes renses al Maden.«

Apostlenes G. 28:2
Og Barbarerne viste os en usædvanlig Menneskekærlighed; thi de tændte et Baal og toge sig af os alle for den frembrydende Regns og Kuldens Skyld.

Romerne 11:15
Thi dersom deres Forkastelse er Verdens Forligelse, hvad bliver da deres Antagelse andet end Liv ud af døde?

Romerne 14:2
En har Tro til at spise alt; men den skrøbelige spiser kun Urter.

Romerne 14:3
Den, som spiser, maa ikke ringeagte den, som ikke spiser; og den, som ikke spiser, maa ikke dømme den, som spiser; thi Gud har taget sig af ham.

Romerne 15:1
Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og ikke være os selv til Behag.

Romerne 15:7
Derfor tager eder af hverandre, ligesom ogsaa Kristus har taget sig af os, til Guds Ære.

1.Korinther 8:9
Men ser, til, at ikke denne eders Frihed skal blive til Anstød for de skrøbelige!

1.Korinther 9:22
Jeg er bleven skrøbelig for de skrøbelige, for at jeg kunde vinde de skrøbelige; jeg er bleven alt for alle, for at jeg i ethvert Fald kunde frelse nogle.

1.Thessaloniker 5:14
Og vi formane eder, Brødre! paaminder de uskikkelige, trøster de modfaldne, tager eder af de skrøbelige, værer langmodige imod alle!

Hebræerne 5:14
men for de fuldkomne er den faste Føde, for dem, som paa Grund af deres Erfaring have Sanserne øvede til at skelne mellem godt og ondt.

Romerne 13:14
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden