Matthæus 5:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Salige ere I, naar man haaner og forfølger eder og lyver eder alle Haande ondt paa for min Skyld.

Norsk (1930)
Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld.

Svenska (1917)
Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder.

King James Bible
Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

English Revised Version
Blessed are ye when men shall reproach you, and persecute you, and say all manner of evil against you falsely, for my sake.
Bibel Viden Treasury

when.

Matthæus 10:25
Det er Disciplen nok, at han bliver som sin Mester, og Tjeneren som sin Herre. Have de kaldt Husbonden Beelzebul, hvor meget mere da hans Husfolk?

Matthæus 27:39
Og de, som gik forbi, spottede ham, idet de rystede paa deres Hoveder og sagde:

Salmerne 35:11
Falske Vidner staar frem, de spørger mig om, hvad jeg ej kender til;

Esajas 66:5
Hør HERRENS Ord, I, som bæver for hans Ord: Saaledes siger eders Brødre, der hader eder og støder eder bort for mit Navns Skyld: »Lad HERREN vise sig i sin Herlighed, saa vi kan se eders Glæde!« Men de skal blive til Skamme!

Lukas 7:33,34
Thi Johannes Døberen kom, som hverken spiste Brød eller drak Vin, og I sige: Han er besat.…

Johannes 9:28
Da udskældte de ham og sagde: »Du er hans Discipel; men vi ere Mose Disciple.

1.Peter 2:23
han, som ikke skældte igen, da han blev udskældt, ikke truede, da han led, men overgav det til ham, som dømmer retfærdigt,

falsely.

1.Peter 4:14
Dersom I haanes for Kristi Navns Skyld, ere I salige; thi Herlighedens og Guds Aand hviler over eder.

for.

Matthæus 10:18,22,39
Og I skulle føres for Landshøvdinger og Konger for min Skyld, dem og Hedningerne til et Vidnesbyrd.…

Matthæus 19:29
Og hver, som har forladt Hus eller Brødre eller Søstre eller Fader eller Moder eller Hustru eller Børn eller Marker for mit Navns Skyld, skal faa det mange Fold igen og arve et evigt Liv.

Matthæus 24:9
Da skulle de overgive eder til Trængsel og slaa eder ihjel, og I skulle hades af alle Folkeslagene for mit Navns Skyld.

Salmerne 44:22
nej, for din Skyld dræbes vi Dagen lang og regnes som Slagtekvæg!

Markus 4:17
og de have ikke Rod i sig, men holde kun ud til en Tid; derefter, naar der kommer Trængsel eller Forfølgelse for Ordets Skyld, forarges de straks.

Markus 8:35
Thi den, som vil frelse sit Liv, skal miste det; men den, som mister sit Liv for min og Evangeliets Skyld, han skal frelse det.

Markus 13:9,13
Men I, tager Vare paa eder selv; de skulle overgive eder til Raadsforsamlinger og til Synagoger; I skulle piskes og stilles for Landshøvdinger og Konger for min Skyld, dem til et Vidnesbyrd.…

Lukas 6:22
Salige er I, naar Menneskene hade eder, og naar de udstøde eder og haane eder og forkaste eders Navn som ondt for Menneskesønnens Skyld.

Lukas 9:24
thi den, som vil frelse sit Liv, skal miste det; men den, som mister sit Liv for min Skyld, han skal frelse det.

Lukas 21:12,17
Men forud for alt dette skulle de lægge Haand paa eder og forfølge eder og overgive eder til Synagoger og Fængsler, og I skulle føres frem for Konger og Landshøvdinger for mit Navns Skyld.…

Johannes 15:21
Men alt dette ville de gøre imod eder for mit Navns Skyld, fordi de ikke kende den, som sendte mig.

Apostlenes G. 9:16
thi jeg vil, vise ham hvor meget han bør lide for mit Navns Skyld.«

Romerne 8:36
som der er skrevet: »For din Skyld dræbes vi den hele Dag, vi bleve regnede som Slagtefaar.«

1.Korinther 4:10
Vi ere Daarer for Kristi Skyld, men I ere kloge i Kristus; vi svage, men I stærke; I hædrede, men vi vanærede.

2.Korinther 4:11
Thi altid overgives vi, som leve, til Død for Jesu Skyld, for at ogsaa Jesu Liv maa aabenbares i vort dødelige Kød.

Aabenbaring 2:3
og du har Udholdenhed, og du har døjet ondt for mit Navns Skyld og er ikke bleven træt.

Links
Matthæus 5:11 InterlinearMatthæus 5:11 FlersprogedeMateo 5:11 SpanskMatthieu 5:11 FranskeMatthaeus 5:11 TyskMatthæus 5:11 KinesiskMatthew 5:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 5
10Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er deres. 11Salige ere I, naar man haaner og forfølger eder og lyver eder alle Haande ondt paa for min Skyld. 12Glæder og fryder eder, thi eders Løn skal være stor i Himlene; thi saaledes have de forfulgt Profeterne, som vare før eder.
Krydshenvisninger
Esajas 25:8
Han opsluger Døden for stedse. Og den Herre HERREN aftørrer Taaren af hver en Kind og gør Ende paa sit Folks Skam paa hele Jorden, saa sandt HERREN har talet.

Esajas 51:7
Hør mig, I, som kender Retfærd, du Folk med min Lov i dit Hjerte, frygt ej Menneskers Haan, vær ikke ræd for deres Spot!

Jeremias 37:14
Jeremias svarede: »Det er Løgn; jeg vil ikke løbe over til Kaldæerne.« Jir'ija vilde dog ikke høre ham, men greb ham og bragte ham til Fyrsterne;

Filipperne 1:29
Thi eder er det forundt for Kristi Skyld — ikke alene at tro paa ham, men ogsaa at lide for hans Skyld,

1.Peter 4:14
Dersom I haanes for Kristi Navns Skyld, ere I salige; thi Herlighedens og Guds Aand hviler over eder.

Matthæus 5:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden