Esajas 53:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
ringeagtet, skyet af Folk, en Smerternes Mand og kendt med Sygdom, en, man skjuler sit Ansigt for, agtet ringe, vi regned ham ikke.

Norsk (1930)
Foraktet var han og forlatt av mennesker, en mann full av piner og vel kjent med sykdom*; han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.

Svenska (1917)
Föraktat var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höllo honom för intet.

King James Bible
He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and we hid as it were our faces from him; he was despised, and we esteemed him not.

English Revised Version
He was despised, and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and as one from whom men hide their face he was despised, and we esteemed him not.
Bibel Viden Treasury

despised

Esajas 49:7
Saa siger HERREN, Israels Genløser, dets Hellige, til den dybt foragtede, skyet af Folk, Herskernes Træl: Konger skal se det og rejse sig, Fyrster skal kaste sig ned for HERRENS Skyld, den trofaste, Israels Hellige, der udvælger dig.

Esajas 50:6
min Ryg bød jeg frem til Hug, mit Skæg til at rives, mit Ansigt skjulte jeg ikke for Haan og Spyt.

Salmerne 22:6-8
Men jeg er en Orm og ikke en Mand, til Spot for Mennesker, Folk til Spe;…

Salmerne 69:10-12,19,20
jeg spæged min Sjæl med Faste, og det blev mig til Spot;…

Mika 5:1
Riv nu Saar i din Hud! De har opkastet en Vold imod os; med Stokken slaar de Israels Hersker paa Kinden.

Zakarias 11:8,12,13
(Og jeg ryddede de tre Hyrder af Vejen i een Maaned). Saa tabte jeg Taalmodigheden med dem, og de blev ogsaa kede af mig.…

Matthæus 26:67
Da spyttede de ham i Ansigtet og gave ham Næveslag; andre sloge ham paa Kinden

Matthæus 27:39-44,63
Og de, som gik forbi, spottede ham, idet de rystede paa deres Hoveder og sagde:…

Markus 9:12
Men han sagde til dem: »Elias kommer først og genopretter alting; og hvorledes er der skrevet om Menneskesønnen? At han skal lide meget og foragtes.

Markus 15:19
Og de sloge ham paa Hovedet med et Rør og spyttede paa ham og faldt paa Knæ og tilbade ham.

Lukas 8:53
Og de lo ad ham; thi de vidste, at hun var død.

Lukas 9:22
idet han sagde: »Menneskesønnen skal lide meget og forkastes af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslaas og oprejses paa den tredje Dag.«

Lukas 16:14
Men alt dette hørte Farisæerne, som vare pengegerrige, og de spottede ham.

Lukas 23:18
Men de raabte alle sammen og sagde: »Bort med ham, men løslad os Barabbas!«

Johannes 8:48
Jøderne svarede og sagde til ham: »Sige vi ikke med Rette, at du er en Samaritan og er besat?«

Hebræerne 12:2,3
idet vi se hen til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, som for den foran ham liggende Glædes Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede Skændselen, og som har taget Sæde paa højre Side af Guds Trone.…

a man

Esajas 53:4,10
Og dog — vore Sygdomme bar han, tog vore Smerter paa sig; vi regnede ham for plaget, slagen, gjort elendig af Gud.…

Salmerne 69:29
Men mig, som er arm og lidende, bjærge din Frelse, o Gud!

Matthæus 26:37,38
Og han tog Peter og Zebedæus's to Sønner med sig, og han begyndte at bedrøves og svarlig at ængstes.…

Markus 14:34
Og han siger til dem: »Min Sjæl er dybt bedrøvet indtil Døden; bliver her og vaager!«

Lukas 19:41
Og da han kom nær til og saa Staden, græd han over den og sagde:

Johannes 11:35
Jesus græd.

Hebræerne 2:15-18
og befri alle dem, som paa Grund af Dødsfrygt vare under Trældom al deres Livs Tid.…

Hebræerne 4:15
Thi vi have ikke en Ypperstepræst, som ej kan have Medlidenhed med vore Skrøbeligheder, men en saadan, som er fristet i alle Ting i Lighed med os, dog uden Synd.

Hebræerne 5:7
han, som i sit Køds Dage med stærkt Raab og Taarer frembar Bønner og ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

we hid as it were our faces from him.

5.Mosebog 32:15
Men da Jesjurun blev fed, slog han bagud, du blev fed, du blev tyk, du blev mæsket; da forskød han Gud, sin Skaber, lod haant om sin Frelses Klippe.

Zakarias 11:13
Men HERREN sagde til mig: »Kast den til Pottemageren, den dejlige Pris, de har vurderet mig til!« Og jeg tog de tredive Sekel Sølv og kastede dem til Pottemageren i HERRENS Hus.

Matthæus 27:9,10
Da opfyldtes det, som er talt ved Profeten Jeremias, som siger: »Og de toge de tredive Sølvpenge, Prisen for den vurderede, hvem de vurderede for Israels Børn,…

Johannes 1:10,11
Han var i Verden, og Verden er bleven til ved ham, og Verden kendte ham ikke.…

Apostlenes G. 3:13-15
Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, vore Fædres Gud, har herliggjort sin Tjener Jesus, hvem I prisgave og fornægtede for Pilatus, da han dømte, at han skulde løslades.…

Links
Esajas 53:3 InterlinearEsajas 53:3 FlersprogedeIsaías 53:3 SpanskÉsaïe 53:3 FranskeJesaja 53:3 TyskEsajas 53:3 KinesiskIsaiah 53:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esajas 53
2Han skød op som en Kvist for hans Aasyn, som et Rodskud af udtørret Jord, uden Skønhed og Pragt til at drage vort Blik, uden Ydre, saa vi syntes om ham, 3ringeagtet, skyet af Folk, en Smerternes Mand og kendt med Sygdom, en, man skjuler sit Ansigt for, agtet ringe, vi regned ham ikke. 4Og dog — vore Sygdomme bar han, tog vore Smerter paa sig; vi regnede ham for plaget, slagen, gjort elendig af Gud.…
Krydshenvisninger
Markus 10:33
»Se, vi drage op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgives til Ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de skulle dømme ham til Døden og overgive ham til Hedningerne;

Markus 10:34
og de skulle spotte ham og spytte paa ham og hudstryge ham og ihjelslaa ham, og tre Dage efter skal han opstaa.«

Lukas 18:31
Men han tog de tolv til sig og sagde til dem: »Se, vi drage op til Jerusalem, og alle de Ting, som ere skrevne ved Profeterne, skulle fuldbyrdes paa Menneskesønnen.

Johannes 1:10
Han var i Verden, og Verden er bleven til ved ham, og Verden kendte ham ikke.

Johannes 1:11
Han kom til sit eget, og hans egne toge ikke imod ham.

Salmerne 22:6
Men jeg er en Orm og ikke en Mand, til Spot for Mennesker, Folk til Spe;

Salmerne 22:7
alle, der ser mig, haaner mig, vrænger Mund og ryster paa Hovedet:

Esajas 49:7
Saa siger HERREN, Israels Genløser, dets Hellige, til den dybt foragtede, skyet af Folk, Herskernes Træl: Konger skal se det og rejse sig, Fyrster skal kaste sig ned for HERRENS Skyld, den trofaste, Israels Hellige, der udvælger dig.

Esajas 52:14
Som mange blev maalløse over ham, — saa umenneskelig ussel saa han ud, han ligned ej Menneskenes Børn —

Esajas 53:10
Det var HERRENS Vilje at slaa ham med Sygdom; naar hans Sjæl havde fuldbragt et Skyldoffer, skulde han se Afkom, leve længe og HERRENS Vilje lykkes ved hans Haand.

Esajas 53:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden