1.Korinther 1:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Paulus, Jesu Kristi kaldede Apostel ved Guds Villie, og Broderen Sosthenes

Norsk (1930)
Paulus, ved Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel, og broderen Sostenes

Svenska (1917)
Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, så ock brodern Sostenes,

King James Bible
Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,

English Revised Version
Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
Bibel Viden Treasury

called.

Romerne 1:1
Paulus, Jesu Kristi Tjener, Apostel ifølge Kald, udtagen til at forkynde Guds Evangelium,

Galaterne 2:7,8
Men tværtimod, da de saa, at jeg har faaet Evangeliet til de uomskaarne betroet, ligesom Peter til de omskaarne,…

an.

1.Korinther 3:9
Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.

1.Korinther 9:1,2
Er jeg ikke fri? er jeg ikke Apostel? har jeg ikke set Jesus, vor Herre? er I ikke min Gerning i Herren?…

1.Korinther 15:9
thi jeg er den ringeste af Apostlene, jeg, som ikke er værd at kaldes Apostel, fordi jeg har forfulgt Guds Menighed.

Lukas 6:13
Og da det blev Dag, hidkaldte han sine Disciple og udvalgte tolv af dem, hvilke han ogsaa kaldte Apostle:

Johannes 20:21
Jesus sagde da atter til dem: »Fred være med eder! Ligesom Faderen har udsendt mig, saaledes sender ogsaa jeg eder.«

Apostlenes G. 1:2,25,26
indtil den Dag, da han blev optagen, efter at han havde givet Apostlene, som han havde udvalgt, Befaling ved den Helligaand;…

Apostlenes G. 22:21
Og han sagde til mig: Drag ud; thi jeg vil sende dig langt bort til Hedninger.«

Romerne 1:5
ved hvem vi have faaet Naade og Apostelgerning til at virke Tros-Lydighed iblandt alle Hedningerne for hans Navns Skyld,

2.Korinther 11:5
Thi jeg mener ikke at staa tilbage i noget for de saare store Apostle.

2.Korinther 12:12
En Apostels Tegn bleve jo udførte, iblandt eder under Udholdenhed, ved Tegn og Undere og kraftige Gerninger.

Galaterne 1:1
Paulus, Apostel, ikke af Mennesker, ikke heller ved noget Menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde,

Efeserne 4:11
Og han gav nogle som Apostle, andre som Profeter, andre som Evangelister, andre som Hyrder og Lærere,

1.Timotheus 1:1
Paulus, Kristi Jesu Apostel efter Befaling af Gud, vor Frelser, og Kristus Jesus, vort Haab,

1.Timotheus 2:7
og for dette er jeg bleven sat til Prædiker og Apostel (jeg siger Sandhed, jeg lyver ikke), en Lærer for Hedninger i Tro og Sandhed.

through.

1.Korinther 6:16,17
Eller vide I ikke, at den, som holder sig til Skøgen, er eet Legeme med hende? »Thi de to,« hedder det, »skulle blive til eet Kød.«…

Johannes 15:16
I have ikke udvalgt mig, men jeg har udvalgt eder og sat eder til, at I skulle gaa hen og bære Frugt, og eders Frugt skal blive ved, for at Faderen skal give eder, hvad som helst I bede ham om i mit Navn.

2.Korinther 1:1
Paulus, ved Guds Villie Kristi Jesu Apostel, og Broderen Timotheus til Guds Menighed, som er i Korinth, tillige med alle de hellige, som ere i hele Akaja:

Galaterne 1:15,16
Men da det behagede Gud, som fra min Moders Liv havde udtaget mig og havde kaldet mig ved sin Naade,…

Efeserne 1:1
Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, til de hellige, som ere i Efesus og ere troende i Kristus Jesus:

Kolossenserne 1:1
Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, og Broderen Timotheus

Sosthenes.

Apostlenes G. 18:17
Men alle grebe Synagogeforstanderen Sosthenes og sloge ham lige for Domstolen; og Gallio brød sig ikke om noget af dette.

Links
1.Korinther 1:1 Interlinear1.Korinther 1:1 Flersprogede1 Corintios 1:1 Spansk1 Corinthiens 1:1 Franske1 Korinther 1:1 Tysk1.Korinther 1:1 Kinesisk1 Corinthians 1:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 1
1Paulus, Jesu Kristi kaldede Apostel ved Guds Villie, og Broderen Sosthenes 2til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der paa ethvert Sted paakalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 1:15
Og i disse Dage stod Peter op midt iblandt Brødrene og sagde: (og der var en Skare samlet paa omtrent hundrede og tyve Personer):

Apostlenes G. 18:17
Men alle grebe Synagogeforstanderen Sosthenes og sloge ham lige for Domstolen; og Gallio brød sig ikke om noget af dette.

Romerne 1:1
Paulus, Jesu Kristi Tjener, Apostel ifølge Kald, udtagen til at forkynde Guds Evangelium,

Romerne 1:10
idet jeg bestandig i mine Bønner beder om, at jeg dog endelig engang maatte faa Lykke til Ved Guds Villie at komme til eder.

2.Korinther 1:1
Paulus, ved Guds Villie Kristi Jesu Apostel, og Broderen Timotheus til Guds Menighed, som er i Korinth, tillige med alle de hellige, som ere i hele Akaja:

2.Korinther 8:5
og ikke alene som vi havde haabet, men sig selv gav de først og fremmest til Herren og saa til os, ved Guds Villie,

Efeserne 1:1
Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, til de hellige, som ere i Efesus og ere troende i Kristus Jesus:

Kolossenserne 1:1
Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, og Broderen Timotheus

2.Timotheus 1:1
Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, for at bringe Forjættelse om Livet i Kristus Jesus

Romerne 16:27
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden