Efeserne 5:15
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Ser derfor nøje til, hvorledes I vandre, ikke som uvise, men som vise,

Norsk (1930)
Se derfor til hvorledes I kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise,

Svenska (1917)
Sen därför noga till, huru I vandren: att I vandren icke såsom ovisa människor, utan såsom visa;

King James Bible
See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise,

English Revised Version
Look therefore carefully how ye walk, not as unwise, but as wise;
Bibel Viden Treasury

See.

Efeserne 5:33
Dog, ogsaa I skulle elske hver især sin egen Hustru som sig selv; men Hustruen have Ærefrygt for Manden!

Matthæus 8:4
Og Jesus siger til ham: »Se til, at du ikke siger det til nogen; men gaa hen, fremstil dig selv for Præsten, og offer den Gave, som Moses har befalet, til Vidnesbyrd for dem.«

Matthæus 27:4,24
»Jeg har syndet, idet jeg forraadte uskyldigt Blod.« Men de sagde: »Hvad kommer det os ved? se du dertil.«…

1.Thessaloniker 5:15
Ser til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt; men stræber altid efter det gode, baade imod hverandre og imod alle.

Hebræerne 12:25
Ser til, at I ikke bede eder fri for den, som taler. Thi naar de, som bade sig fri for ham, der talte sit Guddomsord paa Jorden, ikke undslap, da skulle vi det meget mindre, naar vi vende os bort fra ham, der taler fra Himlene,

1.Peter 1:22
Lutrer eders Sjæle i Lydighed imod Sandheden til uskrømtet Broderkærlighed, og elsker hverandre inderligt af Hjertet,

Aabenbaring 19:10
Og jeg faldt ned for hans Fødder for at tilbede ham, og han siger til mig: Gør det ikke! Jeg er din Medtjener og dine Brødres, som have Jesu Vidnesbyrd; tilbed Gud! thi Jesu Vidnesbyrd er Profetiens Aand.

walk.

2.Mosebog 23:13
Hold eder alt, hvad jeg siger eder, efterrettelig; du maa ikke nævne andre Guders Navn, det maa ikke høres i din Mund.

Matthæus 10:16
Se, jeg sender eder som Faar midt iblandt Ulve; vorder derfor snilde som Slanger og enfoldige som Duer!

1.Korinther 14:20
Brødre! vorder ikke Børn i Forstand, men værer Børn i Ondskab, i Forstand derimod vorder fuldvoksne!

Filipperne 1:27
Kun skulle I leve Kristi Evangelium værdigt, for at, hvad enten jeg kommer og ser eder eller er fraværende, jeg dog kan høre om eder, at I staa faste i een Aand, saa at I med een Sjæl stride tilsammen for Troen paa Evangeliet

Kolossenserne 1:9
Derfor have ogsaa vi fra den Dag, vi hørte det, ikke ophørt at bede for eder og begære, at I maatte fyldes med Erkendelsen af hans Villie i al Visdom og aandelige Indsigt

Kolossenserne 4:5
Vandrer i Visdom overfor dem, som ere udenfor, saa I købe den belejlige Tid.

not.

2.Samuel 24:10
Men efter at David havde holdt Mandtal over Folket, slog Samvittigheden ham, og han sagde til HERREN: »Jeg har syndet svarlig i, hvad jeg har gjort! Men tilgiv nu, HERRE, din Tjeners Brøde, thi jeg har handlet som en stor Daare!«

Job 2:10
Men han svarede hende: »Du taler som en Daare! Skulde vi tage imod det gode fra Gud, men ikke imod det onde?« I alt dette syndede Job ikke med sine Læber.

Salmerne 73:22
var jeg et Dyr og fattede intet, jeg var for dig som Kvæg.

Ordsprogene 14:8
Den kloge i sin Visdom er klar paa sin Vej, men Taabers Daarskab er Svig.

Matthæus 25:2
Men fem af dem vare Daarer, og fem kloge.

Lukas 24:25
Og han sagde til dem: »O I uforstandige og senhjertede til at tro paa alt det, som Profeterne have talt!

Galaterne 3:1,3
O, I uforstandige Galatere! hvem har fortryllet eder, I, hvem Jesus Kristus blev malet for Øje som korsfæstet?…

1.Timotheus 6:9
Men de, som ville være rige, falde i Fristelse og Snare og mange ufornuftige og skadelige Begæringer, som nedsænke Menneskene i Undergang og Fortabelse;

Jakob 3:13
Er nogen viis og forstandig iblandt eder, da vise han ved god Omgængelse sine Gerninger i viis Sagtmodighed!

Links
Efeserne 5:15 InterlinearEfeserne 5:15 FlersprogedeEfesios 5:15 SpanskÉphésiens 5:15 FranskeEpheser 5:15 TyskEfeserne 5:15 KinesiskEphesians 5:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 5
14Derfor hedder det: »Vaagn op, du, som sover, og staa op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig!« 15Ser derfor nøje til, hvorledes I vandre, ikke som uvise, men som vise, 16saa I købe den belejlige Tid, efterdi Dagene ere onde.…
Krydshenvisninger
Ordsprogene 15:21
Daarskab er Glæde for Mand uden Vid, Mand med Indsigt gaar lige frem.

Efeserne 5:2
og vandrer i Kærlighed, ligesom ogsaa Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en Gave og et Slagtoffer, Gud til en velbehagelig Lugt.

Kolossenserne 4:5
Vandrer i Visdom overfor dem, som ere udenfor, saa I købe den belejlige Tid.

Efeserne 5:14
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden