Apostlenes G. 2:32
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Denne Jesus oprejste Gud, hvorom vi alle ere Vidner.

Norsk (1930)
Denne Jesus opreiste Gud, som vi alle er vidner om.

Svenska (1917)
Denne -- Jesus -- har nu Gud låtit uppstå; därom kunna vi alla vittna.

King James Bible
This Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses.

English Revised Version
This Jesus did God raise up, whereof we all are witnesses.
Bibel Viden Treasury

whereof.

Apostlenes G. 2:24
Men Gud oprejste ham, idet han gjorde Ende paa Dødens Veer, eftersom det ikke var muligt, at han kunde fastholdes af den.

Apostlenes G. 1:8,22
Men I skulle faa Kraft, naar den Helligaand kommer over eder; og I skulle være mine Vidner baade i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens Ende.«…

Apostlenes G. 3:15
Men Livets Fyrste sloge I ihjel, hvem Gud oprejste fra de døde, hvorom vi ere Vidner.

Apostlenes G. 4:33
Og med stor Kraft aflagde Apostlene Vidnesbyrdet om den Herres Jesu Opstandelse, og der var stor Naade over dem alle.

Apostlenes G. 5:31,32
Ham har Gud ved sin højre Haand ophøjet til en Fyrste og Frelser for at give Israel Omvendelse og Syndernes Forladelse.…

Apostlenes G. 10:39-41
og vi ere Vidner om alt det, som han har gjort baade i Jødernes Land og i Jerusalem, han, som de ogsaa sloge ihjel, idet de hængte ham paa et Træ.…

Lukas 24:46-48
Og han sagde til dem: »Saaledes er der skrevet, at Kristus skulde lide og opstaa fra de døde paa den tredje Dag,…

Johannes 15:27
Men ogsaa I skulle vidne; thi I vare med mig fra Begyndelsen.«

Johannes 20:26-31
Og otte Dage efter vare hans Disciple atter inde, og Thomas med dem. Jesus kommer, da Dørene vare lukkede, og han stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være med eder!«…

Links
Apostlenes G. 2:32 InterlinearApostlenes G. 2:32 FlersprogedeHechos 2:32 SpanskActes 2:32 FranskeApostelgeschichte 2:32 TyskApostlenes G. 2:32 KinesiskActs 2:32 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 2
31talte han, forudseende, om Kristi Opstandelse, at hverken blev han ladt tilbage i Dødsriget, ej heller saa hans Kød Forraadnelse. 32Denne Jesus oprejste Gud, hvorom vi alle ere Vidner. 33Efter at han nu ved Guds højre Haand er ophøjet og af Faderen har faaet den Helligaands Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I baade se og høre.…
Krydshenvisninger
Lukas 24:48
I ere Vidner om disse Ting.

Apostlenes G. 1:8
Men I skulle faa Kraft, naar den Helligaand kommer over eder; og I skulle være mine Vidner baade i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens Ende.«

Apostlenes G. 1:22
lige fra Johannes's Daab indtil den Dag, da han blev optagen fra os, blive Vidne sammen med os om hans Opstandelse.«

Apostlenes G. 2:24
Men Gud oprejste ham, idet han gjorde Ende paa Dødens Veer, eftersom det ikke var muligt, at han kunde fastholdes af den.

Apostlenes G. 3:15
Men Livets Fyrste sloge I ihjel, hvem Gud oprejste fra de døde, hvorom vi ere Vidner.

Apostlenes G. 3:26
For eder først har Gud oprejst sin Tjener og sendt han for at velsigne eder, naar enhver af eder vender om fra sin Ondskab.«

Apostlenes G. 4:10
da skal det være eder alle og hele Israels Folk vitterligt, at ved Jesu Kristi Nazaræerens Navn, hvem I have korsfæstet, hvem Gud har oprejst fra de døde, ved dette Navn er det, at denne staar rask her for eders Øjne,

Apostlenes G. 5:30
Vore Fædres Gud oprejste Jesus, hvem I hængte paa et Træ og sloge ihjel.

Apostlenes G. 10:40
Ham oprejste Gud paa den tredje Dag og gav ham at aabenbares,

Apostlenes G. 13:30
Men Gud oprejste ham fra de døde,

Apostlenes G. 13:33
som der ogsaa er skrevet i den anden Psalme: »Du er min Søn, jeg har født dig i Dag.«

Apostlenes G. 17:31
Thi han har fastsat en Dag, paa hvilken han vil dømme Jorderige med Retfærdighed ved en Mand, som han har beskikket dertil, og dette har han bevist for alle ved at oprejse ham fra de døde.«

1.Korinther 6:14
og Gud har baade oprejst Herren og skal oprejse os ved sin Kraft.

1.Korinther 15:15
Men vi blive da ogsaa fundne som falske Vidner om Gud, fordi vi have vidnet imod Gud, at han oprejste Kristus, hvem han ikke har oprejst, saafremt døde virkelig ikke oprejses.

2.Korinther 4:14
idet vi vide, at han, som oprejste den Herre Jesus, skal ogsaa oprejse os med Jesus og fremstille os tillige med eder.

Galaterne 1:1
Paulus, Apostel, ikke af Mennesker, ikke heller ved noget Menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde,

Efeserne 1:20
som han udviste paa Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre Haand i det himmelske,

Kolossenserne 2:12
idet I bleve begravne med ham i Daaben, i hvilken I ogsaa bleve medoprejste ved Troen paa Guds Virkekraft, som oprejste ham fra de døde.

Hebræerne 13:20
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,

1.Peter 1:21
der ved ham tro paa Gud, som oprejste ham fra de døde og gav ham Herlighed, saa at eders Tro ogsaa er Haab til Gud.

Apostlenes G. 2:31
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden