Matthæus 1:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jesu Kristi Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtebog.

Norsk (1930)
Jesu Kristi, Davids sønns, Abrahams sønns ættetavle:

Svenska (1917)
Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.

King James Bible
The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

English Revised Version
The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Bibel Viden Treasury

generation.

1.Mosebog 2:4
Det er Himmelens og Jordens Skabelseshistorie. Da Gud HERREN gjorde Jord og Himmel —

1.Mosebog 5:1
Dette er Adams Slægtebog. Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede;

Esajas 53:8
Fra Trængsel og Dom blev han taget, men hvem i hans Samtid tænkte, da han reves fra de levendes Land, at han ramtes for mit Folks Overtrædelse?

Lukas 3:23-38
Og Jesus selv var omtrent tredive Aar, da han begyndte, og han var, som man holdt for, en Søn af Josef Elis Søn,…

Romerne 9:5
hvem Fædrene tilhøre, og af hvem Kristus er efter Kødet, han, som er Gud over alle Ting, højlovet i Evighed! Amen.

the son of David.

Matthæus 9:27
Og da Jesus gik bort derfra, fulgte der ham to blinde, som raabte og sagde: »Forbarm dig over os, du Davids Søn!«

Matthæus 15:22
Og se, en kananæisk Kvinde kom fra disse Egne, raabte og sagde: »Herre, Davids Søn! forbarm dig over mig! min Datter plages ilde af en ond Aand.«

Matthæus 22:42-45
»Hvad tykkes eder om Kristus? Hvis Søn er han?« De sige til ham: »Davids.«…

2.Samuel 7:13,16
Han skal bygge mit Navn et Hus, og jeg vil grundfæste hans Kongetrone evindelig.…

Salmerne 89:36
Hans Æt skal blive for evigt, hans Trone for mig som Solen,

Salmerne 132:11
HERREN tilsvor David et troværdigt, usvigeligt Løfte: »Af din Livsens Frugt vil jeg sætte Konger paa din Trone.

Esajas 9:6,7
Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.…

Esajas 11:1
Men der skyder en Kvist af Isajs Stub, et Skud gror frem af hans Rod;

Jeremias 23:5
Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg opvækker David en retfærdig Spire, og han skal herske som Konge og handle viselig og øve Ret og Retfærd i Landet.

Jeremias 33:15-17,26
I hine Dage og til hin Tid lader jeg en Retfærds Spire fremspire for David, og han skal øve Ret og Retfærd i Landet.…

Amos 9:11
Paa hin Dag rejser jeg Davids faldne Hytte; jeg tætter dens Revner, opfører, hvad der sank i Grus, og bygger den som i gamle Dage,

Zakarias 12:8
Paa hin Dag værner HERREN om Jerusalems Indbyggere, og den skrøbeligste iblandt dem skal paa hin Dag blive som David, men Davids Hus som Gud, som HERRENS Engel foran dem.

Lukas 1:31,32,69,70
Og se, du skal undfange og føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus.…

Johannes 7:42
Har ikke Skriften sagt, at Kristus kommer af Davids Sæd og fra Bethlehem, den Landsby, hvor David var?«

Apostlenes G. 2:30
Da han nu var en Profet og vidste, at Gud med Ed havde tilsvoret ham, at af hans Lænds Frugt skulde en sidde paa hans Trone,

Apostlenes G. 13:22
Og da han havde taget ham bort, oprejste han dem David til Konge, om hvem han ogsaa vidnede, og sagde: »Jeg har fundet David, Isajs Søn, en Mand efter mit Hjerte, som skal gøre al min Villie.«

Romerne 1:3
om hans Søn, født af Davids Sæd efter Kødet,

Aabenbaring 22:16
Jeg, Jesus, har sendt min Engel til at vidne for eder disse Ting om Menighederne, jeg er Davids Rodskud og Slægt, den straalende Morgenstjerne.

the son of Abraham.

1.Mosebog 12:3
Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig; i dig skal alle Jordens Slægter velsignes!«

1.Mosebog 22:18
og i din Sæd skal alle Jordens Folk velsignes, fordi du adlød mig!«

1.Mosebog 26:3-5
bo som fremmed i det Land, saa vil jeg være med dig og velsigne dig; thi dig og dit Afkom vil jeg give alle disse Lande og stadfæste den Ed, jeg tilsvor din Fader Abraham;…

1.Mosebog 28:13,14
og HERREN stod foran ham og sagde: »Jeg er HERREN, din Fader Abrahams og Isaks Gud! Det Land, du hviler paa, giver jeg dig og dit Afkom;…

Romerne 4:13
Thi ikke ved Lov fik Abraham eller hans Sæd den Forjættelse, at han skulde være Arving til Verden, men ved Tros-Retfærdighed.

Galaterne 3:16
Men Abraham og hans Sæd bleve Forjættelserne tilsagte; der siges ikke: »og Sædene«, som om mange, men som om eet: »og din Sæd«, hvilken er Kristus.

Links
Matthæus 1:1 InterlinearMatthæus 1:1 FlersprogedeMateo 1:1 SpanskMatthieu 1:1 FranskeMatthaeus 1:1 TyskMatthæus 1:1 KinesiskMatthew 1:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 1
1Jesu Kristi Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtebog. 2Abraham avlede Isak; og Isak avlede Jakob; og Jakob avlede Juda og hans Brødre;…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 22:18
og i din Sæd skal alle Jordens Folk velsignes, fordi du adlød mig!«

2.Samuel 7:12
Naar dine Dage er omme, og du hviler hos dine Fædre, vil jeg efter dig oprejse din Sæd, som udgaar af dit Liv, og grundfæste hans Kongedømme.

Salmerne 89:3
Jeg slutted en Pagt med min udvalgte, tilsvor David, min Tjener:

Salmerne 132:11
HERREN tilsvor David et troværdigt, usvigeligt Løfte: »Af din Livsens Frugt vil jeg sætte Konger paa din Trone.

Esajas 9:6
Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.

Esajas 11:1
Men der skyder en Kvist af Isajs Stub, et Skud gror frem af hans Rod;

Matthæus 1:2
Abraham avlede Isak; og Isak avlede Jakob; og Jakob avlede Juda og hans Brødre;

Matthæus 9:27
Og da Jesus gik bort derfra, fulgte der ham to blinde, som raabte og sagde: »Forbarm dig over os, du Davids Søn!«

Lukas 1:32
Han skal være stor og kaldes den Højestes Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, hans Faders Trone.

Lukas 1:33
Og han skal være Konge over Jakobs Hus evindelig, og der skal ikke være Ende paa hans Kongedømme.«

Lukas 1:69
og har oprejst os et Frelsens Horn i sin Tjener Davids Hus,

Lukas 3:32
Isajs Søn, Obeds Søn, Boos's Søn, Salmons Søn, Nassons Søn,

Johannes 7:42
Har ikke Skriften sagt, at Kristus kommer af Davids Sæd og fra Bethlehem, den Landsby, hvor David var?«

Apostlenes G. 13:23
Af dennes Sæd bragte Gud efter Forjættelsen Israel en Frelser, Jesus,

Romerne 1:3
om hans Søn, født af Davids Sæd efter Kødet,

Romerne 9:5
hvem Fædrene tilhøre, og af hvem Kristus er efter Kødet, han, som er Gud over alle Ting, højlovet i Evighed! Amen.

Galaterne 3:16
Men Abraham og hans Sæd bleve Forjættelserne tilsagte; der siges ikke: »og Sædene«, som om mange, men som om eet: »og din Sæd«, hvilken er Kristus.

1.Timotheus 2:5
Thi der er een Gud, og ogsaa een Mellemmand imellem Gud og Mennesker, Mennesket Kristus Jesus,

2.Timotheus 2:8
Kom Jesus Kristus i Hu, oprejst fra de døde, af Davids Sæd, efter mit Evangelium,

Aabenbaring 22:16
Jeg, Jesus, har sendt min Engel til at vidne for eder disse Ting om Menighederne, jeg er Davids Rodskud og Slægt, den straalende Morgenstjerne.

Malakias 4:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden