Jeremias 9:23
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Saa siger HERREN: Den vise rose sig ikke af sin Visdom, den stærke ikke af sin Styrke, den rige ikke af sin Rigdom;

Norsk (1930)
Så sier Herren: Den vise rose sig ikke av sin visdom, og den sterke rose sig ikke av sin styrke, den rike rose sig ikke av sin rikdom!

Svenska (1917)
Så säger HERREN: Den vise berömme sig icke av sin vishet, den starke berömme sig icke av sin styrka, den rike berömme sig icke av sin rikedom.

King James Bible
Thus saith the LORD, Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches:

English Revised Version
Thus saith the LORD, Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches:
Bibel Viden Treasury

wise.

Job 5:12-14
han, som krydser de kloges Tanker, saa de ikke virker noget, der varer,…

Salmerne 49:10-13,16-18
nej, han skal se den; Vismænd dør, baade Daare og Taabe gaar bort. Deres Gods maa de afstaa til andre,…

Prædikeren 2:13-16,19
Jeg saa, at Visdom har samme Fortrin for Taabelighed som Lys for Mørke:…

Prædikeren 9:11
Og atter saa jeg under Solen, at Hurtigløberen ikke er Herre over Løbet eller Heltene over Kampen, ej heller de vise over Brødet, ej heller de kløgtige over Rigdom, ej heller de kloge over Yndest, men alle er de bundet af Tid og Tilfælde.

Esajas 5:21
Ve dem, der tykkes sig vise og er kloge i egne Tanker!

Esajas 10:12,13
Men naar Herren fuldbyrder alt sit Værk paa Zions Bjerg og i Jerusalem, vil jeg hjemsøge Assyrerkongens Hjertes Hovmodsfrugt og hans Øjnes trodsige Pral,…

Ezekiel 28:2-9
Menneskesøn, sig til Tyrus's Fyrste: Saa siger den Herre HERREN: Fordi dit Hjerte hovmoder sig og du siger: »Jeg er en Gud, paa et Gudesæde sidder jeg midt ude i Havet!« skønt du er et Menneske og ingen Gud, og fordi du føler dig i Hjertet som en Gud;…

Romerne 1:22
Idet de paastode at være vise, bleve de Daarer

1.Korinther 1:19-21,27-29
Thi der er skrevet: »Jeg vil lægge de vises Visdom øde, og de forstandiges Forstand vil jeg gøre til intet.«…

1.Korinther 3:18-20
Ingen bedrage sig selv! Dersom nogen tykkes at være viis iblandt eder i denne Verden, han vorde en Daare, for at han kan vorde viis.…

Jakob 3:14
Men have I bitter Avind og Rænkesyge i eders Hjerter, da roser eder ikke og lyver ikke imod Sandheden!

neither.

5.Mosebog 8:17
Og sig ikke ved dig selv: »Det er min egen Kraft og min egen Haands Styrke, der har skaffet mig den Rigdom.«

1.Samuel 17:4-10,42
Da traadte en Tvekæmper ved Navn Goliat fra Gat ud af Filisternes Rækker, seks Alen og et Spand høj.…

1.Kongebog 20:10,11
Da sendte Benhadad Bud til ham og lod sige: »Guderne ramme mig baade med det ene og det andet, om Støvet i Samaria forslaar til at fylde Hænderne paa alle de Krigere, der følger mig!«…

Salmerne 33:16,17
Ej frelses en Konge ved sin store Stridsmagt, ej fries en Helt ved sin store Kraft;…

Esajas 10:8
Thi han siger: »Er ej mine Høvedsmænd Konger til Hobe?

Esajas 36:8,9
Og nu, indgaa et Væddemaal med min Herre, Assyrerkongen: Jeg giver dig to Gange tusinde Heste, hvis du kan stille Ryttere til dem!…

Ezekiel 29:9
Ægypten skal blive til Ørk og Øde; og de skal kende, at jeg er HERREN, fordi du sagde: »Nilen er min, jeg skabte den selv!«

Daniel 3:15
Nu vel, hvis I er rede til, naar I hører Horn, Fløjter, Citre, Harper, Hakkebrætter, Sækkepiber og alle Haande andre Instrumenter klinge, at falde ned og tilbede Billedstøtten, som jeg har ladet lave, saa er alt godt; men gør I det ikke, skal I paa Stedet kastes i den gloende Ovn. Og hvilken Gud er der, som da kan fri eder af mine Hænder?«

Daniel 4:30,31,37
udbrød han: »Er dette ikke det store Babel, som jeg byggede til Kongesæde ved min vældige Magt, min Herlighed til Ære?«…

Daniel 5:18-23
Den højeste Gud, o Konge, gav din Fader Nebukadnezar Kongedømme, Magt, Herlighed og Ære;…

Amos 2:14-16
Den hurtige kan ikke undfly, den stærke ej bruge sin Kraft; ej redder Helten sit Liv,…

Apostlenes G. 12:22,23
Og Folket raabte til ham: »Det er Guds Røst og ikke et Menneskes.«…

rich.

Job 31:24,25
Har jeg slaaet min Lid til Guld, kaldt det rene Guld min Fortrøstning,…

Salmerne 49:6-9
de, som stoler paa deres Gods og bryster sig af deres store Rigdom?…

Salmerne 52:6,7
De retfærdige ser det, frygter og haaner ham leende:…

Salmerne 62:10
Forlad eder ikke paa Vold, lad jer ikke blænde af Ran; om Rigdommen vokser, agt ikke derpaa!

Ordsprogene 11:4
Ej hjælper Rigdom paa Vredens Dag, men Retfærd redder fra Døden.

Ezekiel 7:19
Deres Sølv kaster de ud paa Gaden, deres Guld regnes for Snavs; deres Sølv og Guld kan ikke redde dem paa HERRENS Vredes Dag; de kan ikke stille deres Hunger eller fylde deres Bug dermed, thi det var dem Aarsag til Skyld.

Sefanias 1:18
Hverken deres Sølv eller Guld evner at frelse dem paa HERRENS Vredes Dag, naar hele Jorden fortæres af hans Nidkærheds Ild; thi Undergang, ja brat Tilintetgørelse bringer jeg over alle, som bor paa Jorden.

Markus 10:24
Men Disciplene bleve forfærdede over hans Ord. Men Jesus tog atter, til Orde og siger til dem: »Børn, hvor vanskeligt er det, at [de, som forlade sig paa Rigdom, kunne] komme ind i Guds Rige!

Lukas 12:19,20
og jeg vil sige til min Sjæl: Sjæl! du har mange gode Ting liggende for mange Aar; slaa dig til Ro, spis, drik, vær lystig!…

1.Timotheus 6:10
thi Pengegridskheden er en Rod til alt ondt; og ved at hige derefter ere nogle farne vild fra Troen og have gennemstunget sig selv med mange Smerter.

Links
Jeremias 9:23 InterlinearJeremias 9:23 FlersprogedeJeremías 9:23 SpanskJérémie 9:23 FranskeJeremia 9:23 TyskJeremias 9:23 KinesiskJeremiah 9:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jeremias 9
22Sig: saa lyder det fra HERREN: De døde Legemer faldt som Gødning paa Marken, som Skaaret efter Høstmanden; ingen binder op. 23Saa siger HERREN: Den vise rose sig ikke af sin Visdom, den stærke ikke af sin Styrke, den rige ikke af sin Rigdom; 24men den, som vil rose sig, skal rose sig af, at han har Forstand til at kende mig, at jeg, HERREN, øver Miskundhed, Ret og Retfærdighed paa Jorden; thi i saadanne har jeg Behag, lyder det fra HERREN.…
Krydshenvisninger
1.Korinther 1:31
for at, som der er skrevet: »Den, som roser sig, rose sig af Herren!«

Filipperne 3:8
ja sandelig, jeg agter endog alt for at være Tab imod det langt højere, at kende Kristus Jesus, min Herre, for hvis Skyld jeg har lidt Tab paa alt og agter det for Skarn, for at jeg kan vinde Kristus

Filipperne 3:10
for at jeg maa kende ham og hans Opstandelses Kraft og hans Lidelsers Samfund, idet jeg bliver ligedannet med hans Død,

1.Kongebog 20:10
Da sendte Benhadad Bud til ham og lod sige: »Guderne ramme mig baade med det ene og det andet, om Støvet i Samaria forslaar til at fylde Hænderne paa alle de Krigere, der følger mig!«

1.Kongebog 20:11
Men Israels Konge lod svare: »Sig saaledes: Den, der spænder Bæltet, skal ikke rose sig som den, der løser det!«

Job 31:24
Har jeg slaaet min Lid til Guld, kaldt det rene Guld min Fortrøstning,

Job 31:25
var det min Glæde, at Rigdommen voksed, og at min Haand fik sanket saa meget,

Job 32:13
Sig nu ikke: »Vi stødte paa Visdom, Gud maa fælde ham, ikke et Menneske!«

Salmerne 49:6
de, som stoler paa deres Gods og bryster sig af deres store Rigdom?

Ordsprogene 3:5
Stol paa HERREN af hele dit Hjerte, men forlad dig ikke paa din Forstand;

Ordsprogene 21:30
Visdom er intet, Indsigt er intet, Raad er intet over for HERREN.

Prædikeren 9:11
Og atter saa jeg under Solen, at Hurtigløberen ikke er Herre over Løbet eller Heltene over Kampen, ej heller de vise over Brødet, ej heller de kløgtige over Rigdom, ej heller de kloge over Yndest, men alle er de bundet af Tid og Tilfælde.

Esajas 10:8
Thi han siger: »Er ej mine Høvedsmænd Konger til Hobe?

Esajas 20:5
Da skal de forfærdes og blues over Ætiopien, som de saa hen til, og over Ægypten, som var deres Stolthed.

Esajas 47:10
skønt du tryg i din Ondskab sagde: »ingen ser mig.« Din Visdom og Viden var det, der ledte dig vild, saa du sagde i Hjertet: »Kun jeg, og ellers ingen!«

Jeremias 48:7
Ja, fordi du stolede paa dine Borge og Skatte, skal ogsaa du fanges. Kemosj skal vandre i Landflygtighed, hans Præster og Fyrster til Hobe.

Jeremias 49:4
Hvorfor gør du dig til af dine Dale, du frafaldne Datter, som stoler paa dine Skatte og siger: »Hvem kan komme til mig?«

Ezekiel 28:3
se, du er visere end Daniel, ingen Vismand maaler sig med dig;

Amos 2:14
Den hurtige kan ikke undfly, den stærke ej bruge sin Kraft; ej redder Helten sit Liv,

Jeremias 9:22
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden