1.Korinther 10:10 Knurrer ej heller, som nogle af dem knurrede og bleve ødelagte af Ødelæggeren.
1.Korinther 10:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Knurrer ej heller, som nogle af dem knurrede og bleve ødelagte af Ødelæggeren.

Norsk (1930)
Knurr heller ikke, likesom nogen av dem knurret og blev ødelagt av ødeleggeren!

Svenska (1917)
Knorren icke heller, såsom somliga av dem gjorde, varför de ock blevo dödade av »Fördärvaren».

King James Bible
Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer.

English Revised Version
Neither murmur ye, as some of them murmured, and perished by the destroyer.
Bibel Viden Treasury

murmur.

2.Mosebog 15:24
Da knurrede Folket mod Moses og sagde: »Hvad skal vi drikke?«

2.Mosebog 16:2-9
Men hele Israeliternes Menighed knurrede mod Moses og Aron i Ørkenen,…

2.Mosebog 17:2,3
Da kivedes Folket med Moses og sagde: »Skaf os Vand at drikke!« Men Moses svarede dem: »Hvorfor kives I med mig, hvorfor frister I HERREN?«…

4.Mosebog 14:2,27-30
Og alle Israeliterne knurrede imod Moses og Aron, og hele Menigheden sagde til dem: »Gid vi var døde i Ægypten eller her i Ørkenen!…

4.Mosebog 16:41
Men Dagen efter knurrede hele Israels Menighed mod Moses og Aron og sagde: »Det er eder, der har, dræbt HERRENS Folk!«

Salmerne 106:25
men knurrede i deres Telte og hørte ikke paa HERREN;

Filipperne 2:14
Gører alle Ting uden Knurren og Betænkeligheder,

Judas 1:16
Disse ere de, som knurre, som klage over deres Skæbne, medens de vandre efter deres Begæringer, og deres Mund taler overmodige Ord, medens de for Fordels Skyld vise Beundring for Personer.

were.

4.Mosebog 14:37
de Mænd, der havde talt nedsættende om Landet, fik en brat Død for HERRENS Aasyn:

4.Mosebog 16:46-49
og Moses sagde til Aron: »Tag din Pande, læg Gløder fra Alteret paa og kom Røgelse paa og skynd dig saa hen til Menigheden og skaf den Soning, thi Vreden er brudt frem fra HERREN, Plagen har allerede taget fat!«…

destroyer.

2.Mosebog 12:23
Thi HERREN vil gaa omkring og slaa Ægypterne, og naar han da ser Blodet paa Overliggeren og de to Dørstolper, vil han gaa Døren forbi og ikke give Ødelæggeren Adgang til eders Huse for at slaa eder.

2.Samuel 24:16
Da Engelen udrakte sin Haand mod Jerusalem for at ødelægge det, angrede HERREN det onde, og han sagde til Engelen, som ødelagde Folket »Nu er det nok, drag din Haand tilbage!« HERRENS Engel var da ved Jebusiten Aravnas Tærskeplads.

1.Krønikebog 21:15
Og Gud sendte en Engel til Jerusalem for at ødelægge det. Men lige som han skulde til at ødelægge Byen, saa HERREN til og angrede det onde; og han sagde til Engelen, som var ved at ødelægge: »Nu er det nok, drag din Haand tilbage!« HERRENS Engel stod da ved Jebusiten Ornans Tærskeplads.

2.Krønikebog 32:21
Og HERREN sendte en Engel, der tilintetgjorde alle Krigere, Høvedsmænd og Hærførere i Assyrerkongens Lejr, saa han med Spot og Spe maatte vende hjem til sit Land. Og da han gik ind i sin Guds Hus, fældede nogle af hans kødelige Frænder ham der med Sværdet.

Matthæus 13:39-42
og Fjenden, som saaede det, er Djævelen; og Høsten er Verdens Ende; og Høstfolkene ere Engle.…

Apostlenes G. 12:23
Men straks slog en Herrens Engel ham, fordi han ikke gav Gud Æren; og han blev fortæret af Orme og udaandede.

2.Thessaloniker 1:7,8
og eder, som trænges, Hvile med os ved den Herres Jesu Aabenbarelse fra Himmelen med sin Krafts Engle,…

Hebræerne 11:28
Ved Tro har han indstiftet Paasken og Paastrygelsen af Blodet, for at den, som ødelagde de førstefødte, ikke skulde røre dem.

Aabenbaring 16:1
Og jeg hørte en høj Røst fra Tempelet sige til de syv Engle: Gaar hen og udgyder Guds Harmes syv Skaale over Jorden!

Links
1.Korinther 10:10 Interlinear1.Korinther 10:10 Flersprogede1 Corintios 10:10 Spansk1 Corinthiens 10:10 Franske1 Korinther 10:10 Tysk1.Korinther 10:10 Kinesisk1 Corinthians 10:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 10
9Lader os ej heller friste Herren, som nogle af dem fristede ham og bleve ødelagte af Slanger. 10Knurrer ej heller, som nogle af dem knurrede og bleve ødelagte af Ødelæggeren. 11Men dette skete dem forbilledligt, men det blev skrevet til Advarsel for os, til hvem Tidernes Ende er kommen.…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 12:23
Thi HERREN vil gaa omkring og slaa Ægypterne, og naar han da ser Blodet paa Overliggeren og de to Dørstolper, vil han gaa Døren forbi og ikke give Ødelæggeren Adgang til eders Huse for at slaa eder.

2.Mosebog 16:2
Men hele Israeliternes Menighed knurrede mod Moses og Aron i Ørkenen,

4.Mosebog 14:37
de Mænd, der havde talt nedsættende om Landet, fik en brat Død for HERRENS Aasyn:

4.Mosebog 16:11
Derfor, du og alle dine Tilhængere, som har rottet eder sammen mod HERREN, hvad er Aron, at I vil knurre mod ham!«

4.Mosebog 16:41
Men Dagen efter knurrede hele Israels Menighed mod Moses og Aron og sagde: »Det er eder, der har, dræbt HERRENS Folk!«

4.Mosebog 16:49
Men de, der omkom ved Plagen, udgjorde 14 700 Mennesker foruden dem, der omkom for Koras Skyld.

4.Mosebog 17:5
Den Mand, jeg udvælger, hans Stav skal da grønnes; saaledes vil jeg bringe Israeliternes Knurren imod eder til Tavshed, saa jeg kan blive fri for den.«

4.Mosebog 17:10
Men HERREN sagde til Moses: »Læg Arons Stav tilbage foran Vidnesbyrdet, for at den kan opbevares til Tegn for de genstridige, og gør Ende paa deres Knurren, saa jeg kan blive fri for den, at de ikke skal dø!«

2.Samuel 24:16
Da Engelen udrakte sin Haand mod Jerusalem for at ødelægge det, angrede HERREN det onde, og han sagde til Engelen, som ødelagde Folket »Nu er det nok, drag din Haand tilbage!« HERRENS Engel var da ved Jebusiten Aravnas Tærskeplads.

1.Krønikebog 21:15
Og Gud sendte en Engel til Jerusalem for at ødelægge det. Men lige som han skulde til at ødelægge Byen, saa HERREN til og angrede det onde; og han sagde til Engelen, som var ved at ødelægge: »Nu er det nok, drag din Haand tilbage!« HERRENS Engel stod da ved Jebusiten Ornans Tærskeplads.

Filipperne 2:14
Gører alle Ting uden Knurren og Betænkeligheder,

Hebræerne 11:28
Ved Tro har han indstiftet Paasken og Paastrygelsen af Blodet, for at den, som ødelagde de førstefødte, ikke skulde røre dem.

Judas 1:16
Disse ere de, som knurre, som klage over deres Skæbne, medens de vandre efter deres Begæringer, og deres Mund taler overmodige Ord, medens de for Fordels Skyld vise Beundring for Personer.

1.Korinther 10:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden