1.Korinther 4:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
I ere allerede mættede, I ere allerede blevne rige, I ere blevne Konger uden os, ja, gid I dog vare blevne Konger, for at ogsaa vi kunde være Konger med eder!

Norsk (1930)
I er alt blitt mette; I er alt blitt rike; uten oss er I blitt herrer! Ja, gid I var blitt herrer, så vi kunde herske sammen med eder!

Svenska (1917)
I ären kantänka redan mätta, I haven redan blivit rika; oss förutan haven I blivit sannskyldiga konungar! Ja, jag skulle önska att I verkligen haden blivit konungar, så att vi kunde få bliva edra medkonungar.

King James Bible
Now ye are full, now ye are rich, ye have reigned as kings without us: and I would to God ye did reign, that we also might reign with you.

English Revised Version
Already are ye filled, already ye are become rich, ye have reigned without us: yea and I would that ye did reign, that we also might reign with you.
Bibel Viden Treasury

ye are full.

1.Korinther 1:5
at I ved ham ere blevne rige i alt, i al Tale og al Kundskab,

1.Korinther 3:1,2
Og jeg, Brødre! kunde ikke tale til eder som til aandelige, men som til kødelige, som til spæde Børn i Kristus.…

1.Korinther 5:6
Det er ikke noget smukt, I rose eder af! Vide I ikke, at en liden Surdejg syrer hele Dejgen?

Ordsprogene 13:7
Mangen lader rig og ejer dog intet, mangen lader fattig og ejer dog meget.

Ordsprogene 25:14
Som Skyer og Blæst uden Regn er en Mand, der skryder med skrømtet Gavmildhed.

Esajas 5:21
Ve dem, der tykkes sig vise og er kloge i egne Tanker!

Lukas 1:51-53
Han har øvet Vælde med sin Arm; han har adspredt dem, som ere hovmodige i deres Hjertes Tanke.…

Lukas 6:25
Ve eder, I, som nu ere mætte, thi I skulle hungre. Ve eder, I, som nu le, thi I skulle sørge og græde.

Romerne 12:3
Thi ved den Naade, som er given mig, siger jeg til enhver iblandt eder, at han ikke skal tænke højere om sig selv, end han bør tænke, men tænke med Betænksomhed, efter som Gud tildelte enhver Troens Maal.

Romerne 12:16
Værer enige indbyrdes; tragter ikke efter de høje Ting, men holder eder til det lave; vorder ikke kloge i eders egne Tanker!

Galaterne 6:3
Thi naar nogen mener, at han er noget, skønt han intet er, da bedrager han sig selv.

Aabenbaring 3:17
fordi du siger: Jeg er rig og har vundet Rigdom og fattes intet; og du ved ikke, at du er den elendige og jammerlige og fattige og blinde og nøgne.

without.

1.Korinther 4:18
Men nogle ere blevne opblæste, i den Tanke, at jeg ikke kommer til eder;

Apostlenes G. 20:29,30
Jeg ved, at der efter min Bortgang skal komme svare Ulve ind iblandt eder, som ikke ville spare Hjorden.…

Filipperne 1:27
Kun skulle I leve Kristi Evangelium værdigt, for at, hvad enten jeg kommer og ser eder eller er fraværende, jeg dog kan høre om eder, at I staa faste i een Aand, saa at I med een Sjæl stride tilsammen for Troen paa Evangeliet

Filipperne 2:12
Derfor, mine elskede! ligesom I altid have været lydige, saa arbejder ikke alene som i min Nærværelse, men nu meget mere i min Fraværelse paa eders egen Frelse med Frygt og Bæven;

and I.

4.Mosebog 11:29
Men Moses sagde til ham: »Er du skinsyg paa mine Vegne? Gid alt HERRENS Folk var Profeter, gid HERREN vilde lade sin Aand komme over dem!«

Apostlenes G. 26:29
Men Paulus sagde: »Jeg vilde ønske til Gud, enten der fattes lidet eller meget, at ikke alene du, men ogsaa alle, som høre mig i Dag, maatte blive saadan, som jeg selv er, paa disse Lænker nær.«

2.Korinther 11:1
Gid I vilde finde eder i en Smule Daarskab af mig! Dog, I gør det Jo nok.

ye did.

Salmerne 122:5-9
Thi der staar Dommersæder, Sæder for Davids Hus.…

Jeremias 28:6
saaledes: »Amen! Maatte HERREN gøre saaledes og stadfæste, hvad du har profeteret, og føre HERRENS Hus's Kar og alle de landflygtige fra Babel tilbage hertil!

Romerne 12:15
Glæder eder med de glade, og græder med de grædende!

2.Korinther 13:9
Thi vi glæde os, naar vi ere magtesløse, og I ere stærke; dette ønske vi ogsaa, at I maa blive fuldkommengjorte.

1.Thessaloniker 2:19,20
Thi hvem er vort Haab eller vor Glæde eller vor Hæderskrans, naar ikke ogsaa I ere det for vor Herre Jesus Kristus i hans Tilkommelse?…

1.Thessaloniker 3:6-9
Men nu, da Timotheus er kommen til os fra eder og har bragt os godt Budskab om eders Tro og Kærlighed og om, at I altid have os i god Ihukommelse, idet I længes efter at se os, ligesom vi efter eder:…

2.Timotheus 2:11,12
Den Tale er troværdig; thi dersom vi ere døde med ham, skulle vi ogsaa leve med ham;…

Aabenbaring 5:10
og du har gjort dem for vor Gud til et Kongerige og til Præster, og de skulle være Konger paa Jorden.

Links
1.Korinther 4:8 Interlinear1.Korinther 4:8 Flersprogede1 Corintios 4:8 Spansk1 Corinthiens 4:8 Franske1 Korinther 4:8 Tysk1.Korinther 4:8 Kinesisk1 Corinthians 4:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 4
7Thi hvem giver dig Fortrin? og hvad har du, som du ikke har faaet givet? men naar du virkelig har faaet det, hvorfor roser du dig da, som om du ikke havde faaet det? 8I ere allerede mættede, I ere allerede blevne rige, I ere blevne Konger uden os, ja, gid I dog vare blevne Konger, for at ogsaa vi kunde være Konger med eder! 9Thi mig synes, at Gud har fremstillet os Apostle som de ringeste, ligesom dødsdømte; thi et Skuespil ere vi blevne for Verden, baade for Engle og Mennesker.…
Krydshenvisninger
Matthæus 5:1
Men da han saa Skarerne, steg han op paa Bjerget; og da han havde sat sig, gik hans Disciple hen til ham,

Aabenbaring 3:17
fordi du siger: Jeg er rig og har vundet Rigdom og fattes intet; og du ved ikke, at du er den elendige og jammerlige og fattige og blinde og nøgne.

1.Korinther 4:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden