Ordsprogene 27
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Ros dig ikke af Dagen i Morgen, du ved jo ikke, hvad Dag kan bringe.1Ros dig ikke av den dag imorgen, for du vet ikke hvad dagen vil føde!1Beröm dig icke av morgondagen, ty du vet icke vad en dag kan bära i sitt sköte.
2Lad en anden rose dig, ikke din Mund, en fremmed, ikke dine egne Læber.2La en annen rose dig og ikke din egen munn, en fremmed og ikke dine egne leber!2Må en annan berömma dig, och icke din egen mun, främmande, och icke dina egna läppar.
3Sten er tung, og Sand vejer til, men tung fremfor begge er Daarers Galde.3Stenen er tung, og sanden veier meget, men dårens harme er tyngre enn begge.3Sten är tung, och sand är svår att bära, men tyngre än båda är förargelse genom en oförnuftig man.
4Vrede er grum, og Harme skummer, men Skinsyge, hvo kan staa for den?4Vrede er fryktelig, og harme er som en flom; men hvem kan stå sig mot avind?4Vrede är en grym sak och harm en störtflod, men vem kan bestå mot svartsjuka?
DANNORSVE
5Hellere aabenlys Revselse end Kærlighed, der skjules.5Åpenlys irettesettelse er bedre enn kjærlighet som skjules.5Bättre är öppen tillrättavisning än kärlek som hålles fördold.
6Vennehaands Hug er ærligt mente, Avindsmands Kys er mange.6Trofaste er vennens slag, men troløse er fiendens kyss.6Vännens slag givas i trofasthet, men ovännens kyssar till överflöd.
7Den mætte vrager Honning, alt beskt er sødt for den sultne.7Den mette vraker honning, men for den sultne er alt bittert søtt.7Den mätte trampar honung under fötterna, men den hungrige finner allt vad bittert är sött.
8Som Fugl, der maa fly fra sin Rede, er Mand, der maa fly fra sit Hjem:8Lik en spurv som flyver omkring borte fra sitt rede, er en mann som vanker om borte fra sitt hjem.8Lik en fågel som har måst fly ifrån sitt bo är en man som har måst fly ifrån sitt hem.
9Olie og Røgelse fryder Sindet, men Sjælen sønderslides af Kummer.9Olje og røkelse gleder hjertet, og likeså en venns ømhet og opriktige råd.9Salvor och rökelse göra hjärtat glatt, ömhet hos en vän som giver välbetänkta råd.
DANNORSVE
10Slip ikke din Ven og din Faders Ven, gaa ej til din Broders Hus paa din Ulykkes Dag. Bedre er Nabo ved Haanden end Broder i det fjerne.10Forlat ikke din venn og din fars venn, og kom ikke i din brors hus den dag du er i nød! En granne nær ved er bedre enn en bror langt borte.10Din vän och din faders vän må du icke låta fara, gå icke till din broders hus, när ofärd drabbar dig; bättre är en granne som står dig nära än broder som står dig fjärran.
11Vær viis, min Søn, og glæd mit Hjerte, at jeg kan svare den, der smæder mig.11Vær vis, min sønn, og gled mitt hjerte, så jeg kan svare den som håner mig!11Bliv vis, min son, så gläder du mitt hjärta; jag kan då giva den svar, som smädar mig.
12Den kloge ser Faren og søger i Skjul, tankeløse gaar videre og bøder,12Den kloke ser ulykken og skjuler sig; de uerfarne går videre og må bøte.12Den kloke ser faran och söker skydd; de fåkunniga löpa åstad och få plikta därför.
13Tag hans Klæder, han borged for en anden, pant ham for fremmedes Skyld!13Ta hans klær, han har gått i borgen for en annen, og ta pant av ham for en fremmed kvinnes skyld!13Tag kläderna av honom, ty han har gått i borgen för en annan, och panta ut vad han har, för den främmande kvinnans skull.
14Den, som aarle højlydt velsigner sin Næste, han faar det regnet for Banden.14Den som velsigner sin venn med høi røst tidlig om morgenen, ham skal det regnes som en forbannelse.14Den som välsignar sin nästa med hög röst bittida om morgonen, honom kan det tillräknas såsom en förbannelse.
DANNORSVE
15Ustandseligt Tagdryp en Regnvejrsdag og trættekær Kvinde ligner hinanden;15Et stadig takdrypp på en regndag og en trettekjær kvinne ligner hverandre.15Ett oavlåtligt takdropp på en regnig dag och en trätgirig kvinna, det kan aktas lika.
16den, som vil skjule hende, skjuler Vind, og hans højre griber i Olie.16Den som holder på henne, holder på vind, og hans høire hånd griper i olje.16Den som vill lägga band på en sådan vill lägga band på vinden, och hala oljan möter hans högra hand.
17Jern skærpes med Jern, det ene Menneske skærper det andet.17Jern skjerpes ved jern, og en mann slipes ved å omgås andre.17Järn giver skärpa åt järn; så skärper den ena människan den andra.
18Røgter man et Figentræ, spiser man dets Frugt; den, der vogter sin Herre, æres.18Den som passer sitt fikentre, får ete dets frukt, og den som tar vare på sin herre, blir æret.18Den som vårdar sitt fikonträd, han får äta dess frukt; och den som vårdar sig om sin herre, han kommer till ära.
19Som i Vandspejlet Ansigt møder Ansigt, slaar Menneskehjerte Menneske i Møde.19Likesom ansikt speiler sig mot ansikt i vannet, så finner det ene menneske sitt hjerte igjen hos det andre.19Såsom spegelbilden i vattnet liknar ansiktet, så avspeglar den ena människans hjärta den andras.
DANNORSVE
20Dødsrige og Afgrund kan ikke mættes, ej heller kan Menneskens Øjne mættes.20Dødsriket og avgrunnen blir ikke mette, og menneskenes øine blir heller ikke mette.20Dödsriket och avgrunden kunna icke mättas; så bliva ej heller människans ögon mätta.
21Digel til Sølv og Ovn til Guld, efter sit Ry bedømmes en Mand.21Digel er for sølv og ovn for gull, og en mann prøves efter det han roser.21Silvret prövas genom degeln och guldet genom smältugnen, så ock en man genom sitt rykte.
22Om du knuste en Daare i Morter med Støder midt imellem Gryn, hans Daarskab veg dog ej fra ham.22Om du støter dåren i morteren med støteren midt iblandt grynene, så viker hans dårskap allikevel ikke fra ham.22Om du stötte den oförnuftige mortel med en stöt, bland grynen, så skulle hans oförnuft ändå gå ur honom.
23Mærk dig, hvorledes dit Smaakvæg ser ud, hav Omhu for dine Hjorde;23Du bør nøie kjenne dine fårs utseende; ha omsorg for din buskap!23Se väl till dina får, och hav akt på dina hjordar.
24thi Velstand varer ej evigt, Rigdom ikke fra Slægt til Slægt;24For gods varer ikke til evig tid, og en krone ikke gjennem alle slekter.24Ty rikedom varar icke evinnerligen; består ens en krona från släkte till släkte?
DANNORSVE
25er Sommergræsset svundet, Grønt spiret frem, og sankes Bjergenes Urter,25Når høiet er borte, og det unge gress kommer til syne, og fjellgresset samles inn,25När ny brodd skjuter upp efter gräset som försvann, och när foder samlas in på bergen,
26da har du Lam til at give dig Klæder og Bukke til at købe en Mark,26så har du lam til klær og bukker til å kjøpe aker for,26då äger du lamm till att bereda dig kläder och bockar till att köpa dig åker;
27Gedemælk til Mad for dig og dit Hus, til Livets Ophold for dine Piger.27og du har gjetemelk nok til føde for dig og ditt hus og til livsophold for dine piker.27då giva dig getterna mjölk nog, till föda åt dig själv och ditt hus och till underhåll åt dina tjänarinnor.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 26
Top of Page
Top of Page