Job 18
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Saa tog Sjuhiten Bildad til Orde og sagde:1Da tok Bildad fra Suah til orde og sa: 1Därefter tog Bildad från Sua till orda och sade:
2Saa gør dog en Ende paa dine Ord, kom til Fornuft og lad os tale!2Når vil I dog engang sette en grense for eders ord? Bli først forstandige, så kan vi tale sammen. 2Huru länge skolen I gå på jakt efter ord? Kommen till förstånd; sedan må vi talas vid.
3Hvi skal vi regnes for Kvæg og staa som umælende i dine Øjne?3Hvorfor er vi aktet som fe? Hvorfor er vi urene i eders øine? 3Varför skola vi aktas såsom oskäliga djur, räknas i edra ögon såsom ett förstockat folk?
4Du, som i Vrede sønderslider din Sjæl, skal for din Skyld Jorden blive øde og Klippen flyttes fra sit Sted?4Å du som sønderriver dig selv din vrede! Mon jorden for din skyld skal lates øde, og en klippe rokkes fra sitt sted? 4Du som i din vrede sliter sönder dig själv, menar du att dör din skull jorden skall bliva öde och klippan flyttas bort från sin plats?
DANNORSVE
5Nej, den gudløses Lys bliver slukt, hans Ildslue giver ej Lys;5Like fullt skal den ugudeliges lys utslukkes, og hans ilds lue skal ikke skinne. 5Nej, den ogudaktiges ljus skall slockna ut, och lågan av hans eld icke giva något sken.
6Lyset i hans Telt gaar ud, og hans Lampe slukkes for ham;6Lyset skal formørkes i hans telt og hans lampe utslukkes over ham. 6Ljuset skall förmörkas i hans hydda, och lampan slockna ut för honom.
7hans kraftige Skridt bliver korte, han falder for eget Raad;7Hans kraftige skritt skal bli innsnevret, og hans eget råd styrte ham; 7Hans väldiga steg skola stäckas, hans egna rådslag bringa honom på fall.
8thi hans Fod drives ind i Nettet, paa Fletværk vandrer han frem,8for han kommer inn i et garn med sine føtter, og han vandrer på et nett. 8Ty han rusar med sina fötter in i nätet, försåten lura, där han vandrar fram;
9Fælden griber om Hælen, Garnet holder ham fast;9En snare griper om hans hæl, et rep tar fatt i ham. 9snaran griper honom om hälen, och gillret tager honom fatt;
DANNORSVE
10Snaren er skjult i Jorden for ham og Saksen paa hans Sti;10Skjult i jorden er det garn han fanges i, og fellen ligger på hans vei. 10garn till att fånga honom äro lagda på marken och snärjande band på hans stig.
11Rædsler skræmmer ham alle Vegne og kyser ham Skridt for Skridt:11Redsler forferder ham rundt om og jager ham hvor han setter sin fot. 11Från alla sidor ängsla honom förskräckelser, de jaga honom, varhelst han går fram.
12Ulykken hungrer efter ham, Undergang lurer paa hans Fald:12Av sult blir hans kraft fortært, og ulykke står ferdig ved hans side. 12Olyckan vill uppsluka honom, och ofärd står redo, honom till fall.
13Dødens førstefødte æder hans Lemmer, æder hans Legemes Lemmer;13Hans hud fortæres stykke for stykke, dødens førstefødte* fortærer hans lemmer.13Under hans hud frätas hans lemmar bort, ja, av dödens förstfödde bortfrätas hans lemmar.
14han rives bort fra sit Telt, sin Fortrøstning; den styrer hans Skridt til Rædslernes Konge;14Han rives bort fra sitt telt, som han setter sin lit til, og du lar ham dra avsted til redslenes konge. 14Ur sin hydda, som han förtröstar på, ryckes han bort, och till förskräckelsernas konung vandrar han hän.
DANNORSVE
15i hans Telt har Undergang hjemme, Svovl strøs ud paa hans Bolig;15Folk som ikke hører ham til, bor i hans telt; det strøes svovel over hans bosted. 15I hans hydda får främlingar bo, och svavel utströs över hans boning.
16nedentil tørrer hans Rødder, oventil visner hans Grene;16Nedentil tørkes hans røtter bort, og oventil visner hans grener. 16Nedantill förtorkas hans rötter, och ovantill vissnar hans krona bort.
17hans Minde svinder fra Jord, paa Gaden nævnes ikke hans Navn;17Hans minne er blitt borte i landet, og hans navn nevnes ikke mere ute på marken. 17Hans åminnelse förgås ifrån jorden, hans namn lever icke kvar i världen.
18man støder ham ud fra Lys i Mørket og driver ham bort fra Jorderig;18Han støtes fra lys ut i mørke, han jages bort fra jorderike. 18Från ljus stötes han ned i mörker och förjagas ifrån jordens krets.
19i sit Folk har han ikke Afkom og Æt, i hans Hjem er der ingen tilbage;19Han har ikke barn og ikke efterkommere blandt sitt folk, og det finnes ingen i hans boliger som har sloppet unda. 19Utan barn och avkomma bliver han i sitt folk, och ingen i hans boningar skall slippa undan.
DANNORSVE
20de i Vester stivner ved hans Skæbnedag, de i Øst bliver slagne af Rædsel.20Over hans dag* forferdes de som bor i Vesten, og de som bor i Østen, gripes av redsel.20Över hans ofärdsdag häpna västerns folk, och österns män gripas av rysning.
21Ja, saaledes gaar det den lovløses Bolig, dens Hjem, der ej kender Gud!21Just således går det med den urettferdiges boliger, og således med hjemmet til den som ikke kjenner Gud. 21Ja, så sker det med den orättfärdiges hem, så går det dens hus, som ej vill veta av Gud.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Job 17
Top of Page
Top of Page