Job 19
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Saa tog Job til Orde og svarede:1Da tok Job til orde og sa: 1Därefter tog Job till orda och sade:
2Hvor længe vil I krænke min Sjæl og slaa mig sønder med Ord?2Hvor lenge vil I bedrøve min sjel og knuse mig med ord? 2Huru länge skolen I bedröva min själ och krossa mig sönder med edra ord?
3I haaner mig nu for tiende Gang, mishandler mig uden Skam.3Det er nu tiende gang I håner mig og ikke skammer eder ved å krenke mig. 3Tio gånger haven I nu talat smädligt mot mig och kränkt mig utan all försyn.
4Har jeg da virkelig fejlet, hænger der Fejl ved mig?4Har jeg virkelig faret vill, da blir min villfarelse min egen sak. 4Om så är, att jag verkligen har farit vilse, då är förvillelsen min egen sak.
DANNORSVE
5Eller gør I jer store imod mig og revser mig ved at smæde?5Vil I virkelig ophøie eder over mig og vise mig at min vanære har rammet mig med rette? 5Men viljen I ändå verkligen förhäva eder mot mig, och påstån I att smäleken har drabbat mig med skäl,
6Saa vid da, at Gud har bøjet min Ret, omspændt mig med sit Net.6Så vit da at Gud har gjort mig urett og satt sitt garn omkring mig! 6så veten fastmer att Gud har gjort mig orätt och att han har omsnärjt mig med sitt nät.
7Se, jeg skriger: Vold! men faar ikke Svar, raaber om Hjælp, der er ingen Ret.7Se, jeg roper: Vold! - men jeg får intet svar; jeg skriker om hjelp, men det er ingen rett å få. 7Se, jag klagar över våld, men får intet svar; jag ropar, men får icke rätt.
8Han spærred min Vej, jeg kom ikke frem, han hylled mine Stier i Mørke;8Min vei har han stengt, så jeg ikke kommer frem, og over mine stier legger han mørke. 8Min väg har han spärrat, så att jag ej kommer fram, och över mina stigar breder han mörker.
9han klædte mig af for min Ære, berøved mit Hoved Kronen,9Min ære har han avklædd mig og tatt bort kronen fra mitt hode. 9Min ära har han avklätt mig, och från mitt huvud har han tagit bort kronan.
DANNORSVE
10brød mig ned overalt, saa jeg maa bort, oprykked mit Haab som Træet;10Han bryter mig ned på alle kanter, så jeg går til grunne, og han rykker op mitt håp som et tre. 10Från alla sidor bryter han ned mig, så att jag förgås; han rycker upp mitt hopp, såsom vore det ett träd.
11hans Vrede blussede mod mig, han regner mig for sin Fjende;11Han lar sin vrede brenne mot mig og akter mig som sin fiende. 11Sin vrede låter han brinna mot mig och aktar mig såsom sina ovänners like.
12samlede rykker hans Flokke frem og bryder sig Vej imod mig, de lejrer sig om mit Telt.12Hans hærflokker kommer alle sammen og rydder sig vei mot mig, og de leirer sig rundt om mitt telt. 12Hans skaror draga samlade fram och bereda sig väg till anfall mot mig; de lägra sig runt omkring min hydda.
13Mine Brødre har fjernet sig fra mig, Venner er fremmede for mig,13Mine brødre har han drevet langt bort fra mig, og mine kjenninger er blitt aldeles fremmede for mig. 13Långt bort ifrån mig har han drivit mina fränder; mina bekanta äro idel främlingar mot mig.
14mine nærmeste og Kendinge holder sig fra mig, de, der er i mit Hus, har glemt mig;14Mine nærmeste holder sig borte, og mine kjente har glemt mig. 14Mina närmaste hava dragit sig undan, och mina förtrogna hava förgätit mig.
DANNORSVE
15mine Piger regner mig for en fremmed, vildfremmed er jeg i deres Øjne;15Mine husfolk og mine tjenestepiker akter mig for en fremmed; jeg er en utlending i deres øine. 15Mitt husfolk och mina tjänstekvinnor akta mig såsom främling; en främmande man har jag blivit i deras ögon.
16ej svarer min Træl, naar jeg kalder, jeg maa trygle ham med min Mund;16Kaller jeg på min tjener, så svarer han ikke; med egen munn må jeg bønnfalle ham. 16Kallar jag på min tjänare, så svarar han icke; ödmjukt måste jag bönfalla hos honom.
17ved min Aande væmmes min Hustru, mine egne Brødre er jeg en Stank;17Min ånde er motbydelig for min hustru, og min vonde lukt for min mors sønner. 17Min andedräkt är vidrig för min hustru, jag väcker leda hos min moders barn.
18selv Drenge agter mig ringe, naar jeg rejser mig, taler de mod mig;18Endog barn forakter mig; vil jeg reise mig, så taler de mot mig. 18Till och med de små barnen visa mig förakt; så snart jag står upp, tala de ohöviskt emot mig.
19Standsfæller væmmes til Hobe ved mig, de, jeg elskede, vender sig mod mig.19Alle mine nærmeste venner avskyr mig, og de jeg elsket, har vendt sig mot mig. 19Ja, en styggelse är jag för alla dem jag umgicks med; de som voro mig kärast hava vänt sig emot mig.
DANNORSVE
20Benene hænger fast ved min Hud, med Kødet i Tænderne slap jeg bort.20Mine ben trenger ut gjennem min hud og mitt kjøtt, og bare tannhinnen er ennu urørt på mig. 20Benen i min kropp tränga ut i hud och hull; knappt tandköttet har jag fått behålla kvar.
21Naade, mine Venner, Naade, thi Guds Haand har rørt mig!21Forbarm eder, forbarm eder over mig, I mine venner! For Guds hånd har rørt ved mig. 21Haven misskund, haven misskund med mig, I mina vänner, då nu Guds hand så har hemsökt mig.
22Hvi forfølger og I mig som Gud og mættes ej af mit Kød?22Hvorfor forfølger I mig likesom Gud og blir ikke mette av mitt kjøtt? 22Varför skolen I förfölja mig, I såsom Gud, och aldrig bliva mätta av mitt kött?
23Ak, gid mine Ord blev skrevet op, blev tegnet op i en Bog,23Men gid mine ord måtte bli opskrevet! Gid de måtte bli optegnet i en bok, 23Ack att mina ord skreves upp, ack att de bleve upptecknade i en bok,
24med Griffel af Jern, med Bly indristet i Klippen for evigt!24ja, med jerngriffel og bly for evig bli hugget inn i sten! 24ja, bleve med ett stift av järn och med bly för evig tid inpräglade i klippan!
DANNORSVE
25Men jeg ved, at min Løser lever, over Støvet vil en Forsvarer staa frem.25Men jeg - jeg vet min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. 25Dock, jag vet att min förlossare lever, och att han till slut skall stå fram över stoftet.
26Naar min sønderslidte Hud er borte, skal jeg ud fra mit Kød skue Gud,26Og efterat denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, 26Och sedan denna min sargade hud är borta, skall jag fri ifrån mitt kött få skåda Gud.
27hvem jeg skal se paa min Side; ham skal mine Øjne se, ingen fremmed! Mine Nyrer forgaar i mit Indre!27han som jeg skal skue, mig til gode, han som mine øine skal se og ikke nogen fremmed - mine nyrer tæres bort i mitt liv*.27Ja, honom skall jag få skåda, mig till hjälp, för mina ögon skall jag se honom, ej såsom en främling; därefter trånar jag i mitt innersta.
28Naar I siger: »Hor vi skal forfølge ham, Sagens Rod vil vi udfinde hos ham!«28Når I sier: Hvor vi skal forfølge ham! - I har jo funnet skylden hos mig - 28Men när I tänken: »huru skola vi icke ansätta honom!» -- såsom vore skulden att finna hos mig --
29saa tag jer i Vare for Sværdet; thi Vrede rammer de lovløse, at I skal kende, der kommer en Dom!29så frykt for sverdet! For vrede er en synd som er hjemfalt til sverd. Dette sier jeg forat I skal tenke på at det kommer en dom. 29då mån I taga eder till vara för svärdet, ty vreden hör till de synder som straffas med svärd; så mån I då besinna att en dom skall komma.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Job 18
Top of Page
Top of Page