2.Korinther 6:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Drager ikke i ulige Aag med vantro; thi hvad Fællesskab har Retfærdighed og Lovløshed? eller hvad Samfund har Lys med Mørke?

Norsk (1930)
Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke?

Svenska (1917)
Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker?

King James Bible
Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?

English Revised Version
Be not unequally yoked with unbelievers: for what fellowship have righteousness and iniquity? or what communion hath light with darkness?
Bibel Viden Treasury

unequally.

2.Mosebog 34:16
og du maa ikke af deres Døtre tage Hustruer til dine Sønner, saa deres Døtre, naar de boler med deres Guder, faar dine Sønner til ogsaa at bole med dem.

3.Mosebog 19:19
Hold mine Anordninger! Du maa ikke lade to Slags Kvæg parre sig med hinanden; du maa ikke saa to Slags Sæd i din Mark; og du maa ikke bære Klæder, der er vævede af to Slags Garn.

5.Mosebog 7:2,3
og naar HERREN din Gud giver dem i din Magt, og du overvinder dem, saa skal du lægge Band paa dem. Du maa ikke slutte Pagt med dem eller vise dem Skaansel.…

5.Mosebog 22:9-11
Du maa ikke saa to Slags Sæd i din Vingaard, ellers hjemfalder det hele til Helligdommen, baade Sæden, du saaede, og Udbyttet af Vingaarden.…

Ezra 9:1,2,11,12
Men da alt dette var gjort, kom Øversterne til mig og sagde: »Folket, Israel og Præsterne og Leviterne, har ikke skilt sig ud fra Hedningerne eller fra deres Vederstyggeligheder, Kana'anæerne, Hetiterne, Perizziterne, Jebusiterne, Ammoniterne, Moabiterne, Ægypterne og Amoriterne;…

Ezra 10:19
disse gav deres Haand paa at ville sende deres Hustruer bort, og deres Skyldoffer var en Væder for deres Syndeskyld.

Nehemias 13:1-3,23-26
Paa den Tid blev der læst op af Moses's Bog for Folket, og man fandt skrevet deri, at ingen Ammonit eller Moabit nogen Sinde maatte faa Adgang til Guds Menighed,…

Salmerne 106:35
med Hedninger blanded de sig og gjorde deres Gerninger efter;

Ordsprogene 22:24
Vær ej Ven med den, der let bliver hidsig, omgaas ikke vredladen Mand,

Malakias 2:11,15
Juda er troløst, og Vederstyggelighed øves i Israel og Jerusalem; thi Juda vanhelliger den Helligdom, HERREN elsker, og tager en fremmed Guds Datter til Ægte.…

1.Korinther 5:9
Jeg skrev eder til i mit Brev, at I ikke skulle have Samkvem med utugtige, —

1.Korinther 7:39
En Hustru er bunden, saa længe hendes Mand lever; men dersom Manden sover hen, er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil, kun at det sker i Herren.

1.Korinther 15:33
Farer ikke vild; slet Omgang fordærver gode Sæder!

Jakob 4:4
I utro! vide I ikke, at Venskab med Verden er Fjendskab imod Gud? Derfor, den, som vil være Verdens Ven, bliver Guds Fjende.

for.

1.Samuel 5:2,3
Og Filisterne tog Guds Ark og bragte den ind i Dagons Hus og stillede den ved Siden af Dagon.…

1.Kongebog 18:21
Elias traadte saa frem for alt Folket og sagde: »Hvor længe vil I blive ved at halte til begge Sider? Er HERREN Gud, saa hold eder til ham, og er Ba'al Gud, saa hold eder til ham!« Men Folket svarede ham ikke et Ord.

2.Krønikebog 19:2
Da traadte Seeren Jehu, Hananis Søn, frem for ham, og han sagde til Kong Josafat: »Skal man hjælpe de ugudelige? Elsker du dem, der hader HERREN? For den Sags Skyld er HERRENS Vrede over dig!

Salmerne 16:3
De hellige, som er i Landet, de er de herlige, hvem al min Hu staar til.«

Salmerne 26:4,5,9,10
Jeg tager ej Sæde blandt Løgnere, blandt falske kommer jeg ikke.…

Salmerne 44:20,21
Havde vi glemt vor Guds Navn, bredt Hænderne ud mod en fremmed Gud,…

Salmerne 101:3-5
paa Niddingsdaad lader jeg aldrig mit Øje hvile. Jeg hader den, der gør ondt, han er ej i mit Følge;…

Salmerne 119:63
Jeg er Fælle med alle, der frygter dig og holder dine Befalinger.

Salmerne 139:21,22
Jeg hader jo dem, der hader dig, HERRE, og væmmes ved dem, der staar dig imod;…

Ordsprogene 29:27
Urettens Mand er retfærdiges Gru, hvo redeligt vandrer, gudløses Gru.

Johannes 7:7
Verden kan ikke hade eder; men mig hader den, fordi jeg vidner om den, at dens Gerninger ere onde.

Johannes 15:18,19
Naar Verden hader eder, da vid, at den har hadet mig førend eder.…

Apostlenes G. 4:23
Da de nu vare løsladte, kom de til deres egne og fortalte dem alt, hvad Ypperstepræsterne og de Ældste havde sagt til dem.

1.Korinther 10:21
I kunne ikke drikke Herrens Kalk og onde Aanders Kalk; I kunne ikke være delagtige i Herrens Bord og i onde Aanders Bord.

Efeserne 5:6-11
Ingen bedrage eder med tomme Ord; thi for disse Ting kommer Guds Vrede over Genstridighedens Børn.…

1.Johannes 3:12-14
ikke som Kain, der var af den onde og myrdede sin Broder. Og hvorfor myrdede han ham? Fordi hans Gerninger vare onde, men hans Broders retfærdige.…

and what.

Ordsprogene 8:18,19
Hos mig er der Rigdom og Ære, ældgammelt Gods og Retfærd.…

Romerne 13:12-14
Natten er fremrykket, og Dagen er kommen nær. Lader os derfor aflægge Mørkets Gerninger og iføre os Lysets Vaaben;…

Efeserne 4:17-20
Dette siger jeg da og vidner i Herren, at I skulle ikke mere vandre, saaledes som Hedningerne vandre i deres Sinds Tomhed,…

Efeserne 5:8-14
Thi I vare forhen Mørke, men nu ere I Lys i Herren; vandrer som Lysets Børn;…

Filipperne 2:15
for at I maa blive udadlelige og rene, Guds ulastelige Børn, midt i en vanartet og forvendt Slægt, iblandt hvilke I vise eder som Himmellys i Verden,

1.Thessaloniker 5:4-8
Men I, Brødre! I ere ikke i Mørke, saa at Dagen skulde overraske eder som en Tyv.…

1.Peter 2:9,10
Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys,…

1.Peter 4:2-4
saa at I ikke fremdeles leve den øvrige Tid i Kødet efter Menneskers Lyster, men efter Guds Villie.…

1.Johannes 1:5-7
Og dette er det Budskab, som vi have hørt af ham og forkynde eder, at Gud er Lys, og der er slet intet Mørke i ham.…

Links
2.Korinther 6:14 Interlinear2.Korinther 6:14 Flersprogede2 Corintios 6:14 Spansk2 Corinthiens 6:14 Franske2 Korinther 6:14 Tysk2.Korinther 6:14 Kinesisk2 Corinthians 6:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 6
14Drager ikke i ulige Aag med vantro; thi hvad Fællesskab har Retfærdighed og Lovløshed? eller hvad Samfund har Lys med Mørke? 15Hvad Samklang er der mellem Kristus og Belial? eller hvad Delagtighed har en troende med en vantro?…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 24:3
saa jeg kan tage dig i Ed ved HERREN, Himmelens og Jordens Gud, at du ikke vil tage min Søn en Hustru af Kana'anæernes Døtre, blandt hvem jeg bor,

5.Mosebog 22:10
Du maa ikke pløje med en Okse og et Æsel sammen.

Ezra 9:2
thi af deres Døtre har de taget sig selv og deres Sønner Hustruer, saa at den hellige Sæd har blandet sig med Hedningerne; og Øversterne og Forstanderne var de første til at øve denne Troløshed!«

1.Korinther 5:9
Jeg skrev eder til i mit Brev, at I ikke skulle have Samkvem med utugtige, —

1.Korinther 6:6
Men Broder fører Sag imod Broder, og det for vantro!

1.Korinther 7:39
En Hustru er bunden, saa længe hendes Mand lever; men dersom Manden sover hen, er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil, kun at det sker i Herren.

Efeserne 5:7
Derfor, bliver ikke meddelagtige med dem!

Efeserne 5:11
Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gerninger. Men revser dem hellere;

1.Johannes 1:6
Dersom vi sige, at vi have Samfund med ham, og vandre i Mørket, da lyve vi og gøre ikke Sandheden.

2.Korinther 6:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden