Johannes 15:24
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Havde jeg ikke gjort de Gerninger iblandt dem, som ingen anden har gjort, havde de ikke Synd; men nu have de set dem og dog hadet baade mig og min Fader.

Norsk (1930)
Hadde jeg ikke gjort de gjerninger blandt dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd; men nu har de sett dem og allikevel hatet både mig og min Fader.

Svenska (1917)
Hade jag icke bland dem gjort sådana gärningar, som ingen annan har gjort, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de sett dem, och hava likväl hatat både mig och min Fader.

King James Bible
If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin: but now have they both seen and hated both me and my Father.

English Revised Version
If I had not done among them the works which none other did, they had not had sin: but now have they both seen and hated both me and my Father.
Bibel Viden Treasury

If.

Johannes 3:2
Denne kom til ham om Natten og sagde til ham: »Rabbi! vi vide, at du er en Lærer kommen fra Gud; thi ingen kan gøre disse Tegn, som du gør, uden Gud er med ham.«

Johannes 5:36
Men det Vidnesbyrd, som jeg har, er større end Johannes's; thi de Gerninger, som Faderen har givet mig at fuldbyrde, selve de Gerninger, som jeg gør, vidne om mig, at Faderen har udsendt mig.

Johannes 7:31
Men mange af Folket troede paa ham, og de sagde: »Naar Kristus kommer, mon han da skal gøre flere Tegn, end denne har gjort?«

Johannes 9:32
Aldrig er det hørt, at nogen har aabnet Øjnene paa en blindfødt.

Johannes 10:32,37
Jesus svarede dem: »Mange gode Gerninger har jeg vist eder fra min Fader; for hvilken af disse Gerninger stene I mig?«…

Johannes 11:47-50
Ypperstepræsterne og Farisæerne sammenkaldte da et Møde af Raadet og sagde: »Hvad gøre vi? thi dette Menneske gør mange Tegn.…

Johannes 12:10,37-40
Men Ypperstepræsterne raadsloge om ogsaa at slaa Lazarus ihjel:…

Matthæus 9:33
Og da den onde Aand var uddreven, talte den stumme. Og Skarerne forundrede sig og sagde: »Aldrig er saadant set i Israel.«

Matthæus 11:5
blinde se, og lamme gaa, spedalske renses, og døve høre, og døde staa op, og Evangeliet forkyndes for fattige;

Matthæus 11:20-24
Da begyndte han at skamme de Byer ud, i hvilke hans fleste kraftige Gerninger vare gjorte, fordi de ikke havde omvendt sig:…

Markus 2:12
Og han stod op og tog straks Sengen og gik ud for alles Øjne, saa de alle bleve forfærdede og priste Gud og sagde: »Aldrig have vi set noget saadant.«

Lukas 10:12-16
Men jeg siger eder, det skal gaa Sodoma taaleligere paa hin Dag end den By.…

Lukas 19:37-40
Men da han nu nærmede sig til Nedgangen fra Oliebjerget, begyndte hele Disciplenes Mængde med Glæde at prise Gud med høj Røst for alle de kraftige Gerninger, som de havde set, og de sagde:…

Lukas 24:19
Og han sagde til dem: »Hvilket?« Men de sagde til ham: »Det med Jesus af Nazareth, som var en Profet, mægtig i Gerning og Ord for Gud og alt Folket;

Apostlenes G. 2:22
I israelitiske Mænd! hører disse Ord: Jesus af Nazareth, en Mand, som fra Gud var godtgjort for eder ved kraftige Gerninger og Undere og Tegn, hvilke Gud gjorde ved ham midt iblandt eder, som I jo selv vide,

Apostlenes G. 10:38
det om Jesus fra Nazareth, hvorledes Gud salvede ham med den Helligaand og Kraft, han, som drog omkring og gjorde vel og helbredte alle, som vare overvældede af Djævelen; thi Gud var med ham;

Hebræerne 2:3,4
hvorledes skulle da vi undfly, naar vi ikke bryde os om saa stor en Frelse, som jo efter først at være bleven forkyndt ved Herren, er bleven stadfæstet for os af dem, som havde hørt ham,…

but.

Johannes 6:36
Men jeg har sagt eder, at I have set mig og dog ikke tro.

Johannes 12:45
og den, som ser mig, ser den, som sendte mig.

Johannes 14:9
Jesus siger til ham: »Saa lang en Tid har jeg været hos eder, og du kender mig ikke, Filip? Den, som har set mig, har set Faderen; hvorledes kan du da sige: Vis os Faderen?

Matthæus 21:32
Thi Johannes kom til eder paa Retfærdigheds Vej, og I troede ham ikke, men Toldere og Skøger troede ham; men endskønt I saa det, fortrøde I det alligevel ikke bagefter, saa I troede ham.

hated.

2.Mosebog 20:5
du maa ikke tilbede eller dyrke det, thi jeg HERREN din Gud er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde Led straffer Fædres Brøde paa Børn af dem, som hader mig,

5.Mosebog 5:9
du maa ikke tilbede eller dyrke det, thi jeg HERREN din Gud er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde Led straffer Fædres Brøde paa Børn af dem, som hader mig,

Salmerne 81:15
Deres Avindsmænd skulde falde og gaa til Grunde for evigt;

Ordsprogene 8:36
men den, som mister mig, skader sig selv; enhver, som hader mig, elsker Døden.

Romerne 1:30
Øretudere, Bagvaskere, Gudshadere, Voldsmænd, hovmodige; Pralere, opfindsomme paa ondt, ulydige mod Forældre,

Romerne 8:7,8
efterdi Kødets Higen er Fjendskab imod Gud, thi det er ikke Guds Lov lydigt, det kan jo ikke heller være det.…

2.Timotheus 3:4
forræderske, fremfusende, opblæste, Mennesker, som mere elske Vellyst, end de elske Gud,

Jakob 4:4
I utro! vide I ikke, at Venskab med Verden er Fjendskab imod Gud? Derfor, den, som vil være Verdens Ven, bliver Guds Fjende.

Links
Johannes 15:24 InterlinearJohannes 15:24 FlersprogedeJuan 15:24 SpanskJean 15:24 FranskeJohannes 15:24 TyskJohannes 15:24 KinesiskJohn 15:24 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 15
23Den, som hader mig, hader ogsaa min Fader. 24Havde jeg ikke gjort de Gerninger iblandt dem, som ingen anden har gjort, havde de ikke Synd; men nu have de set dem og dog hadet baade mig og min Fader. 25Dog, det Ord, som er skrevet i deres Lov, maa opfyldes: De hadede mig uforskyldt.…
Krydshenvisninger
Johannes 5:36
Men det Vidnesbyrd, som jeg har, er større end Johannes's; thi de Gerninger, som Faderen har givet mig at fuldbyrde, selve de Gerninger, som jeg gør, vidne om mig, at Faderen har udsendt mig.

Johannes 9:41
Jesus sagde til dem: »Vare I blinde, da havde I ikke Synd; men nu sige I: Vi se; eders Synd forbliver.«

Johannes 10:37
Dersom jeg ikke gør min Faders Gerninger, saa tror mig ikke!

Johannes 15:21
Men alt dette ville de gøre imod eder for mit Navns Skyld, fordi de ikke kende den, som sendte mig.

Johannes 15:22
Dersom jeg ikke var kommen og havde talt til dem, havde de ikke Synd; men nu have de ingen Undskyldning for deres Synd.

Johannes 15:23
Den, som hader mig, hader ogsaa min Fader.

Johannes 16:9
Om Synd, fordi de ikke tro paa mig;

Johannes 15:23
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden