Matthæus 12:34
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
I Øgleunger! hvorledes kunne I tale godt, naar I ere onde? Thi af Hjertets Overflødighed taler Munden.

Norsk (1930)
Orme-yngel! hvorledes kan I tale godt, I som er onde? for hvad hjertet flyter over av, det taler munnen.

Svenska (1917)
I huggormars avföda, huru skullen I kunna tala något gott, då I själva ären onda? Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen.

King James Bible
O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.

English Revised Version
Ye offspring of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.
Bibel Viden Treasury

generation.

Matthæus 3:7
Men da han saa mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Daab, sagde han til dem: »I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?

Matthæus 23:33
I Slanger! I Øgleunger! hvorledes kunne I undfly Helvedes Dom?

Lukas 3:7
Han sagde altsaa til de Skarer, som gik ud for at døbes af ham: »I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?

Johannes 8:44
I ere af den Fader Djævelen, og eders Faders Begæringer ville I gøre. Han var en Manddraber fra Begyndelsen af, og han staar ikke i Sandheden; thi Sandhed er ikke i ham. Naar han taler Løgn, taler han af sit eget; thi han er en Løgner og Løgnens Fader.

1.Johannes 3:10
Derved blive Guds Børn og Djævelens Børn aabenbare. Hver den, som ikke gør Retfærdighed, er ikke af Gud, og ligesaa den, som ikke elsker sin Broder.

how.

1.Samuel 24:13
Som det gamle Ord siger: Fra de gudløse kommer Gudløshed! Men min Haand skal ikke være imod dig.

Salmerne 10:6,7
Han siger i Hjertet: »Jeg rokkes ej, kommer ikke i Nød fra Slægt til Slægt.«…

Salmerne 52:2-5
Du pønser hele Dagen paa ondt; din Tunge er hvas som en Kniv, du Rænkesmed,…

Salmerne 53:1
Til Sangmesteren. Al-mahalat. En Maskil af David. (2) Daarerne siger i Hjertet: »Der er ingen Gud!« Slet og afskyeligt handler de, ingen gør godt.

Salmerne 64:3,5
der hvæsser Tungen som Sværd, lægger giftige Ord paa Buen…

Salmerne 120:2-4
HERRE, udfri min Sjæl fra Løgnelæber, fra den falske Tunge!…

Salmerne 140:2,3
der pønser paa ondt i Hjertet og daglig ægger til Strid.…

Esajas 32:6
Thi Daaren taler kun Daarskab, hans Hjerte udtænker Uret for at øve Niddingsværk og prædike Frafald fra HERREN, lade den sultne være tom og den tørstige mangle Vand.

Esajas 59:4,14
Med Ret stævner ingen til Doms eller fører ærligt sin Sag. Man stoler paa tomt, taler falsk, man undfanger Kval, føder Uret.…

Jeremias 7:2-5
Staa hen i Porten til HERRENS Hus og udraab dette Ord: Hør HERRENS Ord, hele Juda, I, som gaar ind gennem disse Porte for at tilbede HERREN!…

Romerne 3:10-14
som der er skrevet: »Der er ingen retfærdig, end ikke een;…

Jakob 3:5-8
Saaledes er ogsaa Tungen et lille Lem og fører store Ord. Se, hvor lille en Ild der stikker saa stor en Skov i Brand!…

for.

Lukas 6:45
Et godt Menneske fremfører det gode af sit Hjertes gode Forraad, og et ondt Menneske fremfører det onde af sit onde Forraad; thi af Hjertets Overflødighed taler hans Mund.

Links
Matthæus 12:34 InterlinearMatthæus 12:34 FlersprogedeMateo 12:34 SpanskMatthieu 12:34 FranskeMatthaeus 12:34 TyskMatthæus 12:34 KinesiskMatthew 12:34 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 12
33Lader enten Træet være godt og dets Frugt god; eller lader Træet være raaddent, og dets Frugt raadden; thi Træet kendes paa Frugten. 34I Øgleunger! hvorledes kunne I tale godt, naar I ere onde? Thi af Hjertets Overflødighed taler Munden. 35Et godt Menneske fremtager gode Ting af sit gode Forraad; og et ondt Menneske fremtager onde Ting af sit onde Forraad.…
Krydshenvisninger
1.Samuel 24:13
Som det gamle Ord siger: Fra de gudløse kommer Gudløshed! Men min Haand skal ikke være imod dig.

Ordsprogene 4:23
Vogt dit Hjerte mer end alt andet, thi derfra udspringer Livet.

Ordsprogene 16:23
Den vises Hjerte giver Munden Kløgt, paa Læberne lægger det øget Viden.

Esajas 9:17
Derfor glædes ej Herren ved dets unge Mænd, har ej Medynk med dets faderløse og Enker. Thi alle er Niddinger og Ugerningsmænd, og hver en Mund taler Daarskab. Men trods alt har hans Vrede ej lagt sig, hans Haand er fremdeles rakt ud.

Esajas 32:6
Thi Daaren taler kun Daarskab, hans Hjerte udtænker Uret for at øve Niddingsværk og prædike Frafald fra HERREN, lade den sultne være tom og den tørstige mangle Vand.

Matthæus 3:7
Men da han saa mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Daab, sagde han til dem: »I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?

Matthæus 12:35
Et godt Menneske fremtager gode Ting af sit gode Forraad; og et ondt Menneske fremtager onde Ting af sit onde Forraad.

Matthæus 15:18
Men det, som gaar ud af Munden, kommer ud fra Hjertet, og det gør Mennesket urent.

Matthæus 23:33
I Slanger! I Øgleunger! hvorledes kunne I undfly Helvedes Dom?

Lukas 3:7
Han sagde altsaa til de Skarer, som gik ud for at døbes af ham: »I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?

Lukas 6:45
Et godt Menneske fremfører det gode af sit Hjertes gode Forraad, og et ondt Menneske fremfører det onde af sit onde Forraad; thi af Hjertets Overflødighed taler hans Mund.

Johannes 8:44
I ere af den Fader Djævelen, og eders Faders Begæringer ville I gøre. Han var en Manddraber fra Begyndelsen af, og han staar ikke i Sandheden; thi Sandhed er ikke i ham. Naar han taler Løgn, taler han af sit eget; thi han er en Løgner og Løgnens Fader.

Efeserne 4:29
Lad ingen raadden Tale udgaa af eders Mund, men saadan Tale, som er god til fornøden Opbyggelse, for at den kan skaffe dem Naade, som høre derpaa;

Efeserne 5:4
ej heller ublu Væsen eller daarlig Snak eller letfærdig Skæmt, hvilket er utilbørligt, men hellere Taksigelse.

Jakob 3:2
Thi vi støde alle an i mange Ting; dersom nogen ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, i Stand til ogsaa at holde hele Legemet i Tømme.

Matthæus 12:33
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden