Lukas 2:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi eder er i Dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids By.

Norsk (1930)
Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad.

Svenska (1917)
Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren.

King James Bible
For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.

English Revised Version
for there is born to you this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.
Bibel Viden Treasury

unto.

Lukas 1:69
og har oprejst os et Frelsens Horn i sin Tjener Davids Hus,

Esajas 9:6
Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.

Matthæus 1:21
Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder.«

Galaterne 4:4,5
Men da Tidens Fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en Kvinde, født under Loven,…

2.Timotheus 1:9,10
han, som frelste os og kaldte os med en hellig Kaldelse, ikke efter vore Gerninger, men efter sit eget Forsæt og Naaden, som blev given os i Kristus Jesus fra evige Tider,…

Titus 2:10-14
ikke besvige, men vise al god Troskab, for at de i alle Maader kunne være en Pryd for Guds, vor Frelsers Lære.…

Titus 3:4-7
Men da Guds, vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed aabenbaredes,…

1.Johannes 4:14
Og vi have skuet og vidne, at Faderen har udsendt Sønnen til Frelser for Verden.

in.

Lukas 2:4
Og ogsaa Josef gik op fra Galilæa, fra Byen Nazareth til Judæa til Davids By, som kaldes Bethlehem, fordi han var af Davids Hus og Slægt,

Matthæus 1:21
Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder.«

which.

Lukas 2:26
Og det var varslet ham af den Helligaand, at han ikke skulde se Døden, førend han havde set Herrens Salvede.

Lukas 1:43
Og hvorledes times dette mig, at min Herres Moder kommer til mig?

Lukas 20:41,42
Men han sagde til dem: »Hvorledes siger man, at Kristus er Davids Søn?…

1.Mosebog 3:15
Jeg sætter Fjendskab mellem dig og Kvinden, mellem din Sæd og hendes Sæd; den skal knuse dit Hoved, og du skal hugge den i Hælen!«

1.Mosebog 49:10
Ikke viger Kongespir fra Juda, ej Herskerstav fra hans Fødder, til han, hvem den tilhører; kommer, ham skal Folkene lyde.

Salmerne 2:2
Jordens Konger rejser sig, Fyrster samles til Raad mod HERREN og mod hans Salvede:

Daniel 9:24-26
Halvfjerdsindstyve Uger er fastsat over dit Folk og din hellige By, indtil Overtrædelsen er fuldendt, Syndens Maal fuldt, Misgerningen sonet, evig Retfærdighed hidført, Syn og Profet beseglet og en højhellig Helligdom salvet.…

Matthæus 1:16
og Jakob avlede Josef, Marias Mand; af hende blev Jesus født, som kaldes Kristus.

Matthæus 16:16
Da svarede Simon Peter og sagde: »Du er Kristus, den levende Guds Søn.«

Johannes 1:41,45
Denne finder først sin egen Broder Simon og siger til ham: »Vi have fundet Messias« (hvilket er udlagt: Kristus).…

Johannes 6:69
og vi have troet og erkendt, at du er Guds Hellige.«

Johannes 7:25-27,41
Da sagde nogle af dem fra Jerusalem: »Er det ikke ham, som de søge at slaa ihjel?…

Johannes 20:31
Men dette er skrevet, for at I skulle tro, at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for at I, naar I tro, skulle have Livet i hans Navn.

Apostlenes G. 2:36
Derfor skal hele Israels Hus vide for vist, at denne Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud gjort baade til Herre og til Kristus.«

Apostlenes G. 17:3
idet han udlagde og forklarede, at Kristus maatte lide og opstaa fra de døde, og han sagde: »Denne Jesus, som jeg forkynder eder, han er Kristus.«

1.Johannes 5:1
Hver den, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud; og hver den, som elsker Faderen, elsker ogsaa den, som er født af ham.

the Lord.

Lukas 1:43
Og hvorledes times dette mig, at min Herres Moder kommer til mig?

Lukas 20:42-44
David selv siger jo i Psalmernes Bog: Herren sagde til min Herre: Sæt dig ved min højre Haand,…

Apostlenes G. 10:36
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.

1.Korinther 15:47
Det første Menneske var af Jord, jordisk; det andet Menneske er fra Himmelen.

Filipperne 2:11
og hver Tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders Ære.

Filipperne 3:8
ja sandelig, jeg agter endog alt for at være Tab imod det langt højere, at kende Kristus Jesus, min Herre, for hvis Skyld jeg har lidt Tab paa alt og agter det for Skarn, for at jeg kan vinde Kristus

Kolossenserne 2:6
Derfor, ligesom I have modtaget Kristus Jesus, Herren, saa vandrer i ham,

Links
Lukas 2:11 InterlinearLukas 2:11 FlersprogedeLucas 2:11 SpanskLuc 2:11 FranskeLukas 2:11 TyskLukas 2:11 KinesiskLuke 2:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 2
10Og Engelen sagde til dem: »Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket. 11Thi eder er i Dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids By. 12Og dette skulle I have til Tegn: I skulle finde et Barn svøbt, liggende i en Krybbe.«…
Krydshenvisninger
Esajas 9:6
Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.

Matthæus 1:16
og Jakob avlede Josef, Marias Mand; af hende blev Jesus født, som kaldes Kristus.

Matthæus 1:21
Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder.«

Matthæus 16:16
Da svarede Simon Peter og sagde: »Du er Kristus, den levende Guds Søn.«

Matthæus 16:20
Da bød han sine Disciple, at de maatte ikke sige til nogen at han var Kristus.

Lukas 1:43
Og hvorledes times dette mig, at min Herres Moder kommer til mig?

Johannes 4:25
Kvinden siger til ham: »Jeg ved, at Messias kommer (hvilket betyder Kristus); naar han kommer, skal han kundgøre os alle Ting.«

Johannes 4:42
Og til Kvinden sagde de: »Vi tro nu ikke længer for din Tales Skyld; thi vi have selv hørt, og vi vide, at denne er sandelig Verdens Frelser.«

Johannes 11:27
Hun siger til ham: »Ja, Herre! jeg tror, at du er Kristus, Guds Søn, den, som kommer til Verden.«

Apostlenes G. 2:36
Derfor skal hele Israels Hus vide for vist, at denne Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud gjort baade til Herre og til Kristus.«

Apostlenes G. 5:31
Ham har Gud ved sin højre Haand ophøjet til en Fyrste og Frelser for at give Israel Omvendelse og Syndernes Forladelse.

Apostlenes G. 10:36
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.

Apostlenes G. 13:23
Af dennes Sæd bragte Gud efter Forjættelsen Israel en Frelser, Jesus,

Lukas 2:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden