Esajas 38:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
»Ak, HERRE, kom dog i Hu, hvorledes jeg har vandret for dit Aasyn i Oprigtighed og med helt Hjerte og gjort, hvad der er godt i dine Øjne!« Og Ezekias græd højt.

Norsk (1930)
og sa: Akk, Herre! kom dog i hu at jeg har vandret for ditt åsyn i trofasthet og med helt hjerte og gjort hvad godt er i dine øine! Og Esekias gråt høit.

Svenska (1917)
Och han sade: »Ack HERRE, tänk dock på huru jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort, vad gott är i dina ögon.» Och Hiskia grät bitterligen.

King James Bible
And said, Remember now, O LORD, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore.

English Revised Version
and said, Remember now, O LORD, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore.
Bibel Viden Treasury

remember

Nehemias 5:19
Kom i Hu alt, hvad jeg har gjort for dette Folk, og regn mig det til gode, min Gud!

Nehemias 13:14,22,31
Kom mig det i Hu, min Gud, og udslet ikke de Kærlighedsgerninger, jeg har gjort mod min Guds Hus til Gavn for Tjenesten der!…

Salmerne 18:20-27
HERREN gengældte mig efter min Retfærd, lønned mig efter mine Hænders Uskyld;…

Salmerne 20:1-3
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Paa Trængselens Dag bønhøre HERREN dig, værne dig Jakobs Guds Navn!…

Hebræerne 6:10
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.

I have

1.Mosebog 5:22,23
og Enok vandrede med Gud; og efter at han havde avlet Metusalem, levede han 300 Aar og avlede Sønner og Døtre;…

1.Mosebog 6:9
Dette er Noas Slægtebog. Noa var en retfærdig, ustraffelig Mand blandt sine samtidige; Noa vandrede med Gud.

1.Mosebog 17:1
Da Abram var ni og halvfemsindstyve Aar gammel, aabenbarede HERREN sig for ham og sagde til ham: »Jeg er Gud den Almægtige; vandre for mit Aasyn og vær ustraffelig,

1.Kongebog 2:4
for at HERREN kan opfylde den Forjættelse, han gav mig, da han sagde: Hvis dine Sønner vogter paa deres Vej, saa de vandrer i Trofasthed for mit Aasyn af hele deres Hjerte og hele deres Sjæl, skal der aldrig fattes dig en Efterfølger paa Israels Trone!

2.Krønikebog 31:20,21
Saaledes gik Ezekias frem i hele Juda, og han gjorde, hvad der var godt, ret og sandt for HERREN hans Guds Aasyn.…

Job 23:11,12
Min Fod har holdt fast ved hans Spor, hans Vej har jeg fulgt, veg ikke derfra,…

Salmerne 16:8
Jeg har altid HERREN for Øje, han er ved min højre, jeg rokkes ikke.

Salmerne 32:2
saligt det Menneske, HERREN ej tilregner Skyld, og i hvis Aand der ikke er Svig.

Johannes 1:47
Jesus saa Nathanael komme til sig, og han siger om ham: »Se, det er sandelig en Israelit, i hvem der ikke er Svig.«

2.Korinther 1:12
Thi dette er vor Ros, vor Samvittigheds Vidnesbyrd, at i Guds Hellighed og Renhed, ikke i kødelig Visdom, men i Guds Naade have vi færdedes i Verden, men mest hos eder.

1.Johannes 3:21,22
I elskede! dersom vort Hjerte ikke fordømmer os, have vi Frimodighed for Gud,…

a perfect

1.Kongebog 15:14
Vel forsvandt Offerhøjene ikke, men alligevel var Asas Hjerte helt med HERREN, saa længe han levede.

1.Krønikebog 29:9,19
Og Folket glædede sig over deres Vilje til at give, thi af et helt Hjerte gav de HERREN frivillige Gaver; ogsaa Kong David følte stor Glæde.…

2.Krønikebog 16:9
Thi HERRENS Øjne skuer omkring paa hele Jorden, og han viser sig stærk til at hjælpe dem, hvis Hjerte er helt med ham. I denne Sag har du handlet som en Daare; thi fra nu af skal du altid ligge i Krig!«

2.Krønikebog 25:2
Han gjorde, hvad der var ret i HERRENS Øjne, dog ikke med et helt Hjerte.

Salmerne 101:2
Jeg vil agte paa uskyldiges Vej, naar den viser sig for mig, vandre i Hjertets Uskyld bag Hjemmets Vægge,

Salmerne 119:80
Lad mit Hjerte være fuldkomment i dine Vedtægter, at jeg ikke skal blive til Skamme.

wept

2.Samuel 12:21,22
Da sagde hans Folk til ham: »Hvorledes er det dog, du bærer dig ad? Medens Barnet endnu levede, fastede du og græd; og nu da Barnet er død, rejser du dig og spiser!«…

Ezra 10:1
Medens Ezra nu under Bøn og Syndsbekendelse grædende kastede sig ned foran Guds Hus, samlede en stor Skare Israeliter sig om ham, baade Mænd, Kvinder og Børn, thi Folket græd heftigt.

Nehemias 1:4
Da jeg hørte denne Tidende, satte jeg mig hen og græd og sørgede i flere Dage, og jeg fastede og bad for Himmelens Guds Aasyn,

Salmerne 6:8
Vig fra mig, alle I Udaadsmænd, thi HERREN har hørt min Graad,

Salmerne 102:9
Thi Støv er mit daglige Brød, jeg blander min Drik med Taarer

Hoseas 12:4
ja stred med en Engel og sejred, han bad ham med Graad om Naade; i Betel traf han ham og talte med ham der,

Hebræerne 5:7
han, som i sit Køds Dage med stærkt Raab og Taarer frembar Bønner og ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

sore.

Links
Esajas 38:3 InterlinearEsajas 38:3 FlersprogedeIsaías 38:3 SpanskÉsaïe 38:3 FranskeJesaja 38:3 TyskEsajas 38:3 KinesiskIsaiah 38:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esajas 38
2Da vendte han Ansigtet om mod Væggen og bad saaledes til HERREN: 3»Ak, HERRE, kom dog i Hu, hvorledes jeg har vandret for dit Aasyn i Oprigtighed og med helt Hjerte og gjort, hvad der er godt i dine Øjne!« Og Ezekias græd højt. 4Da kom HERRENS Ord til Esajas saaledes:…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 6:18
og du skal gøre, hvad der er ret og godt i HERRENS Øjne, for at det maa gaa dig vel, og du maa komme ind og faa det herlige Land i Eje, som HERREN tilsvor dine Fædre,

2.Kongebog 18:5
Til HERREN, Israels Gud, satte han sin Lid, og hverken før eller siden fandtes hans Lige blandt alle Judas Konger.

2.Kongebog 18:6
Han holdt fast ved HERREN og veg ikke fra ham, og han overholdt de Bud, HERREN havde givet Moses.

1.Krønikebog 28:9
Og du, min Søn Salomo! Kend din Faders Gud og tjen ham med et helt Hjerte og en villig Sjæl, thi HERREN ransager alle Hjerter og kender alt, hvad der rører sig i deres Tanker. Hvis du søger ham, vil han lade sig finde af dig, men forlader du ham, vil han forkaste dig for evigt.

1.Krønikebog 29:19
Og giv min Søn Salomo et helt Hjerte til at holde dine Bud, Vidnesbyrd og Anordninger og udføre det alt sammen og bygge den Borg, jeg har truffet Forberedelser til at opføre!«

Nehemias 13:14
Kom mig det i Hu, min Gud, og udslet ikke de Kærlighedsgerninger, jeg har gjort mod min Guds Hus til Gavn for Tjenesten der!

Salmerne 6:6
Jeg er saa træt af at sukke; jeg væder hver Nat mit Leje, bader med Taarer min Seng;

Salmerne 26:3
thi din Miskundhed staar mig for Øje, jeg vandrer i din Sandhed.

Esajas 38:2
Da vendte han Ansigtet om mod Væggen og bad saaledes til HERREN:

Esajas 38:4
Da kom HERRENS Ord til Esajas saaledes:

Esajas 38:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden