Salomos Ordsprog 12
Norsk (1930)
1Den som elsker tukt, elsker kunnskap; men den som hater refselse, er dum.

2Den gode får nåde hos Herren, men den svikefulle mann fordømmer han.

3Ugudelighet hjelper intet menneske til å stå støtt, men de rettferdiges rot rokkes ikke.

4En god hustru er sin manns krone, men en dårlig er som råttenhet i hans ben.

5De rettferdige tenker bare på det som rett er; de ugudeliges råd er svik.

6De ugudelige taler alltid om å lure efter blod, men de opriktiges munn frelser dem.

7De ugudelige kastes over ende, og så er de ikke mere; men de rettferdiges hus står fast.

8En mann roses alt efter som han har forstand, men den hvis hjerte er forvendt, blir til forakt.

9Bedre er en småkårsmann som har en tjener, enn en som vil være storkar, men ikke har brød.

10Den rettferdige har omsorg for sin buskap, men den ugudeliges hjerte er hårdt.

11Den som dyrker sin jord, mettes med brød; men den som jager efter tomme ting, er uten forstand.

12Den ugudelige attrår det som er en snare for de onde; men de rettferdige gir Gud fast rot.

13I lebenes synd ligger en ond snare, men den rettferdige kommer ut av trengsel.

14Av sin munns frukt mettes en mann med godt, og hvad et menneskes hender har gjort, det gjengjeldes ham.

15Dårens vei er rett i hans egne øine, men den som hører på råd, er vis.

16Dårens vrede blir kjent samme dag, men den som skjuler krenkelser, er klok.

17Den som er ærlig i sine ord, taler sannhet, men et falskt vidne taler svik.

18Mange taler tankeløse ord, som stikker likesom sverd; men de vises tunge er lægedom.

19Sannhets lebe blir fast for all tid, men falskhets tunge bare et øieblikk.

20Det er svik i deres hjerte som smir ondt; men de som råder til fred, får glede.

21Det rammer ikke den rettferdige noget ondt, men de ugudelige får ulykke i fullt mål.

22Falske leber er en vederstyggelighet for Herren, men de som går frem med ærlighet, er ham til velbehag.

23Et klokt menneske skjuler det han vet, men dårers hjerte roper ut sin dårskap.

24Den flittiges hånd kommer til å styre, men lathet blir træl.

25Sorg i en manns hjerte trykker det ned, men et godt ord gleder det.

26Den rettferdige veileder sin næste, men de ugudeliges vei fører dem vill.

27Lathet steker ikke sin fangst, men flid er en kostelig skatt for et menneske.

28På rettferds sti er liv, og en ryddet vei fører ikke til døden.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Proverbs 11
Top of Page
Top of Page