Jobs 5
Norsk (1930)
1Rop du bare! Er det vel nogen som svarer dig? Og til hvem av de hellige vil du vende dig?

2For harme slår dåren ihjel, og vrede dreper den tåpelige.

3Jeg så en dåre skyte røtter; men med ett måtte jeg rope ve over hans bolig.

4Hans barn var uten hjelp; de blev trådt ned i porten, og det var ingen som frelste dem.

5De hungrige åt op hans avling, ja, midt ut av torner hentet de den, og snaren lurte på hans gods.

6For ikke skyter ulykke op av støvet, og møie spirer ikke frem av jorden;

7men mennesket fødes til møie, likesom ildens gnister flyver høit i været.

8Men jeg vilde* vende mig til Gud og overlate min sak til ham,

9han som gjør store, uransakelige ting, under uten tall,

10som sender regn utover jorden og lar vann strømme utover markene,

11som ophøier de ringe og lar de sørgende nå frem til frelse,

12som gjør de kløktiges råd til intet, så deres hender ikke får utrettet noget som varer,

13han som fanger de vise i deres kløkt og lar de listiges råd bli forhastet;

14om dagen støter de på mørke, og om middagen famler de som om natten.

15Og således frelser han den fattige fra sverdet, fra deres munn og fra den sterkes hånd,

16og det blir håp for den ringe, og ondskapen må lukke sin munn.

17Ja, salig er det menneske Gud refser, og den Allmektiges tukt må du ikke akte ringe!

18For han sårer, og han forbinder; han slår, og hans hender læger.

19I seks trengsler skal han berge dig, og i den syvende skal intet ondt røre dig.

20I hungersnød frir han dig fra døden og i krig fra sverdets vold.

21For tungens svepe skal du være skjult, og du skal ikke frykte når ødeleggelsen kommer.

22Ødeleggelse og hunger skal du le av, og for jordens ville dyr skal du ikke frykte;

23for med markens stener står du i pakt, og markens ville dyr holder fred med dig.

24Og du skal få se at ditt telt er trygt, og ser du over din eiendom, skal du intet savne.

25Og du skal få se at din ætt blir tallrik, og dine efterkommere som jordens urter.

26Du skal i fullmoden alder gå i graven, likesom kornbånd føres inn sin tid.

27Se, dette er det vi har utgransket, og således er det. Hør det og merk dig det!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 4
Top of Page
Top of Page