Jobs 22
Norsk (1930)
1Da tok Elifas fra Teman til orde og sa:

2Kan vel en mann være til gagn for Gud? Nei, bare sig selv gagner den forstandige.

3Er det til nogen nytte for den Allmektige at du er rettferdig, eller til nogen vinning at du vandrer ulastelig?

4Er det for din gudsfrykts skyld han refser dig eller går i rette med dig?

5Er ikke din ondskap stor og dine misgjerninger uten ende?

6Du tok jo pant av dine brødre uten grunn og drog klærne av de nakne.

7Du gav ikke den trette vann å drikke, og den sultne nektet du brød.

8Men den som gikk frem med vold, han fikk landet i eie, og den som var høit aktet, bodde i det.

9Enker har du latt fare tomhendt, og farløses armer blev knust.

10Derfor er det snarer rundt omkring dig, og en hastig redsel forferder dig.

11Eller ser du ikke mørket og den vannflom som dekker dig?

12Er ikke Gud høi som himmelen? Og se de øverste stjerner, hvor høit de står!

13Og du sier: Hvad vet Gud? Kan han vel dømme gjennem mørket?

14Skyene er et dekke for ham, så han ikke ser noget, og på himmelens hvelving vandrer han.

15Vil du følge den sti som syndens menn vandret på i de gamle dager,

16de som blev bortrykket før tiden, og under hvis føtter grunnen fløt bort som en strøm,

17de menn som sa til Gud: Vik fra oss, og som spurte hvad den Allmektige vel skulde kunne gjøre for dem,

18enda han hadde fylt deres hus med det som var godt? - Men de ugudeliges tanker er lang fra mine tanker. -

19De rettferdige så det* og gledet sig, og de uskyldige spottet dem:

20Sannelig, våre fiender er tilintetgjort, og ild har fortært deres overflod.

21Forlik dig nu med ham, så vil du få fred! Og så skal lykke times dig.

22Ta imot lærdom av hans munn og legg dig hans ord på hjerte!

23Vender du om til den Allmektige, da skal din lykke bli bygget op igjen; men du må få urett bort fra dine telt.

24Kast ditt gull i støvet og ditt Ofir-gull blandt bekkenes stener!

25Så skal den Allmektige være ditt gull, være som dynger av sølv for dig,

26for da skal du glede dig i den Allmektige og løfte ditt åsyn til Gud.

27Du skal bede til ham, og han skal høre dig, og du skal opfylle dine løfter,

28og setter du dig noget fore, da skal det lykkes for dig, og over dine veier skal det skinne lys;

29når de fører nedover, skal du si: Opover! Han skal frelse den som slår sitt øie ned;

30han skal redde endog den som ikke er uskyldig; ved dine henders renhet skal han bli reddet*.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 21
Top of Page
Top of Page