Markus 3:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og han saa omkring paa dem med Vrede, bedrøvet over deres Hjertes Forhærdelse, og siger til Manden: »Ræk din Haand ud!« og han rakte den ud, og hans Haand blev sund igen.

Norsk (1930)
Og han så omkring på dem med harme, full av sorg over deres hjertes forherdelse, og sa til mannen: Rekk din hånd ut! Og han rakte den ut, og hans hånd blev frisk igjen.

Svenska (1917)
Då såg han sig omkring på dem med vrede, bedrövad över deras hjärtans förstockelse, och sade till mannen: »Räck ut din hand.» Och han räckte ut den; och hans hand blev frisk igen. --

King James Bible
And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out: and his hand was restored whole as the other.

English Revised Version
And when he had looked round about on them with anger, being grieved at the hardening of their heart, he saith unto the man, Stretch forth thy hand. And he stretched it forth: and his hand was restored.
Bibel Viden Treasury

with anger.

Lukas 6:10
Og han saa omkring paa dem alle og sagde til ham: »Ræk din Haand ud!« Og han gjorde det; da blev hans Haand sund igen som den anden.

Lukas 13:15
Men Herren svarede ham og sagde: »I Hyklere! løser ikke enhver iblandt eder sin Okse eller sit Asen fra Krybben paa Sabbaten og fører dem til Vands?

Efeserne 4:26
Blive I vrede, da synder ikke; lad ikke Solen gaa ned over eders Forbitrelse;

Aabenbaring 6:16
og de sagde til Bjergene og Klipperne: Falder over os og skjuler os for Hans Aasyn, som sidder paa Tronen, og for Lammets Vrede!

grieved.

1.Mosebog 6:6
Da angrede HERREN, at han havde gjort Menneskene paa Jorden, og det skar ham i Hjertet.

Dommer 10:16
Og de skilte sig af med de fremmede Guder og dyrkede HERREN; da kunde han ikke længer holde ud at se Israels Nød.

Nehemias 13:8
harmede det mig højligen; og jeg kastede alt Tobijas Bohave ud af Kammeret

Salmerne 95:10
Jeg væmmedes fyrretyve Aar ved denne Slægt, og jeg sagde: Det er et Folk med vildfarne Hjerter, de kender ej mine Veje.

Esajas 63:9,10
i al deres Trængsel; intet Bud, ingen Engel, hans Aasyn frelste dem. I sin Kærlighed og Skaansel genløste han dem, han løfted og bar dem alle Fortidens Dage.…

Lukas 19:40-44
Og han svarede og sagde til dem: »Jeg siger eder, at hvis disse tie, skulle Stenene raabe.«…

Efeserne 4:30
og bedrøver ikke Guds hellige Aand, med hvilken I bleve beseglede til Forløsningens Dag.

Hebræerne 3:10,17
Derfor harmedes jeg paa denne Slægt og sagde: De fare altid vild i Hjertet; men de kendte ikke mine Veje,…

hardness.

Esajas 6:9,10
Da sagde han: »Gaa hen og sig til dette Folk: Hør kun, dog skal I intet fatte, se kun, dog skal I intet indse!…

Esajas 42:18-20
I, som er døve, hør, løft Blikket, I blinde, og se!…

Esajas 44:18-20
De skønner ikke, de fatter ikke, thi deres Øjne er lukket, saa de ikke ser, og deres Hjerter, saa de ikke skønner.…

Matthæus 13:14,15
Og paa dem opfyldes Esajas's Profeti, som siger: Med eders Øren skulle I høre og dog ikke forstaa og se med eders Øjne og dog ikke se.…

Romerne 11:7-10,25
Hvad altsaa? Det, Israel søger efter, har det ikke opnaaet, men Udvalget har opnaaet det; de øvrige derimod bleve forhærdede,…

2.Korinther 3:14
Men deres Tanker bleve forhærdede; thi indtil den Dag i Dag forbliver det samme Dække over Oplæsningen af den gamle Pagt uden at tages bort; thi i Kristus er det, at det svinder.

Efeserne 4:18
formørkede i deres Tanke, fremmedgjorte for Guds Liv som Følge af den Vankundighed, som er i dem paa Grund af deres Hjertes Forhærdelse,

Stretch.

1.Kongebog 13:6
Da tog Kongen til Orde og sagde til den Guds Mand: »Bed dog HERREN din Gud om Naade og gaa i Forbøn for mig, at jeg kan tage Haanden til mig igen!« Og den Guds Mand bad HERREN om Naade, og Kongen kunde tage Haanden til sig igen, og den var som før.

Matthæus 12:13
Da siger han til Manden: »Ræk din Haand ud!« og han rakte den ud, og den blev igen sund som den anden.

Lukas 6:10
Og han saa omkring paa dem alle og sagde til ham: »Ræk din Haand ud!« Og han gjorde det; da blev hans Haand sund igen som den anden.

Lukas 17:14
Og da han saa dem, sagde han til dem: »Gaar hen og fremstiller eder for Præsterne!« Og det skete, medens de gik bort, bleve de rensede.

Johannes 5:8,9
Jesus siger til ham: »Staa op, tag din Seng og gaa!«…

Johannes 9:7
Og han sagde til ham: »Gaa hen, to dig i Dammen Siloam« (hvilket er udlagt: udsendt). Da gik han bort og toede sig, og han kom seende tilbage.

Hebræerne 5:9
og efter at være fuldkommet blev Aarsag til evig Frelse for alle dem, som lyde ham,

Links
Markus 3:5 InterlinearMarkus 3:5 FlersprogedeMarcos 3:5 SpanskMarc 3:5 FranskeMarkus 3:5 TyskMarkus 3:5 KinesiskMark 3:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Markus 3
4Og han siger til dem: »Er det tilladt at gøre godt paa Sabbaten eller at gøre ondt, at frelse Liv eller at slaa ihjel?« Men de tav. 5Og han saa omkring paa dem med Vrede, bedrøvet over deres Hjertes Forhærdelse, og siger til Manden: »Ræk din Haand ud!« og han rakte den ud, og hans Haand blev sund igen. 6Og Farisæerne gik straks ud og holdt Raad med Herodianerne imod ham, hvorledes de kunde slaa ham ihjel.
Krydshenvisninger
Markus 3:4
Og han siger til dem: »Er det tilladt at gøre godt paa Sabbaten eller at gøre ondt, at frelse Liv eller at slaa ihjel?« Men de tav.

Lukas 6:10
Og han saa omkring paa dem alle og sagde til ham: »Ræk din Haand ud!« Og han gjorde det; da blev hans Haand sund igen som den anden.

Efeserne 4:18
formørkede i deres Tanke, fremmedgjorte for Guds Liv som Følge af den Vankundighed, som er i dem paa Grund af deres Hjertes Forhærdelse,

Aabenbaring 6:16
og de sagde til Bjergene og Klipperne: Falder over os og skjuler os for Hans Aasyn, som sidder paa Tronen, og for Lammets Vrede!

Markus 3:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden