2.Korinther 4:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men denne Skat have vi i Lerkar, for at den overvættes Kraft maa være Guds, og ikke fra os,

Norsk (1930)
Men vi har denne skatt i lerkar, forat den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss,

Svenska (1917)
Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds och icke något som kommer från oss.

King James Bible
But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God, and not of us.

English Revised Version
But we have this treasure in earthen vessels, that the exceeding greatness of the power may be of God, and not from ourselves;
Bibel Viden Treasury

this.

2.Korinther 4:1
Derfor, da vi have denne Tjeneste efter den Barmhjertighed, som er bleven os til Del, saa tabe vi ikke Modet;

2.Korinther 6:10
som bedrøvede, dog altid glade; som fattige, der dog gøre mange rige; som de, der intet have, og dog eje alt.

Matthæus 13:44,52
Himmeriges Rige ligner en Skat, som er skjult i en Mark, og en Mand fandt og skjulte den, og af Glæde over den gaar han hen og sælger alt, hvad han har, og køber den Mark.…

Efeserne 3:8
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom

Kolossenserne 1:27
hvem Gud vilde tilkendegive, hvilken Rigdom paa Herlighed iblandt Hedningerne der ligger i denne Hemmelighed, som er Kristus i eder, Herlighedens Haab,

Kolossenserne 2:3
i hvem alle Visdommens og Kundskabens Skatte findes skjulte.

in.

2.Korinther 5:1
Thi vi vide, at dersom vor jordiske Teltbolig nedbrydes, have vi en Bygning fra Gud, en Bolig, som ikke er gjort med Hænder, en evig i Himlene.

2.Korinther 10:10
thi Brevene, siger man, ere vægtige og stærke, men hans legemlige Nærværelse er svag, og hans Tale intet værd.

Dommer 7:13,14,16-20
Just som Gideon kom, var en Mand i Færd med at fortælle en anden noget, han havde drømt, idet han sagde: »Jeg har haft en Drøm! Se, et Bygbrød kom rullende ned mod Midjaniternes Lejr, og da det kom til Teltet, stødte det til det og væltede det over Ende, saa at Teltet faldt.«…

Klagesangene 4:2
Zions de dyre Sønner, der opvejed Guld, kun regnet for Lerkar, Pottemagerhænders Værk!

1.Korinther 1:28
og det for Verden uædle og det ringeagtede, det, som intet var, udvalgte Gud for at gøre det, som var noget, til intet,

1.Korinther 4:9-13
Thi mig synes, at Gud har fremstillet os Apostle som de ringeste, ligesom dødsdømte; thi et Skuespil ere vi blevne for Verden, baade for Engle og Mennesker.…

Galaterne 4:13,14
Men I vide, at det var paa Grund af en Kødets Svaghed, at jeg første Gang forkyndte Evangeliet for eder;…

2.Timotheus 2:20
Men i et stort Hus er der ikke alene Kar af Guld og Sølv, men ogsaa af Træ og Ler, og nogle til Ære, andre til Vanære.

that.

2.Korinther 3:5,6
ikke at vi af os selv ere dygtige til at udtænke noget som ud af os selv; men vor Dygtighed er af Gud,…

2.Korinther 12:7-9
Og for at jeg ikke skal hovmode mig af de høje Aabenbarelser, blev der givet mig en Torn i Kødet, en Satans Engel, for at han skulde slaa mig i Ansigtet, for at jeg ikke skulde hovmode mig.…

2.Korinther 13:4
Thi vel blev han korsfæstet i Magtesløshed, men han lever ved Guds Kraft; ogsaa vi ere svage i ham, men vi skulle leve med ham ved Guds Kraft over for eder.

1.Korinther 2:3-5
og jeg færdedes hos eder i Svaghed og i Frygt og megen Bæven,…

Efeserne 1:19,20
og hvilken hans Krafts overvættes Storhed er over for os, som tro, alt efter hans Styrkes vældige Virkekraft,…

Efeserne 2:5,8,9
ogsaa da vi vare døde ved vore Overtrædelser, levendegjort os med Kristus — af Naade ere I frelste!…

Kolossenserne 2:12
idet I bleve begravne med ham i Daaben, i hvilken I ogsaa bleve medoprejste ved Troen paa Guds Virkekraft, som oprejste ham fra de døde.

1.Thessaloniker 1:5
at vort Evangelium ikke kom til eder i Ord alene, men ogsaa i Kraft og i den Helligaand og i fuld Overbevisning, som I jo vide, hvorledes vi færdedes iblandt eder for eders Skyld.

Links
2.Korinther 4:7 Interlinear2.Korinther 4:7 Flersprogede2 Corintios 4:7 Spansk2 Corinthiens 4:7 Franske2 Korinther 4:7 Tysk2.Korinther 4:7 Kinesisk2 Corinthians 4:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 4
7Men denne Skat have vi i Lerkar, for at den overvættes Kraft maa være Guds, og ikke fra os, 8vi, som trænges paa alle Maader, men ikke stænges inde, ere tvivlraadige, men ikke fortvivlede,…
Krydshenvisninger
Dommer 7:2
Da sagde HERREN til Gideon: »Du har for mange Folk hos dig, til at jeg kan give Midjaniterne i deres Haand; gjorde jeg det, vilde Israel gøre sig stor over for mig og sige: Min egen Kraft skaffede mig Sejr!

Job 4:19
endsige hos dem, der bor i en Hytte af Ler og har deres Grundvold i Støvet!

Job 10:9
Kom i Hu, at du dannede mig som Ler, og til Støv vil du atter gøre mig!

Job 33:6
Se, jeg er din Lige for Gud, ogsaa jeg er taget af Ler;

Klagesangene 4:2
Zions de dyre Sønner, der opvejed Guld, kun regnet for Lerkar, Pottemagerhænders Værk!

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden.«

1.Korinther 2:5
for at eders Tro ikke skulde bero paa Menneskers Visdom, men paa Guds Kraft.

2.Korinther 5:1
Thi vi vide, at dersom vor jordiske Teltbolig nedbrydes, have vi en Bygning fra Gud, en Bolig, som ikke er gjort med Hænder, en evig i Himlene.

1.Thessaloniker 4:4
at hver af eder ved at vinde sig sin egen Hustru i Hellighed og Ære,

2.Timotheus 2:20
Men i et stort Hus er der ikke alene Kar af Guld og Sølv, men ogsaa af Træ og Ler, og nogle til Ære, andre til Vanære.

2.Korinther 4:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden