1.Korinther 13:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, forbitres ikke, tilregner ikke det onde;

Norsk (1930)
den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde;

Svenska (1917)
Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull.

King James Bible
Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil;

English Revised Version
doth not behave itself unseemly, seeketh not its own, is not provoked, taketh not account of evil;
Bibel Viden Treasury

behave.

1.Korinther 7:36
Men dersom nogen mener at volde sin ugifte Datter Skam, om hun sidder over Tiden, og det maa saa være, han gøre, hvad han vil, han synder ikke; lad dem gifte sig!

*Gr:

1.Korinther 11:13-16,18,21,22
Dømmer selv: Er det sømmeligt, at en Kvinde beder til Gud med utildækket Hoved?…

1.Korinther 14:33-40
Thi Gud er ikke Forvirringens, men Fredens Gud. Ligesom i alle de helliges Menigheder…

Esajas 3:5
I Folket undertrykker den ene den anden, hver sin Næste; Dreng sætter sig op imod Olding, Usling mod Hædersmand.

Filipperne 4:8
I øvrigt, Brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt Lov, enhver Dyd og enhver Hæder: lægger eder det paa Sinde!

2.Thessaloniker 3:7
I vide jo selv, hvorledes I bør efterfølge os. Thi vi have ikke levet uskikkeligt iblandt eder,

seeketh.

1.Korinther 10:24,33
Ingen søge sit eget, men Næstens!…

1.Korinther 12:25
for at der ikke skal være Splid i Legemet, men, for at Lemmerne skulle have samme Omsorg for hverandre;

Romerne 14:12-15
Altsaa skal hver af os gøre Gud Regnskab for sig selv.…

Romerne 15:1,2
Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og ikke være os selv til Behag.…

Galaterne 5:13
I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!

Galaterne 6:1,2
Brødre! om ogsaa et Menneske bliver overrasket af nogen Forsyndelse, da hjælper en saadan til Rette, I aandelige! med Sagtmodigheds Aand, og se til dig selv, at ikke ogsaa du bliver fristet!…

Filipperne 2:3-5,21
intet gøre af Egennytte eller Lyst til tom Ære, men i Ydmyghed agte hverandre højere end eder selv…

2.Timotheus 2:10
Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes Skyld, for at ogsaa de skulle faa Frelsen i Kristus Jesus med evig Herlighed.

1.Johannes 3:16,17
Derpaa kende vi Kærligheden, at han har sat sit Liv til for os; ogsaa vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene.…

is not.

4.Mosebog 12:3
Men den Mand Moses var saare sagtmodig, sagtmodigere end noget andet Menneske paa Jorden.

4.Mosebog 16:15
Da harmedes Moses højlig og sagde til HERREN: »Vend dig ikke til deres Offergave! Ikke saa meget som et Æsel har jeg frataget dem, ej heller har jeg gjort en eneste af dem noget ondt!«

4.Mosebog 20:10-12
og Moses og Aron kaldte Forsamlingen sammen foran Klippen, og han sagde til dem: »Hør nu, I genstridige! Mon vi formaar at faa Vand til at strømme frem til eder af denne Klippe?«…

Salmerne 106:32,33
De vakte hans Vrede ved Meribas Vand, og for deres Skyld gik det Moses ilde;…

Ordsprogene 14:17
Den hidsige bærer sig taabeligt ad, man hader rænkefuld Mand.

Matthæus 5:22
Men jeg siger eder, at hver den, som bliver vred paa sin Broder uden Aarsag, skal være skyldig for Dommen; og den, som siger til sin Broder: Raka! skal være skyldig for Raadet; og den, som siger: Du Daare! skal være skyldig til Helvedes Ild.

Markus 3:5
Og han saa omkring paa dem med Vrede, bedrøvet over deres Hjertes Forhærdelse, og siger til Manden: »Ræk din Haand ud!« og han rakte den ud, og hans Haand blev sund igen.

Jakob 1:19
I vide det, mine elskede Brødre. Men hvert Menneske være snar til at høre, langsom til at tale, langsom til Vrede;

thinketh.

2.Samuel 10:3
sagde Ammoniternes Høvdinger til deres Herre Hanun: »Tror du virkelig, det er for at hædre din Fader, at David sender Bud og viser dig Deltagelse? Mon ikke det er for at udforske og udspejde Byen og ødelægge den, at David sender sine Folk til dig?«

Job 21:27
Se, jeg kender saa vel eders Tanker og de Rænker, I spinder imod mig,

Jeremias 11:19
Og jeg var som et taalsomt Lam, der føres til Slagtning. Jeg vidste ej af, at de tænkte paa Rænker imod mig: »Lad os ødelægge Træet i Blomst, udrydde ham af de levendes Land, saa hans Navn ej ihukommes mer.«

Jeremias 18:18-20
De sagde: »Kom, vi spinder Rænker imod Jeremias! Thi ej glipper Loven for Præsten, ej Raadet for den vise, ej Ordet for Profeten. Kom, lad os slaa ham med Tungen og lure paa alle hans Ord!«…

Jeremias 40:13-16
Men Johanan, Kareas Søn, og alle de andre Hærførere, som havde været ude i aabent Land, kom til Gedalja i Mizpa…

Matthæus 9:4
Og da Jesus saa deres Tanker, sagde han: »Hvorfor tænke I ondt i eders Hjerter?

Lukas 7:39
Men da Farisæeren, som havde indbudt ham, saa det, sagde han ved sig selv: »Dersom denne var en Profet, vidste han, hvem og hvordan en Kvinde denne er, som rører ved ham, at hun er en Synderinde.«

Links
1.Korinther 13:5 Interlinear1.Korinther 13:5 Flersprogede1 Corintios 13:5 Spansk1 Corinthiens 13:5 Franske1 Korinther 13:5 Tysk1.Korinther 13:5 Kinesisk1 Corinthians 13:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 13
4Kærligheden er langmodig, er velvillig; Kærligheden bærer ikke Nid; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke, 5gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, forbitres ikke, tilregner ikke det onde; 6glæder sig ikke over Uretfærdigheden, men glæder sig ved Sandheden;…
Krydshenvisninger
Jeremias 40:16
Men Gedalja, Ahikams Søn, svarede Johanan, Kareas Søn: »Det maa du ikke gøre, thi du lyver om Jisjmael!«

1.Korinther 10:24
Ingen søge sit eget, men Næstens!

1.Korinther 10:33
ligesom ogsaa jeg i alt stræber at tækkes alle, idet jeg ikke søger, hvad der gavner mig selv, men hvad der gavner de mange, for at de kunne frelses.

2.Korinther 5:19
efterdi det jo var Gud, som i Kristus forligte Verden med sig selv, idet han ikke tilregner dem deres Overtrædelser og har nedlagt Forligelsens Ord i os.

Filipperne 2:21
thi de søge alle deres eget, ikke hvad der hører Kristus Jesus til.

2.Timotheus 4:16
Ved mit første Forsvar kom ingen mig til Hjælp, men alle lode mig i Stikken; (gid det ikke maa tilregnes dem!)

1.Korinther 13:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden