1.Timotheus 1:20
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
iblandt dem ere Hymenæus og Aleksander, hvilke jeg har overgivet til Satan, for at de skulle tugtes til ikke at bespotte.

Norsk (1930)
blandt disse er Hymeneus og Aleksander, som jeg har overgitt til Satan, forat de skal tuktes til å la være å spotte.

Svenska (1917)
Till dem höra Hymeneus och Alexander, vilka jag har överlämnat åt Satan, för att de skola bliva så tuktade, att de icke vidare smäda.

King James Bible
Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme.

English Revised Version
of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I delivered unto Satan, that they might be taught not to blaspheme.
Bibel Viden Treasury

Hymenaeus.

2.Timotheus 2:17
og deres Ord vil æde om sig som Kræft. Iblandt dem ere Hymenæus og Filetus,

Alexander.

Apostlenes G. 19:33
Men de trak Aleksander, hvem Jøderne skøde frem, ud af Skaren; men Aleksander slog til Lyd med Haanden og vilde holde en Forsvarstale til Folket.

2.Timotheus 2:14
Paamind om disse Ting, idet du besværger dem for Herrens Aasyn, at de ikke kives om Ord, hvilket er til ingen Nytte, men til Ødelæggelse for dem, som høre derpaa.

2.Timotheus 4:14,15
Smeden Aleksander har gjort mig meget ondt; Herren vil betale ham efter hans Gerninger.…

I have.

Matthæus 18:17
Men er han dem overhørig, da sig det til Menigheden; men er han ogsaa Menigheden overhørig, da skal han være for dig ligesom en Hedning og en Tolder.

1.Korinther 5:4,5
at, naar i vor Herres Jesu Navn I og min Aand ere forsamlede, saa med vor Herres Jesu Kraft…

2.Korinther 10:6
og ere rede til at straffe al Ulydighed, naar eders Lydighed er bleven fuldkommen.

2.Korinther 13:10
Derfor skriver jeg dette fraværende, for at jeg ikke nærværende skal bruge Strenghed, efter den Magt, som Herren har givet mig til Opbyggelse, og ikke til Nedbrydelse.

that.

1.Korinther 11:32
Men naar vi dømmes, tugtes vi af Herren, for at vi ikke skulle fordømmes med Verden.

2.Thessaloniker 3:15
Dog skulle I ikke agte ham for en Fjende, men paaminde ham som en Broder!

Aabenbaring 3:19
Alle dem, jeg elsker, dem revser og tugter jeg; vær derfor nidkær og omvend dig!

blaspheme.

Apostlenes G. 13:45
Men da Jøderne saa Skarerne, bleve de fulde af Nidkærhed og modsagde det, som blev talt af Paulus, ja, baade sagde imod og spottede.

2.Timotheus 3:2
Thi Menneskene skulle være egenkærlige, pengegridske, praleriske, hovmodige, spottelystne, ulydige imod Forældre, utaknemmelige, ryggesløse,

Aabenbaring 13:1,5,6
Og jeg saa et Dyr stige op af Havet, som havde ti Horn og syv Hoveder, og paa sine Horn ti Kroner, og paa sine Hoveder Bespottelsens Navne.…

Links
1.Timotheus 1:20 Interlinear1.Timotheus 1:20 Flersprogede1 Timoteo 1:20 Spansk1 Timothée 1:20 Franske1 Timotheus 1:20 Tysk1.Timotheus 1:20 Kinesisk1 Timothy 1:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Timotheus 1
19idet du har Tro og en god Samvittighed, hvilken nogle have stødt fra sig og lidt Skibbrud paa Troen; 20iblandt dem ere Hymenæus og Aleksander, hvilke jeg har overgivet til Satan, for at de skulle tugtes til ikke at bespotte.
Krydshenvisninger
1.Korinther 5:5
at overgive den paagældende til Satan til Kødets Undergang, for at Aanden kan frelses paa den Herres Jesu Dag.

1.Korinther 11:32
Men naar vi dømmes, tugtes vi af Herren, for at vi ikke skulle fordømmes med Verden.

1.Timotheus 5:15
Thi allerede have nogle vendt sig bort efter Satan.

2.Timotheus 2:17
og deres Ord vil æde om sig som Kræft. Iblandt dem ere Hymenæus og Filetus,

2.Timotheus 4:14
Smeden Aleksander har gjort mig meget ondt; Herren vil betale ham efter hans Gerninger.

Hebræerne 12:5
og I have glemt Formaningen, der jo dog taler til eder som til Sønner: »Min Søn! agt ikke Herrens Tugtelse ringe, vær heller ikke forsagt, naar du revses af ham;

1.Timotheus 1:19
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden