2.Korinther 6
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men som Medarbejdere formane vi ogsaa til, at I ikke forgæves maa have modtaget Guds Naade;1Men som medarbeidere formaner vi eder også at I ikke forgjeves må ta imot Guds nåde. 1Men såsom medarbetare förmana vi eder ock att icke så mottaga Guds nåd, att det bliver utan frukt.
2(han siger jo: »Paa en behagelig Tid bønhørte jeg dig, og paa en Frelsens Dag hjalp jeg dig.« Se, nu er det en velbehagelig Tid, se, nu er det en Frelsens Dag;)2Han sier jo: På den tid som behaget mig, bønnhørte jeg dig, og på frelsens dag kom jeg dig til hjelp. Se, nu er en velbehagelig tid, se, nu er frelsens dag! 2Han säger ju: »Jag bönhör dig i behaglig tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag.» Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag.
3og vi give ikke i nogen Ting noget Anstød, for at Tjenesten ikke skal blive lastet;3Og vi gir ikke i noget stykke noget anstøt, forat ikke tjenesten skal bli lastet, 3Härvid vilja vi icke i något stycke vara till någon anstöt, på det att vårt ämbete icke må bliva smädat.
4men i alting anbefale vi som Guds Tjenere os selv ved stor Udholdenhed i Trængsler, i Nød, i Angster,4men viser oss i alt som Guds tjenere: ved stort tålmod i trengsler, i nød, i angst, 4Fastmer vilja vi i allting bevisa oss såsom Guds tjänare, i mycken ståndaktighet, under bedrövelse och nöd och ångest,
DANNORSVE
5under Slag, i Fængsler, under Oprør, under Besværligheder, i Nattevaagen, i Faste,5under slag, i fengsler, i oprør, i strengt arbeid, i nattevåk, i faste; 5under hugg och slag, under fångenskap och upprorslarm, under mödor, vakor och svält,
6ved Renhed, ved Kundskab, ved Langmodighed, ved Velvillighed, ved den Helligaand, ved uskrømtet Kærlighed,6ved renhet, ved skjønnsomhet, ved langmodighet, ved godhet, ved den Hellige Ånd, ved uskrømtet kjærlighet, 6i renhet, i kunskap, i tålamod och godhet, i helig ande, i oskrymtad kärlek,
7ved Sandheds Ord, ved Guds Kraft, ved Retfærdighedens Vaaben baade til Angreb og Forsvar;7ved sannhets ord, ved Guds kraft, ved rettferds våben på høire og venstre side; 7med sanning i vårt tal, med kraft från Gud, med rättfärdighetens vapen både i högra handen och i vänstra,
8ved Ære og Vanære, ved ondt Rygte og godt Rygte; som Forførere og dog sanddru;8i ære og vanære, med ondt rykte og godt rykte, som forførere og dog sanndrue, 8under ära och smälek, under ont rykte och gott rykte, såsom villolärare, då vi dock äro sannfärdiga,
9som ukendte og dog velkendte; som døende, og se, vi leve; som de, der tugtes, dog ikke til Døde;9som ukjente og dog velkjente; som de som dør, og se, vi lever, som de som refses og dog ikke ihjelslåes, 9såsom okända, fastän vi äro väl kända, såsom döende, men se, vi leva, såsom tuktade, men likväl icke till döds,
DANNORSVE
10som bedrøvede, dog altid glade; som fattige, der dog gøre mange rige; som de, der intet have, og dog eje alt.10som bedrøvede, men alltid glade, som fattige, som dog gjør mange rike, som de som intet har og dog eier alt. 10såsom bedrövade, men dock alltid glada, såsom fattiga, medan vi dock göra många rika, såsom utblottade på allt, men likväl ägande allt.
11Vor Mund er opladt over for eder, Korinthiere! vort Hjerte er udvidet.11Vår munn er oplatt mot eder, I korintiere, vårt hjerte har utvidet sig. 11Vi hava nu upplåtit vår mun och talat öppet till eder, I korintier. Vårt hjärta har vidgat sig för eder.
12I have ikke snæver Plads i os, men der er snæver Plads i eders Hjerter.12I har ikke trangt rum hos oss, men det er trangt i eders hjerte. 12Ja, det rum I haven i vårt inre är icke litet, men i edra hjärtan är allenast litet rum.
13Men ligesaa til Gengæld (jeg taler som til mine Børn), maa ogsaa I udvide eders Hjerter!13Men like for like - jeg taler som til barn - utvid også I eders hjerter! 13Given oss då lika för lika -- om jag nu får tala såsom till barn -- ja, vidgen också I edra hjärtan.
DANNORSVE
14Drager ikke i ulige Aag med vantro; thi hvad Fællesskab har Retfærdighed og Lovløshed? eller hvad Samfund har Lys med Mørke?14Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 14Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker?
15Hvad Samklang er der mellem Kristus og Belial? eller hvad Delagtighed har en troende med en vantro?15Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 15Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?
16Hvad Samstemning har Guds Tempel med Afguder? Thi vi ere den levende Guds Tempel, ligesom Gud har sagt: »Jeg vil bo og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skulle være mit Folk.«16Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 16Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: »Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.»
17»Derfor gaar ud fra dem og udskiller eder fra dem, siger Herren, og rører ikke noget urent; og jeg vil antage mig eder,«17Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 17Alltså: »Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder
18»og jeg vil være eders Fader, og I skulle være mine Sønner og Døtre, siger Herren, den Almægtige.«18og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige. 18och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
2 Corinthians 5
Top of Page
Top of Page