Filipperne 2:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Gører alle Ting uden Knurren og Betænkeligheder,

Norsk (1930)
Gjør alt uten knurr og tvil,

Svenska (1917)
Gören allt utan att knorra och tveka,

King James Bible
Do all things without murmurings and disputings:

English Revised Version
Do all things without murmurings and disputings;
Bibel Viden Treasury

without.

Filipperne 2:3
intet gøre af Egennytte eller Lyst til tom Ære, men i Ydmyghed agte hverandre højere end eder selv

2.Mosebog 16:7,8
og i Morgen skal I skue HERRENS Herlighed, thi han har hørt eders Knurren mod HERREN; thi hvad er vel vi, at I knurrer mod os!«…

4.Mosebog 14:27
»Hvor længe skal jeg taale denne onde Menighed, dem, som bestandig knurrer imod mig? Jeg har hørt Israeliternes Knurren, hørt, hvorledes de knurrer imod mig.

Salmerne 106:25
men knurrede i deres Telte og hørte ikke paa HERREN;

Matthæus 20:11
Men da de fik den, knurrede de imod Husbonden og sagde:

Markus 14:5
Denne Salve kunde jo være solgt for mere end tre Hundrede Denarer og være given til de fattige.« Og de overfusede hende.

Apostlenes G. 6:1
Men da i de Dage Disciplenes Antal forøgedes, begyndte Hellenisterne at knurre imod Hebræerne, fordi deres Enker bleve tilsidesatte ved den daglige Uddeling.

1.Korinther 10:10
Knurrer ej heller, som nogle af dem knurrede og bleve ødelagte af Ødelæggeren.

Jakob 5:9
Sukker ikke imod hverandre, Brødre! for at I ikke skulle dømmes; se, Dommeren staar for Døren.

1.Peter 4:9
Vær gæstfri imod hverandre uden Knurren.

Judas 1:16
Disse ere de, som knurre, som klage over deres Skæbne, medens de vandre efter deres Begæringer, og deres Mund taler overmodige Ord, medens de for Fordels Skyld vise Beundring for Personer.

disputings.

Ordsprogene 13:10
Ved Hovmod vækkes kun Splid, hos dem, der lader sig raade, er Visdom.

Ordsprogene 15:17,18
Bedre en Ret Grønt med Kærlighed end fedet Okse og Had derhos.…

Markus 9:33,34
Og de kom til Kapernaum, og da han var kommen ind i Huset, spurgte han dem: »Hvad var det, I overvejede med hverandre paa Vejen?«…

Apostlenes G. 15:2,7,39
Da nu Paulus og Barnabas kom i en ikke ringe Splid og Strid med dem, saa besluttede man, at Paulus og Barnabas og nogle andre af dem skulde drage op til Jerusalem til Apostlene og de Ældste i Anledning af dette Spørgsmaal.…

Romerne 12:18
Dersom det er muligt — saa vidt det staar til eder — da holder Fred med alle Mennesker!

Romerne 14:1
Men tager eder af den, som er skrøbelig i Troen, og dømmer ikke hans Meninger!

Romerne 16:17
Men jeg formaner eder, Brødre! til at give Agt paa dem, som volde Splittelserne og Forargelserne tvært imod den Lære, som I have lært, og viger bort fra dem!

1.Korinther 1:10-12
Men jeg formaner eder, Brødre! ved vor Herres Jesu Kristi Navn, at I alle skulle føre samme Tale, og at der ikke maa findes Splittelser iblandt eder, men at I skulle være forenede i det samme Sind og i den samme Mening.…

1.Korinther 3:3-5
thi endnu ere I kødelige. Naar der nemlig er Nid og Splid iblandt eder, ere I da ikke kødelige og vandre paa Menneskers Vis?…

2.Korinther 12:20
Thi jeg frygter for, at, naar jeg kommer, jeg da maaske ikke skal finde eder saadanne, som jeg ønsker, og at jeg skal findes af eder saadan, som I ikke ønske; at der skal være Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Bagtalelser, Øretuderier, Opblæsthed, Klammerier,

Galaterne 5:15,26
Men naar I bide og æde hverandre, da ser til, at I ikke fortæres af hverandre!…

Efeserne 4:31,32
Al Bitterhed og Hidsighed og Vrede og Skrigen og Forhaanelse blive langt fra eder tillige med al Ondskab!…

1.Thessaloniker 5:13,15
og agte dem højlig i Kærlighed for deres Gernings Skyld. Holder Fred med hverandre!…

1.Timotheus 6:3-5
Dersom nogen fører fremmed Lære og ikke holder sig til vor Herres Jesu Kristi sunde Ord og til den Lære, som stemmer med Gudsfrygt,…

Hebræerne 12:14
Stræber efter Fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren;

Jakob 1:20
thi en Mands Vrede udretter ikke det, som er ret for Gud.

Jakob 3:14-18
Men have I bitter Avind og Rænkesyge i eders Hjerter, da roser eder ikke og lyver ikke imod Sandheden!…

Jakob 4:1
Hvoraf kommer det, at den er Krige og Stridigheder iblandt eder? mon ikke deraf, af eders Lyster, som stride i eders Lemmer?

1.Peter 3:11
han vende sig fra ondt og gøre godt; han søge Fred og jage efter den!

Links
Filipperne 2:14 InterlinearFilipperne 2:14 FlersprogedeFilipenses 2:14 SpanskPhilippiens 2:14 FranskePhilipper 2:14 TyskFilipperne 2:14 KinesiskPhilippians 2:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filipperne 2
13thi Gud er den, som virker i eder baade at ville og at virke, efter sit Velbehag. 14Gører alle Ting uden Knurren og Betænkeligheder, 15for at I maa blive udadlelige og rene, Guds ulastelige Børn, midt i en vanartet og forvendt Slægt, iblandt hvilke I vise eder som Himmellys i Verden,…
Krydshenvisninger
Markus 9:14
Og da de kom til Disciplene, saa de en stor Skare omkring dem og skriftkloge, som tvistedes med dem.

Lukas 5:30
Og Farisæerne og deres Skriftkloge knurrede imod hans Disciple og sagde: »Hvorfor spise og drikke I med Toldere og Syndere?«

1.Korinther 10:10
Knurrer ej heller, som nogle af dem knurrede og bleve ødelagte af Ødelæggeren.

1.Peter 4:9
Vær gæstfri imod hverandre uden Knurren.

Filipperne 2:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden