Matthæus 8:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og se, en spedalsk kom, faldt ned for ham og sagde: »Herre! om du vil, saa kan du rense mig.«

Norsk (1930)
Og se, en spedalsk kom og falt ned for ham og sa: Herre! om du vil, så kan du rense mig.

Svenska (1917)
Då trädde en spetälsk man fram och föll ned för honom och sade: »Herre, vill du, så kan du göra mig ren.»

King James Bible
And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

English Revised Version
And behold, there came to him a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.
Bibel Viden Treasury

behold.

Markus 1:40
Og en spedalsk kommer til ham, beder ham og falder paa Knæ for ham og siger til ham: »Om du vil, saa kan du rense mig.«

*etc:

Lukas 5:12
Og det skete, medens han var i en af Byerne, se, da var der en Mand fuld af Spedalskhed; og da han saa Jesus, faldt han paa sit Ansigt, bad ham og sagde: »Herre! om du vil, kan du rense mig.«

a leper.

Matthæus 10:8
Helbreder syge, opvækker døde, renser spedalske, uddriver onde Aander! I have modtaget det for intet, giver det for intet!

Matthæus 26:6
Men da Jesus var kommen til Bethania, i Simon den spedalskes Hus,

3.Mosebog 13:44-46
saa er han spedalsk; han er uren, og Præsten skal erklære ham for uren; paa sit Hoved er han angrebet.…

4.Mosebog 5:2,3
Byd Israeliterne at fjerne alle spedalske fra Lejren, alle, der lider af Flaad, og alle, der er blevet urene ved Lig;…

4.Mosebog 12:10
Da saa Skyen trak sig bort fra Teltet, se, da var Mirjam hvid som Sne af Spedalskhed, og da Aron vendte sig mod Mirjam, se, da var hun spedalsk.

5.Mosebog 24:8,9
Tag dig i Vare med Spedalskhed, saa du meget omhyggeligt handler efter alt, hvad Levitpræsterne lærer eder; som jeg har paabudt dem, skal I omhyggeligt handle.…

2.Samuel 3:39
Men jeg er endnu for svag, skønt jeg er salvet til Konge, og disse Mænd, Zerujasønnerne, er mig for stærke. HERREN gengælde Udaadsmanden hans Skændselsdaad!«

2.Kongebog 5:1,27
Na'aman, Kongen af Arams Hærfører, havde meget at sige hos sin Herre og var højt agtet; thi ved ham havde HERREN givet Aramæerne Sejr; men Manden var spedalsk.…

2.Kongebog 7:3,4
Imidlertid var der fire spedalske Mænd ved Indgangen til Porten; de sagde til hverandre: »Hvorfor skal vi blive her, til vi dør?…

2.Kongebog 15:5
Men HERREN ramte Kongen, saa han blev spedalsk til sin Dødedag; og han fik Lov at blive boende i sit Hus, medens Kongens Søn Jotam raadede i Paladset og dømte Folket i Landet.

2.Krønikebog 26:19-21
Uzzija, der holdt Røgelsekarret i Haanden for at brænde Røgelse, blev rasende; men som han rasede mod Præsterne, slog Spedalskhed ud paa hans Pande, medens han stod der over for Præsterne foran Røgelsealteret i HERRENS Hus;…

Lukas 4:27
Og der var mange spedalske i Israel paa Profeten Elisas Tid, og ingen af dem blev renset, uden Syreren Naman.«

Lukas 17:12-19
Og da han gik ind i en Landsby, mødte der ham ti spedalske Mænd, som stode langt borte,…

worshipped.

Matthæus 2:11
Og de gik ind i Huset og saa Barnet med dets Moder Maria og faldt ned og tilbade det og oplode deres Gemmer og ofrede det Gaver, Guld og Røgelse og Myrra.

Matthæus 4:9
»Alt dette vil jeg give dig, dersom du vil falde ned og tilbede mig.«

Matthæus 14:33
Men de, som vare i Skibet, faldt ned for ham og sagde: »Du er sandelig Guds Søn.«

Matthæus 15:25
Men hun kom og kastede sig ned for ham og sagde: »Herre, hjælp mig!«

Matthæus 18:26
Da faldt Tjeneren ned for ham, bønfaldt ham og sagde: Herre, vær langmodig med mig, saa vil jeg betale dig det alt sammen.

Matthæus 28:9,17
Men medens de gik for at forkynde hans Disciple det, se, da mødte Jesus dem og sagde: »Hil være eder!« Men de traadte til og omfavnede hans Fødder og tilbade ham.…

Markus 1:40
Og en spedalsk kommer til ham, beder ham og falder paa Knæ for ham og siger til ham: »Om du vil, saa kan du rense mig.«

Markus 5:6,7
Men da han saa Jesus. Langt borte, løb han hen og kastede sig ned for ham…

Lukas 5:12
Og det skete, medens han var i en af Byerne, se, da var der en Mand fuld af Spedalskhed; og da han saa Jesus, faldt han paa sit Ansigt, bad ham og sagde: »Herre! om du vil, kan du rense mig.«

Johannes 9:38
Men han sagde: »Jeg tror Herre!« og han kastede sig ned for ham.

1.Korinther 14:25
hans Hjertes skjulte Tanker aabenbares, og saa vil han falde paa sit Ansigt og tilbede Gud og forkynde, at Gud er virkelig i eder.

Aabenbaring 19:10
Og jeg faldt ned for hans Fødder for at tilbede ham, og han siger til mig: Gør det ikke! Jeg er din Medtjener og dine Brødres, som have Jesu Vidnesbyrd; tilbed Gud! thi Jesu Vidnesbyrd er Profetiens Aand.

Aabenbaring 22:8,9
Og jeg, Johannes, er den, som saa og hørte disse Ting, og da jeg havde hørt og set, faldt jeg ned for at tilbede for den Engels Fødder, som viste mig disse Ting.…

if.

Matthæus 9:28,29
Men da han kom ind i Huset, gik de blinde til ham; og Jesus siger til dem: »Tro I, at jeg kan gøre dette?« De siger til ham: »Ja, Herre!«…

Matthæus 13:58
Og han gjorde ikke mange kraftige Gerninger der for deres Vantros Skyld.

Markus 9:22-24
og den har ofte kastet ham baade i Ild og i Vand for at ødelægge ham; men om du formaar noget, da forbarm dig over os, og hjælp os!«…

Links
Matthæus 8:2 InterlinearMatthæus 8:2 FlersprogedeMateo 8:2 SpanskMatthieu 8:2 FranskeMatthaeus 8:2 TyskMatthæus 8:2 KinesiskMatthew 8:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 8
1Men da han var gaaet ned ad Bjerget, fulgte store Skarer ham. 2Og se, en spedalsk kom, faldt ned for ham og sagde: »Herre! om du vil, saa kan du rense mig.« 3Og han udrakte Haanden, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil; bliv ren!« Og straks blev han renset for sin Spedalskhed.…
Krydshenvisninger
Matthæus 8:1
Men da han var gaaet ned ad Bjerget, fulgte store Skarer ham.

Matthæus 8:25
Og de gik hen til ham, vækkede ham og sagde: »Herre, frels os! vi forgaa.«

Matthæus 9:18
Medens han talte dette til dem, se, da kom der en Forstander og faldt ned for ham og sagde: »Min Datter er lige nu død; men kom og læg din Haand paa hende, saa bliver hun levende.«

Matthæus 15:25
Men hun kom og kastede sig ned for ham og sagde: »Herre, hjælp mig!«

Matthæus 18:26
Da faldt Tjeneren ned for ham, bønfaldt ham og sagde: Herre, vær langmodig med mig, saa vil jeg betale dig det alt sammen.

Matthæus 20:20
Da gik Zebedæus's Sønners Moder til ham med sine Sønner og faldt ned for ham og vilde bede ham om noget.

Markus 1:40
Og en spedalsk kommer til ham, beder ham og falder paa Knæ for ham og siger til ham: »Om du vil, saa kan du rense mig.«

Lukas 5:12
Og det skete, medens han var i en af Byerne, se, da var der en Mand fuld af Spedalskhed; og da han saa Jesus, faldt han paa sit Ansigt, bad ham og sagde: »Herre! om du vil, kan du rense mig.«

Johannes 9:38
Men han sagde: »Jeg tror Herre!« og han kastede sig ned for ham.

Apostlenes G. 10:14
Men Peter sagde: »Ingenlunde, Herre! thi aldrig har jeg spist noget vanhelligt og urent.«

Apostlenes G. 10:25
Men da det nu skete, at Peter kom ind, gik Kornelius ham i Møde og faldt ned for hans Fødder og tilbad ham.

Matthæus 8:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden