2.Korinther 11:29
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvem er skrøbelig, uden at ogsaa jeg er det? hvem bliver forarget, uden at det brænder i mig?

Norsk (1930)
Hvem er skrøpelig uten at og jeg blir skrøpelig? hvem voldes anstøt uten at det brenner i mig?

Svenska (1917)
Vem är svag, utan att också jag bliver svag? Vem kommer på fall, utan att jag bliver upptänd? --

King James Bible
Who is weak, and I am not weak? who is offended, and I burn not?

English Revised Version
Who is weak, and I am not weak? who is made to stumble, and I burn not?
Bibel Viden Treasury

is weak.

2.Korinther 2:4,5
Thi ud af stor Hjertets Trængsel og Beklemthed skrev jeg eder til, under mange Taarer, ikke for at I skulde blive bedrøvede, men for at I skulde kende den Kærlighed, som jeg har særlig til eder.…

2.Korinther 7:5,6
Thi ogsaa da vi kom til Makedonien, havde vort Kød ingen Ro, men vi trængtes paa alle Maader: udadtil Kampe, indadtil Angster.…

2.Korinther 13:9
Thi vi glæde os, naar vi ere magtesløse, og I ere stærke; dette ønske vi ogsaa, at I maa blive fuldkommengjorte.

Ezra 9:1-3
Men da alt dette var gjort, kom Øversterne til mig og sagde: »Folket, Israel og Præsterne og Leviterne, har ikke skilt sig ud fra Hedningerne eller fra deres Vederstyggeligheder, Kana'anæerne, Hetiterne, Perizziterne, Jebusiterne, Ammoniterne, Moabiterne, Ægypterne og Amoriterne;…

Romerne 12:15
Glæder eder med de glade, og græder med de grædende!

Romerne 15:1
Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og ikke være os selv til Behag.

1.Korinther 8:13
Derfor, om Mad forarger min Broder, vil jeg aldrig i Evighed spise Kød, for at jeg ikke skal forarge min Broder.

1.Korinther 9:22
Jeg er bleven skrøbelig for de skrøbelige, for at jeg kunde vinde de skrøbelige; jeg er bleven alt for alle, for at jeg i ethvert Fald kunde frelse nogle.

1.Korinther 12:26
og hvad enten eet Lem lider, lide alle Lemmerne med, eller eet Lem bliver hædret, glæde alle Lemmerne sig med.

Galaterne 6:2
Bærer hverandres Byrder og opfylder saaledes Kristi Lov!

1.Thessaloniker 3:5-8
Derfor sendte ogsaa jeg Bud, da jeg ikke længer kunde udholde det, for at faa Besked om eders Tro, om maaske Fristeren skulde have fristet eder, og vor Møje skulde blive forgæves.…

and I burn.

2.Korinther 11:13-15
Thi saadanne ere falske Apostle, svigefulde Arbejdere, som paatage sig Skikkelse af Kristi Apostle.…

4.Mosebog 25:6-11
Og se, en af Israeliterne kom og førte en midjanitisk Kvinde hen til sine Landsmænd lige for Øjnene af Moses og hele Israeliternes Menighed, medens de stod og græd ved Indgangen til Aabenbaringsteltet.…

Nehemias 5:6-13
Da jeg hørte deres Klager og disse deres Ord, blussede Vreden heftigt op i mig;…

Nehemias 13:15-20,23-25
I de Dage saa jeg i Juda nogle træde Persekarrene paa Sabbaten, og andre saa jeg bringe Korn i Hus eller læsse det paa deres Æsler, ligeledes Vin, Druer, Figener og alle Slags Varer, og bringe det til Jerusalem paa Sabbaten. Dem formanede jeg da, naar de solgte Levnedsmidler.…

Johannes 2:17
Hans Disciple kom i Hu, at der er skrevet: »Nidkærheden for dit Hus vil fortære mig.«

1.Korinther 5:1-5
I det hele taget høres der om Utugt iblandt eder, og det saadan Utugt, som end ikke findes iblandt Hedningerne, at en lever med sin Faders Hustru.…

1.Korinther 6:5-7,15-18
Til Skam for eder siger jeg det: Er der da slet ingen viis iblandt eder, som kan dømme sine Brødre imellem?…

1.Korinther 11:22
Have I da ikke Huse til at spise og drikke i? eller foragte I Guds Menighed og beskæmme dem, som intet have? Hvad skal jeg sige eder? Skal jeg rose eder? I dette roser jeg eder ikke.

1.Korinther 15:12
Men naar der prædikes, at Kristus er oprejst fra de døde, hvorledes sige da nogle iblandt eder, at der ikke er dødes Opstandelse?

*etc:

1.Korinther 15:36
Du Daare! det, som du saar, bliver ikke levendegjort, dersom det ikke dør.

Galaterne 1:7-10
hvilket dog ikke er et andet, men det er kun nogle, som forvirre eder og ville vende op og ned paa Kristi Evangelium.…

Galaterne 2:4-6,14
nemlig for de indsnegne falske Brødres Skyld, som jo havde listet sig ind for at lure paa vor Frihed, som vi have i Kristus Jesus, for at de kunde gøre os til Trælle.…

Galaterne 3:1-3
O, I uforstandige Galatere! hvem har fortryllet eder, I, hvem Jesus Kristus blev malet for Øje som korsfæstet?…

Galaterne 4:8-20
Dengang derimod, da I ikke kendte Gud, trællede I for de Guder, som af Natur ikke ere det.…

Galaterne 5:2-4
Se, jeg, Paulus, siger eder, at dersom I lade eder omskære, vil Kristus intet gavne eder.…

2.Johannes 1:10,11
Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne Lære, ham skulle I ikke tage til Huse og ikke byde velkommen.…

Judas 1:3,4
I elskede! da det laa mig alvorligt paa Sinde at skrive til eder om vor fælles Frelse, fandt jeg det nødvendigt at skrive til eder med Formaning om at stride for den Tro, som een Gang er bleven overgiven de hellige.…

Aabenbaring 2:2,20
Jeg kender dine Gerninger og dit Arbejde og din Udholdenhed, og at du ikke kan fordrage de onde; og du prøvede dem, som kalde sig selv Apostle og ikke ere det, og du har fundet, at de ere Løgnere;…

Aabenbaring 3:15-18
Jeg kender dine Gerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm!…

Links
2.Korinther 11:29 Interlinear2.Korinther 11:29 Flersprogede2 Corintios 11:29 Spansk2 Corinthiens 11:29 Franske2 Korinther 11:29 Tysk2.Korinther 11:29 Kinesisk2 Corinthians 11:29 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 11
28foruden hvad der kommer til, mit daglige Overløb, Bekymringen for alle Menighederne. 29Hvem er skrøbelig, uden at ogsaa jeg er det? hvem bliver forarget, uden at det brænder i mig? 30Dersom jeg skal rose mig, da vil jeg rose mig af min Magtesløshed.…
Krydshenvisninger
Matthæus 11:6
og salig er den, som ikke forarges paa mig.«

1.Korinther 8:9
Men ser, til, at ikke denne eders Frihed skal blive til Anstød for de skrøbelige!

1.Korinther 8:13
Derfor, om Mad forarger min Broder, vil jeg aldrig i Evighed spise Kød, for at jeg ikke skal forarge min Broder.

1.Korinther 9:22
Jeg er bleven skrøbelig for de skrøbelige, for at jeg kunde vinde de skrøbelige; jeg er bleven alt for alle, for at jeg i ethvert Fald kunde frelse nogle.

2.Korinther 11:28
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden