Markus 10:24
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men Disciplene bleve forfærdede over hans Ord. Men Jesus tog atter, til Orde og siger til dem: »Børn, hvor vanskeligt er det, at [de, som forlade sig paa Rigdom, kunne] komme ind i Guds Rige!

Norsk (1930)
Disiplene blev forferdet over hans ord. Da tok Jesus atter til orde og sa til dem: Barn! hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike!

Svenska (1917)
Men lärjungarna häpnade vid hans ord. Då tog Jesus åter till orda och sade till dem: »Ja, mina barn, huru svårt är det icke att komma in i Guds rike!

King James Bible
And the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God!

English Revised Version
And the disciples were amazed at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God!
Bibel Viden Treasury

astonished.

Matthæus 19:25
Men da Disciplene hørte dette, forfærdedes de saare og sagde: »Hvem kan da blive frelst?«

Lukas 18:26,27
Men de, som hørte det, sagde: »Hvem kan da blive frelst?«…

Johannes 6:60
Da sagde mange af hans Disciple, som havde hørt ham: »Dette er en haard Tale; hvem kan høre den?«

Children.

Johannes 13:33
Børnlille! endnu en liden Stund er jeg hos eder. I skulle lede efter mig, og ligesom jeg sagde til Jøderne: »Hvor jeg gaar hen, kunne I ikke komme,« siger jeg nu ogsaa til eder.

Johannes 21:5
Jesus siger da til dem: »Børnlille! have I noget at spise?« De svarede ham: »Nej.«

Galaterne 4:19
Mine Børn, som jeg atter føder med Smerte, indtil Kristus har vundet Skikkelse i eder!

1.Johannes 2:1
Mine Børn! dette skriver jeg til eder, for at I ikke skulle synde. Og dersom nogen synder, have vi en Talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige,

1.Johannes 4:4
Mine Børn! I ere af Gud og have overvundet dem, fordi den, som er i eder, er større end den, som er i Verden.

1.Johannes 5:21
Mine Børn, vogter eder for Afguderne!

trust.

Job 31:24,25
Har jeg slaaet min Lid til Guld, kaldt det rene Guld min Fortrøstning,…

Salmerne 17:14
fra Mændene, HERRE, med din Haand, fra dødelige Mænd — lad dem faa deres Del i levende Live! Fyld deres Bug med dit Forraad af Vrede, lad Børnene mættes dermed og efterlade deres Børn, hvad de levner!

Salmerne 49:6,7
de, som stoler paa deres Gods og bryster sig af deres store Rigdom?…

Salmerne 52:7
»Se der den Mand, der ej gjorde Gud til sit Værn, men stoled paa sin megen Rigdom, trodsed paa sin Velstand!«

Salmerne 62:10
Forlad eder ikke paa Vold, lad jer ikke blænde af Ran; om Rigdommen vokser, agt ikke derpaa!

Ordsprogene 11:28
Hvo der stoler paa sin Rigdom, falder, retfærdige grønnes som Løv.

Ordsprogene 18:11
Den riges Gods er hans faste Stad, og tykkes ham en knejsende Mur.

Ordsprogene 23:5
Skal dit Blik flyve efter den uden at finde den? Visselig gør den sig Vinger som Ørnen, der flyver mod Himlen.

Jeremias 9:23
Saa siger HERREN: Den vise rose sig ikke af sin Visdom, den stærke ikke af sin Styrke, den rige ikke af sin Rigdom;

Ezekiel 28:4,5
ved din Visdom og indsigt vandt du dig Rigdom og samlede dig Guld og Sølv i dine Skatkamre;…

Habakkuk 2:9
Ve ham, som søger ublu Vinding til sit Hus for at bygge sin Rede højt og redde sig fra Ulykkens Haand.

Sefanias 1:18
Hverken deres Sølv eller Guld evner at frelse dem paa HERRENS Vredes Dag, naar hele Jorden fortæres af hans Nidkærheds Ild; thi Undergang, ja brat Tilintetgørelse bringer jeg over alle, som bor paa Jorden.

Lukas 12:16-21
Og han sagde en Lignelse til dem: »Der var en rig Mand, hvis Mark havde baaret godt.…

Lukas 16:14
Men alt dette hørte Farisæerne, som vare pengegerrige, og de spottede ham.

1.Timotheus 6:17
Byd dem, som ere rige i den nærværende Verden, at de ikke hovmode sig, ej heller sætte Haab til den usikre Rigdom, men til Gud, som giver os rigeligt alle Ting at nyde;

Jakob 5:1-3
Og nu, I rige! græder og jamrer over de Ulykker, som komme over eder.…

Aabenbaring 3:17
fordi du siger: Jeg er rig og har vundet Rigdom og fattes intet; og du ved ikke, at du er den elendige og jammerlige og fattige og blinde og nøgne.

Links
Markus 10:24 InterlinearMarkus 10:24 FlersprogedeMarcos 10:24 SpanskMarc 10:24 FranskeMarkus 10:24 TyskMarkus 10:24 KinesiskMark 10:24 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Markus 10
23Og Jesus saa sig omkring og siger til sine Disciple: »Hvor vanskeligt komme de, som have Rigdom, ind i Guds Rige!« 24Men Disciplene bleve forfærdede over hans Ord. Men Jesus tog atter, til Orde og siger til dem: »Børn, hvor vanskeligt er det, at [de, som forlade sig paa Rigdom, kunne] komme ind i Guds Rige! 25Det er lettere for en Kamel at gaa igennem et Naaleøje end for en rig at gaa ind i Guds Rige.«…
Krydshenvisninger
Salmerne 49:6
de, som stoler paa deres Gods og bryster sig af deres store Rigdom?

Salmerne 62:10
Forlad eder ikke paa Vold, lad jer ikke blænde af Ran; om Rigdommen vokser, agt ikke derpaa!

Markus 1:27
Og de bleve alle forfærdede, saa at de spurgte hverandre og sagde: »Hvad er dette? en ny Lære med Myndighed; ogsaa over de urene Aander byder han, og de lyde ham.«

Markus 10:23
Og Jesus saa sig omkring og siger til sine Disciple: »Hvor vanskeligt komme de, som have Rigdom, ind i Guds Rige!«

Markus 10:23
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden