Job 6
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Saa tog Job til Orde og svarede:1Da tok Job til orde og sa: 1Då tog Job till orda och sade:
2Gid man vejed min Harme og vejed min Ulykke mod den!2Gid min gremmelse blev veid, og min ulykke samtidig lagt på vekten! 2Ack att min grämelse bleve vägd och min olycka lagd jämte den på vågen!
3Thi tungere er den end Havets Sand, derfor talte jeg over mig!3For nu er den tyngre enn havets sand; derfor var mine ord tankeløse. 3Se, tyngre är den nu än havets sand, därför kan jag icke styra mina ord.
4Thi i mig sidder den Almægtiges Pile, min Aand inddrikker deres Gift; Rædsler fra Gud forvirrer mig.4For den Allmektiges piler sitter i mig, og min ånd drikker deres gift; Guds redsler stiller sig op imot mig. 4Ty den Allsmäktiges pilar hava träffat mig, och min ande indricker deras gift; ja, förskräckelser ifrån Gud ställa sig upp mot mig.
DANNORSVE
5Skriger et Vildæsel midt i Græsset, brøler en Okse ved sit Foder?5Skriker vel et villesel midt i det grønne gress? Eller brøler en okse foran sitt fôr? 5Icke skriar vildåsnan, när hon har friskt gräs, icke råmar oxen, då han står vid sitt foder?
6Spiser man ferskt uden Salt, smager mon Æggehvide godt?6Hvem vil ete det som det ingen smak er i, uten salt? Eller er det smak i eggehvite? 6Men vem vill äta den mat som ej har smak eller sälta, och vem finner behag i slemörtens saft?
7Min Sjæl vil ej røre derved, de Ting er som Lugt af en Løve.7Det byr mig imot å røre ved det*; det er for mig som utskjemt mat.7Så vägrar nu min själ att komma vid detta, det är för mig en vämjelig spis.
8Ak, blev mit Ønske dog opfyldt, Gud give mig det, som jeg haaber;8Gid min bønn måtte bli hørt, og Gud vilde opfylle mitt håp! 8Ack att min bön bleve hörd, och att Gud ville uppfylla mitt hopp!
9vilde Gud dog knuse mig, række Haanden ud og skære mig fra,9Og måtte det behage Gud å knuse mig, å slippe løs sin hånd og avskjære min livstråd! 9O att det täcktes Gud att krossa mig, att räcka ut sin hand och avskära mitt liv!
DANNORSVE
10saa vilde det være min Trøst — jeg hopped af Glæde trods skaanselsløs Kval at jeg ikke har nægtet den Helliges Ord.10Da hadde jeg ennu en trøst, og jeg skulde springe av glede midt i den skånselløse smerte; for jeg har ikke fornektet den Helliges ord. 10Då funnes ännu för mig någon tröst, jag kunde då jubla, fastän plågad utan förskoning; jag har ju ej förnekat den Heliges ord.
11Hvad er min Kraft, at jeg skal holde ud, min Udgang, at jeg skal være taalmodig?11Hvad kraft har jeg, så jeg kunde holde ut, og hvad blir enden med mig, så jeg kunde være tålmodig? 11Huru stor är då min kraft, eftersom jag alltjämt bör hoppas? Och vad väntar mig för ände, eftersom jag skall vara tålig?
12Er da min Kraft som Stenens, er da mit Legeme Kobber?12Er da min kraft som stenens kraft? Eller er mitt kjøtt av kobber? 12Min kraft är väl ej såsom stenens, min kropp är väl icke av koppar?
13Ak, for mig er der ingen Hjælp, hver Udvej lukker sig for mig.13Er jeg da ikke aldeles hjelpeløs? Er ikke all utsikt til frelse fratatt mig? 13Nej, förvisso gives ingen hjälp för mig, var utväg har blivit mig stängd.
14Den, der nægter sin Næste Godhed, han bryder med den Almægtiges Frygt.14Den ulykkelige burde møte kjærlighet hos sin venn, selv om han opgir frykten for den Allmektige. 14Den förtvivlade borde ju röna barmhärtighet av sin vän, men se, man övergiver den Allsmäktiges fruktan,
DANNORSVE
15Mine Brødre sveg mig som en Bæk, som Strømme, hvis Vand svandt bort,15Men mine brødre har sviktet som en bekk, som strømmer hvis vann skyller over, 15Mina bröder äro trolösa, de äro såsom regnbäckar, ja, lika bäckarnas rännilar, som snart sina ut,
16de, der var grumset af os, og som Sneen gemte sig i,16som er grumset av is, og som det skjuler sig sne i; 16som väl kunna gå mörka av vinterns flöden, när snön har fallit och gömt sig i dem,
17men som svandt ved Solens Glød, tørredes sporløst ud i Hede;17men på den tid de treffes av solens glød, tørkes de ut; når det blir hett, svinner de bort. 17men som åter försvinna, när de träffas av hettan, och torka bort ifrån sin plats, då värmen kommer.
18Karavaner bøjer af fra Vejen, drager op i Ørkenen og gaar til Grunde;18Karavaner som er på veien til dem, bøier av; de drar op i ørkenen og omkommer. 18Vägfarande där i trakten vika av till dem, men de finna allenast ödslighet och måste förgås.
19Temas Karavaner spejder, Sabas Rejsetog haaber paa dem,19Temas karavaner speidet efter dem, Sjebas reisefølger satte sitt håp til dem; 19Temas vägfarande skådade dithän, Sabas köpmanståg hoppades på dem;
DANNORSVE
20men de beskæmmes i deres Tillid, de kommer derhen og skuffes!20de blev til skamme, fordi de stolte på dem; de kom dit og blev skuffet. 20men de kommo på skam i sin förtröstan, de sågo sig gäckade, när de hade hunnit ditfram.
21Ja, slige Strømme er I mig nu, Rædselen saa I og grebes af Skræk!21Således er I nu blitt til intet; I ser ulykken og blir redde. 21Ja, likaså ären I nu ingenting värda, handfallna stån I av förfäran och förskräckelse.
22Har jeg mon sagt: »Giv mig Gaver, løs mig med eders Velstand,22Har jeg vel bedt eder at I skulde gi mig noget eller bruke noget av eders gods til beste for mig, 22Har jag då begärt att I skolen giva mig gåvor, taga av edert gods för att lösa mig ut,
23red mig af Fjendens Haand, køb mig fri fra Voldsmænds Haand!«23at I skulde frelse mig av fiendens hånd og løskjøpe mig fra voldsmenn? 23att I skolen rädda mig undan min ovän, köpa mig fri ur våldsverkares hand?
24Lær mig, saa vil jeg tie, vis mig, hvor jeg har fejlet!24Lær mig, så skal jeg tie, og vis mig hvori jeg har faret vill! 24Undervisen mig, så vill jag tiga, lären mig att förstå vari jag har farit vilse.
DANNORSVE
25Redelig Tale, se, den gør Indtryk; men eders Revselse, hvad er den værd?25Hvor kraftige er ikke rettsindige ord! Men hvad gagn er det i en refselse fra eder? 25Gott är förvisso uppriktigt tal, men tillrättavisning av eder, vad båtar den?
26Er det jer Hensigt at revse Ord? Den fortvivledes Ord er dog Mundsvejr!26Tenker I på å refse ord? Ord av en fortvilet mann hører jo vinden til. 26Haven I då i sinnet att hålla räfst med ord, och skall den förtvivlade få tala för vinden?
27Selv om en faderløs kasted I Lod og købslog om eders Ven.27Endog om en farløs kunde I kaste lodd og kjøpslå om eders venn. 27Då kasten I väl också lott om den faderlöse, då lären I väl köpslå om eder vän!
28Men vilde I nu dog se paa mig! Mon jeg lyver jer op i Ansigtet?28Men gjør nu så vel å se på mig! Skulde jeg vel ville lyve eder midt op i ansiktet? 28Dock, må det nu täckas eder att akta på mig; icke vill jag ljuga eder mitt i ansiktet.
29Vend jer hid, lad der ikke ske Uret, vend jer, thi end har jeg Ret!29Vend om, la det ikke skje urett! Vend om, jeg har ennu rett i dette. 29Vänden om! Må sådan orätt icke ske; ja, vänden ännu om, ty min sak är rättfärdig!
30Er der Uret paa min Tunge, eller skelner min Gane ej, hvad der er ondt?30Er det urett på min tunge, eller skulde min gane ikke merke hvad som er ondt? 30Skulle väl orätt bo på min tunga, och min mun, skulle den ej förstå vad fördärvligt är?
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Job 5
Top of Page
Top of Page