Lukas 22:32
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men jeg bad for dig, at din Tro ikke skal svigte; og naar du engang omvender dig, da styrk dine Brødre!«

Norsk (1930)
men jeg bad for dig at din tro ikke måtte svikte, og når du engang omvender dig, da styrk dine brødre!

Svenska (1917)
men jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.»

King James Bible
But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.

English Revised Version
but I made supplication for thee, that thy faith fail not: and do thou, when once thou hast turned again, stablish thy brethren.
Bibel Viden Treasury

I have.

Zakarias 3:2-4
Men HERREN sagde til Satan: »HERREN true dig, Satan, HERREN true dig, han, som udvalgte Jerusalem. Er denne ikke en Brand, som er reddet ud af Ilden?«…

Johannes 14:19
Endnu en liden Stund, og Verden ser mig ikke mere, men I se mig; thi jeg lever, og I skulle leve.

Johannes 17:9-11,15-21
Jeg beder for dem; jeg beder ikke for Verden, men for dem, som du har givet mig; thi de ere dine.…

Romerne 5:9,10
Saa meget mere skulle vi altsaa, da vi nu ere blevne retfærdiggjorte ved hans Blod, frelses ved ham fra Vreden.…

Romerne 8:32,34
Han, som jo ikke sparede sin egen Søn, men gav ham hen for os alle, hvorledes skulde han ikke ogsaa med ham skænke os alle Ting?…

Hebræerne 7:25
hvorfor han ogsaa kan fuldkomment frelse dem, som komme til Gud ved ham, efterdi han lever altid til at gaa i Forbøn for dem.

1.Peter 1:5
I, som ved Guds Kraft bevogtes ved Tro til en Frelse, som er rede til at aabenbares i den sidste Tid,

1.Johannes 2:1,2
Mine Børn! dette skriver jeg til eder, for at I ikke skulle synde. Og dersom nogen synder, have vi en Talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige,…

thy faith.

Lukas 8:13
Men de paa Klippen ere de, som modtage Ordet med Glæde, naar de høre det, og disse have ikke Rod; de tro til en Tid og falde fra i Fristelsens Tid.

2.Timotheus 2:18
som ere afvegne fra Sandheden, idet de sige, at Opstandelsen er allerede sket, og de forvende Troen hos nogle.

Titus 1:1
Paulus, Guds Tjener og Jesu Kristi Apostel til at virke Tro hos Guds udvalgte og Erkendelse at Sandheden angaaende Gudsfrygt,

Hebræerne 12:15
og ser til, at ikke nogen gaar Glip af Guds Naade, at ikke nogen bitter Rod skyder op og gør Skade, og de mange smittes ved den;

1.Peter 1:1
Peter, Jesu Kristi Apostel, til Udlændingene i Adspredelse i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bithynien,

1.Johannes 2:19
De ere udgaaede fra os, men de vare ikke af os; thi dersom de havde været af os, da vare de blevne hos os. Dog, det var, for at det skulde blive aabenbart, at de ikke alle ere af os.

and when.

Lukas 22:61,62
Og Herren vendte sig og saa paa Peter; og Peter kom Herrens Ord i Hu, hvorledes han havde sagt til ham: »Førend Hanen galer i Dag, skal du fornægte mig tre Gange.«…

Matthæus 18:3
og sagde: »Sandelig, siger jeg eder, uden I omvende eder og blive som Børn, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Rige.

Matthæus 26:75
Og Peter kom Jesu Ord i Hu at han havde sagt: »Førend Hanen galer, skal du fornægte mig tre Gange.« Og han gik udenfor og græd bitterligt.

Markus 14:72
Og straks galede Hanen anden Gang. Og Peter kom det Ord i Hu, som Jesus sagde til ham: »Førend Hanen galer to Gange, skal du fornægte mig tre Gange.« Og han brast i Graad.

Markus 16:7
Men gaar bort, siger til hans Disciple og til Peter at han gaar forud for eder til Galilæa; der skulle I se ham, som han har sagt eder.«

Apostlenes G. 3:19
Derfor fatter et andet Sind og vender om, for at eders Synder maa blive udslettede, for at Vederkvægelsens Tider maa komme fra Herrens Aasyn,

strengthen.

Salmerne 32:3-6
Mine Ben svandt hen, saa længe jeg tav, under Jamren Dagen igennem,…

Salmerne 51:12,13
glæd mig igen med din Frelse, giv mig til Støtte en villig Aand!…

Johannes 21:15-17
Da de nu havde holdt Maaltid, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes's Søn, elsker du mig mere end disse?« Han siger til ham: »Ja, Herre! du ved, at jeg har dig kær.« Han siger til ham: »Vogt mine Lam!«…

2.Korinther 1:4-6
som trøster os under al vor Trængsel, for at vi maa kunne trøste dem, som ere i alle Haande Trængsel, med den Trøst, hvormed vi selv trøstes af Gud!…

1.Timotheus 1:13-16
skønt jeg forhen var en Bespotter og en Forfølger og en Voldsmand; men der blev vist mig Barmhjertighed, thi jeg gjorde det vitterligt i Vantro,…

Hebræerne 12:12,13
Derfor, retter de slappede Hænder og de lammede Knæ,…

1.Peter 1:13
Derfor, binder op om eders Sinds Lænder, værer ædrue, og sætter fuldt ud eders Haab til den Naade, som bliver eder til Del i Jesu Kristi Aabenbarelse.

1.Peter 5:8-10
Vær ædru, vaager; eders Modstander, Djævelen, gaar omkring som en brølende Løve, søgende, hvem han kan opsluge.…

2.Peter 1:10-12
Derfor, Brødre! gører eder des mere Flid for at befæste eders Kaldelse og Udvælgelse; thi naar I gøre dette, skulle I ingen Sinde støde an.…

2.Peter 3:14,17,18
Derfor, I elskede! efterdi I forvente dette, saa gører eder Flid for at findes uplettede og ulastelige for ham i Fred,…

Links
Lukas 22:32 InterlinearLukas 22:32 FlersprogedeLucas 22:32 SpanskLuc 22:32 FranskeLukas 22:32 TyskLukas 22:32 KinesiskLuke 22:32 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 22
31Men Herren sagde: »Simon, Simon! se, Satan begærede eder for at sigte eder som Hvede. 32Men jeg bad for dig, at din Tro ikke skal svigte; og naar du engang omvender dig, da styrk dine Brødre!« 33Men han sagde til ham: »Herre! jeg er rede til at gaa med dig baade i Fængsel og i Døden.«…
Krydshenvisninger
Johannes 17:9
Jeg beder for dem; jeg beder ikke for Verden, men for dem, som du har givet mig; thi de ere dine.

Johannes 17:15
Jeg beder ikke om, at du vil tage dem ud af Verden, men at du vil bevare dem fra det onde.

Johannes 21:15
Da de nu havde holdt Maaltid, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes's Søn, elsker du mig mere end disse?« Han siger til ham: »Ja, Herre! du ved, at jeg har dig kær.« Han siger til ham: »Vogt mine Lam!«

Lukas 22:31
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden