Salmerne 63:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
En Salme af David, da han var i Judas Ørken. (2) Gud, du er min Gud, dig søger jeg, efter dig tørster min Sjæl, efter dig længes mit Kød i et tørt, vansmægtende, vandløst Land

Norsk (1930)
En salme av David, da han var i Juda ørken. (2) Gud! Du er min Gud, jeg søker dig årle; min sjel tørster efter dig, mitt kjød lenges efter dig i et tørt og vansmektende land, hvor det ikke er vann.

Svenska (1917)
En psalm av David, när han var i Juda öken. (2) Gud, du är min Gud, bittida söker jag dig; min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land, som försmäktar utan vatten.

King James Bible
A Psalm of David, when he was in the wilderness of Judah. O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is;

English Revised Version
A Psalm of David, when he was in the wilderness of Judah. O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee, in a dry and weary land, where no water is.
Bibel Viden Treasury

A.

2943 B.C.

1061 (Title.)
when

1.Samuel 22:5
Men Profeten Gad sagde til David: »Du skal ikke blive i Klippeborgen; bryd op og drag til Judas Land!« Saa drog David til Ja'ar-Heret.

1.Samuel 23:14-16,23-25
Nu opholdt David sig i Ørkenen paa Klippehøjderne og i Bjergene i Zifs Ørken. Og Saul efterstræbte ham hele Tiden, men Gud gav ham ikke i hans Haand.…

1.Samuel 26:1-3
Zifiterne kom til Saul i Gibea og sagde: »Mon ikke David holder sig skjult i Gibeat-Hakila over for Jesjimon!«…

1.Samuel 15:28
Da sagde Samuel til ham: »HERREN har i Dag revet Kongedømmet over Israel fra dig og givet det til en anden, som er bedre end du!

thou

Salmerne 31:14
Men, HERRE, jeg stoler paa dig; jeg siger: Du er min Gud,

Salmerne 42:11
Hvorfor er du nedbøjet, Sjæl, hvi bruser du i mig? Bi efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit Aasyns Frelse og min Gud!

Salmerne 91:2
siger til HERREN: Min Tilflugt, min Klippeborg, min Gud, paa hvem jeg stoler.

Salmerne 118:28
Du er min Gud, jeg vil takke dig, min Gud, jeg vil ophøje dig!

Salmerne 143:10
lær mig at gøre din Vilje, thi du er min Gud, mig føre din gode Aand ad den jævne Vej!

2.Mosebog 15:2
HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min Faders Gud, og jeg vil ophøje ham.

Jeremias 31:1,33
Til hin Tid, lyder det fra HERREN, vil jeg være alle Israels Slægters Gud, og de skal være mit Folk.…

Zakarias 13:9
Og denne Tredjedel fører jeg i Ild og renser den, som man renser Sølv, prøver den, som man prøver Guld. Den skal paakalde mit Navn, og jeg svarer; jeg siger: »Den er mit Folk.« Og den skal sige: »HERREN er min Gud.«

Johannes 20:17
Jesus siger til hende: »Rør ikke ved mig, thi jeg er endnu ikke opfaren til min Fader; men gaa til mine Brødre og sig dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader og til min Gud og eders Gud.«

early

Salmerne 5:3
Aarle hører du, HERRE, min Røst, aarle bringer jeg dig min Sag og spejder.

Salmerne 78:34
Naar han vog dem, søgte de ham, vendte om og spurgte om Gud,

Job 8:5
saa søg du nu hen til Gud og bed hans Almagt om Naade!

Ordsprogene 1:27,28
naar det, I frygter, kommer som Uvejr, naar eders Ulykke kommer som Storm, naar Trængsel og Nød kommer over jer.…

Ordsprogene 8:17
Jeg elsker dem, der elsker mig, og de, der søger mig, finder mig.

Højsangen 3:1-3
Paa mit Leje om Natten søgte jeg ham, som min Sjæl har kær, jeg søgte, men fandt ham ikke.…

Hoseas 5:15
Jeg gaar til mit sted igen, indtil de bøder for Skylden og søger frem for mit Aasyn, søger mig i deres Trængsel.

Matthæus 6:33
Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed, saa skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift.

soul

Salmerne 42:1,2
Til Sangmesteren. En Maskil af Koras Sønner. (2) Som Hjorten skriger efter rindende Vand, saaledes skriger min Sjæl efter dig, o Gud.…

Salmerne 84:2
Af Længsel efter HERRENS Forgaarde vansmægted min Sjæl, nu jubler mit Hjerte og Kød for den levende Gud!

Salmerne 119:81
Efter din Frelse længes min Sjæl, jeg bier paa dit Ord.

Salmerne 143:6
Jeg udbreder Hænderne mod dig, som et tørstigt Land saa længes min Sjæl efter dig. — Sela.

Johannes 7:37
Men paa den sidste, den store Højtidsdag stod Jesus og raabte og sagde: »Om nogen tørster, han komme til mig og drikke!

Aabenbaring 7:16,17
De skulle ikke hungre mere, ej heller tørste mere, ej heller skal Solen eller nogen Hede falde paa dem.…

flesh

Salmerne 102:3-5
Thi mine Dage svinder som Røg, mine Ledemod brænder som Ild;…

Højsangen 5:8
Jeg besværger eder, Jerusalems Døtre: Saafremt I finder min Ven, hvad skal I da sige til ham? At jeg er syg af Kærlighed!

2.Mosebog 17:3
Og Folket tørstede der efter Vand og knurrede mod Moses og sagde: »Hvorfor har du ført os op fra Ægypten? Mon for at lade os og vore Børn og vore Hjorde dø af Tørst?«

Esajas 32:2
hver af dem som Læ imod Storm og Ly imod Regnskyl, som Bække i Ørk, som en vældig Klippes Skygge i tørstende Land.

Esajas 35:7
det glødende Sand bliver Vanddrag, til Kildevæld tørstigt Land. I Sjakalers Bo holder Hjorde Rast, paa Strudsenes Enemærker gror Rør og Siv.

Esajas 41:18
Fra nøgne Høje sender jeg Floder og Kilder midt i Dale; Ørkenen gør jeg til Vanddrag, det tørre Land til Væld.

Matthæus 12:43
Men naar den urene Aand er faren ud af Mennesket, vandrer den igennem vandløse Steder, søger Hvile og finder den ikke.

Links
Salmerne 63:1 InterlinearSalmerne 63:1 FlersprogedeSalmos 63:1 SpanskPsaume 63:1 FranskePsalm 63:1 TyskSalmerne 63:1 KinesiskPsalm 63:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 63
1En Salme af David, da han var i Judas Ørken. (2) Gud, du er min Gud, dig søger jeg, efter dig tørster min Sjæl, efter dig længes mit Kød i et tørt, vansmægtende, vandløst Land 2(saaledes var det, jeg saa dig i Helligdommen) for at skue din Vælde og Ære;…
Krydshenvisninger
Matthæus 5:6
Salige ere de, som hungre og tørste efter Retfærdigheden, thi de skulle mættes.

1.Samuel 22:5
Men Profeten Gad sagde til David: »Du skal ikke blive i Klippeborgen; bryd op og drag til Judas Land!« Saa drog David til Ja'ar-Heret.

Salmerne 31:9
Vær mig naadig, HERRE, thi jeg er angst, af Kummer hentæres mit Øje, min Sjæl og mit Indre.

Salmerne 42:2
Min Sjæl tørster efter Gud, den levende Gud; naar skal jeg komme og stedes for Guds Aasyn?

Salmerne 78:34
Naar han vog dem, søgte de ham, vendte om og spurgte om Gud,

Salmerne 84:2
Af Længsel efter HERRENS Forgaarde vansmægted min Sjæl, nu jubler mit Hjerte og Kød for den levende Gud!

Salmerne 118:28
Du er min Gud, jeg vil takke dig, min Gud, jeg vil ophøje dig!

Salmerne 119:20
Altid hentæres min Sjæl af Længsel efter dine Lovbud.

Salmerne 143:6
Jeg udbreder Hænderne mod dig, som et tørstigt Land saa længes min Sjæl efter dig. — Sela.

Esajas 26:9
Min Sjæl attraar dig om Natten, min Aand i mit indre søger dig. Thi naar dine Domme rammer Jorden, lærer de, som bor paa Jorderig, Retfærd.

Esajas 55:1
Hid, alle, som tørster, her er Vand, kom, I, som ikke har Penge! Køb Korn og spis uden Penge, uden Vederlag Vin og Mælk.

Salmerne 62:12
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden