Apostlenes G. 13:23
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Af dennes Sæd bragte Gud efter Forjættelsen Israel en Frelser, Jesus,

Norsk (1930)
Av hans ætt førte han efter sitt løfte en frelser frem for Israel, Jesus,

Svenska (1917)
Av dennes säd har Gud efter sitt löfte låtit Jesus komma, såsom Frälsare åt Israel.

King James Bible
Of this man's seed hath God according to his promise raised unto Israel a Saviour, Jesus:

English Revised Version
Of this man's seed hath God according to promise brought unto Israel a Saviour, Jesus;
Bibel Viden Treasury

this.

Apostlenes G. 2:30
Da han nu var en Profet og vidste, at Gud med Ed havde tilsvoret ham, at af hans Lænds Frugt skulde en sidde paa hans Trone,

2.Samuel 7:12
Naar dine Dage er omme, og du hviler hos dine Fædre, vil jeg efter dig oprejse din Sæd, som udgaar af dit Liv, og grundfæste hans Kongedømme.

Salmerne 89:35-37
Ved min Hellighed svor jeg een Gang for alle — David sviger jeg ikke:…

Salmerne 132:11
HERREN tilsvor David et troværdigt, usvigeligt Løfte: »Af din Livsens Frugt vil jeg sætte Konger paa din Trone.

Esajas 7:13
Da sagde Esajas: »Hør nu, Davids Hus! Er det eder ikke nok at trætte Mennesker, siden I ogsaa trætter min Gud?

Esajas 11:1,10
Men der skyder en Kvist af Isajs Stub, et Skud gror frem af hans Rod;…

Jeremias 23:5,6
Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg opvækker David en retfærdig Spire, og han skal herske som Konge og handle viselig og øve Ret og Retfærd i Landet.…

Jeremias 33:15-17
I hine Dage og til hin Tid lader jeg en Retfærds Spire fremspire for David, og han skal øve Ret og Retfærd i Landet.…

Amos 9:11
Paa hin Dag rejser jeg Davids faldne Hytte; jeg tætter dens Revner, opfører, hvad der sank i Grus, og bygger den som i gamle Dage,

Matthæus 1:1
Jesu Kristi Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtebog.

Matthæus 21:9
Men Skarerne, som gik foran ham og fulgte efter, raabte og sagde: »Hosanna Davids Søn! velsignet være den, som kommer, i Herrens Navn! Hosanna i det højeste!«

Matthæus 22:42
»Hvad tykkes eder om Kristus? Hvis Søn er han?« De sige til ham: »Davids.«

Lukas 1:31-33,69
Og se, du skal undfange og føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus.…

Johannes 7:42
Har ikke Skriften sagt, at Kristus kommer af Davids Sæd og fra Bethlehem, den Landsby, hvor David var?«

Romerne 1:3
om hans Søn, født af Davids Sæd efter Kødet,

Aabenbaring 22:16
Jeg, Jesus, har sendt min Engel til at vidne for eder disse Ting om Menighederne, jeg er Davids Rodskud og Slægt, den straalende Morgenstjerne.

raised.

Apostlenes G. 2:32-36
Denne Jesus oprejste Gud, hvorom vi alle ere Vidner.…

Apostlenes G. 3:26
For eder først har Gud oprejst sin Tjener og sendt han for at velsigne eder, naar enhver af eder vender om fra sin Ondskab.«

Apostlenes G. 4:12
Og der er ikke Frelse i nogen anden; thi der er ikke noget andet Navn under Himmelen, givet iblandt Mennesker, ved hvilket vi skulle blive frelste.«

Apostlenes G. 5:30,31
Vore Fædres Gud oprejste Jesus, hvem I hængte paa et Træ og sloge ihjel.…

Esajas 43:11
jeg, jeg alene er HERREN, uden mig er der ingen Frelser.

Esajas 45:21
Forkynd det, kom frem dermed, lad dem raadslaa sammen: Hvo kundgjorde dette tilforn, forkyndte det forud? Mon ikke jeg, som er HERREN? Uden mig er der ingen Gud, uden mig er der ingen retfærdig, frelsende Gud.

Zakarias 9:9
Fryd dig saare, Zions Datter, raab med Glæde, Jerusalems Datter! Se, din Konge kommer til dig. Retfærdig og sejrrig er han, ydmyg, ridende paa et Æsel, paa en Asenindes Føl.

Matthæus 1:21
Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder.«

Lukas 2:10,11
Og Engelen sagde til dem: »Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket.…

Johannes 4:42
Og til Kvinden sagde de: »Vi tro nu ikke længer for din Tales Skyld; thi vi have selv hørt, og vi vide, at denne er sandelig Verdens Frelser.«

Romerne 11:26
og saa skal hele Israel frelses, som der er skrevet: »Fra Zion skal Befrieren komme, han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

Titus 1:4
til Titus, mit ægte Barn i fælles Tro: Naade og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Frelser!

Titus 2:10-14
ikke besvige, men vise al god Troskab, for at de i alle Maader kunne være en Pryd for Guds, vor Frelsers Lære.…

Titus 3:3-6
Thi ogsaa vi vare fordum uforstandige, ulydige, vildfarende, Slaver af Begæringer og mange Haande Lyster, vi levede i Ondskab og Avind, vare forhadte og hadede hverandre.…

2.Peter 1:1,11
Simon Peter, Jesu Kristi Tjener og Apostel, til dem, der have faaet samme dyrebare Tro som vi ved vor Guds og Frelsers Jesu Kristi Retfærdighed:…

2.Peter 2:20
Thi dersom de, efter at have undflyet Verdens Besmittelser ved Erkendelse af vor Herre og Frelser Jesus Kristus, igen lade sig indvikle deri og overvindes, da er det sidste blevet værre med dem end det første.

2.Peter 3:2,18
til at komme de Ord i Hu, som forud ere sagte af de hellige Profeter, og eders Apostles Befaling fra Herren og Frelseren,…

1.Johannes 4:14
Og vi have skuet og vidne, at Faderen har udsendt Sønnen til Frelser for Verden.

Judas 1:25
den eneste Gud, vor Frelser ved vor Herre Jesus Kristus, tilkommer Ære og Majestæt, Vælde og Magt, forud for al Tid og nu og i alle Evigheder! Amen.

Links
Apostlenes G. 13:23 InterlinearApostlenes G. 13:23 FlersprogedeHechos 13:23 SpanskActes 13:23 FranskeApostelgeschichte 13:23 TyskApostlenes G. 13:23 KinesiskActs 13:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 13
22Og da han havde taget ham bort, oprejste han dem David til Konge, om hvem han ogsaa vidnede, og sagde: »Jeg har fundet David, Isajs Søn, en Mand efter mit Hjerte, som skal gøre al min Villie.« 23Af dennes Sæd bragte Gud efter Forjættelsen Israel en Frelser, Jesus, 24efter at Johannes forud for hans Fremtræden havde prædiket Omvendelses-Daab for hele Israels Folk.…
Krydshenvisninger
Esajas 11:1
Men der skyder en Kvist af Isajs Stub, et Skud gror frem af hans Rod;

Jeremias 30:9
De skal tjene HERREN deres Gud og David, deres Konge, som jeg vil oprejse dem.

Matthæus 1:1
Jesu Kristi Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtebog.

Matthæus 1:21
Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder.«

Lukas 2:11
Thi eder er i Dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids By.

Johannes 4:42
Og til Kvinden sagde de: »Vi tro nu ikke længer for din Tales Skyld; thi vi have selv hørt, og vi vide, at denne er sandelig Verdens Frelser.«

Apostlenes G. 13:32
Og vi forkynde eder den Forjættelse, som blev given til Fædrene, at Gud har opfyldt denne for os, deres Børn, idet han oprejste Jesus;

Apostlenes G. 13:22
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden