1.Krønikebog 4:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jabez paakaldte Israels Gud saaledes: »Gid du vilde velsigne mig rigeligt og gøre mit Omraade stort, lade din Haand være med mig og fri mig fra Ulykke, saa der ikke voldes mig Smerte!« Og Gud gav ham alt, hvad han bad om.

Norsk (1930)
Og Jabes påkalte Israels Gud og sa: Å, om du vilde velsigne mig og utvide mine landemerker og la din hånd være med mig, og om du vilde lage det så at det ingen ulykke kom, og jeg blev fri for smerte! Og Gud lot det komme som han hadde bedt om.

Svenska (1917)
Och Jaebes åkallade Israels Gud och sade: »O att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O att du ville avvända vad ont är, så att jag sluppe att känna någon smärta!» Och Gud lät det ske, som han begärde.

King James Bible
And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me! And God granted him that which he requested.

English Revised Version
And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my border, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it be not to my sorrow! And God granted him that which he requested.
Bibel Viden Treasury

called.

1.Krønikebog 16:8
Pris HERREN, paakald hans Navn, gør hans Gerninger kendte blandt Folkeslag!

1.Mosebog 12:8
Derpaa brød han op derfra og drog til Bjergene østen for Betel, og han slog Lejr med Betel mod Vest og Aj mod Øst; og han byggede HERREN et Alter der og paakaldte HERRENS Navn.

Job 12:4
Til Latter for Venner er den, der raabte til Gud og fik Svar, den retfærdige er til Latter.

Salmerne 55:16
Jeg, jeg raaber til Gud, og HERREN vil frelse mig.

Salmerne 99:6
Moses og Aron er blandt hans Præster og Samuel blandt dem, der paakalder hans Navn; de raaber til HERREN, han svarer;

Salmerne 116:2-4
ja, han bøjed sit Øre til mig, jeg paakaldte HERRENS Navn.…

Jeremias 33:3
Kald paa mig, saa vil jeg svare dig og kundgøre dig store og lønlige Ting, du ikke kender.

Romerne 10:12-14
Thi der er ikke Forskel paa Jøde og Græker; thi den samme er alles Herre, rig nok for alle dem, som paakalde ham.…

1.Korinther 1:2
til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der paa ethvert Sted paakalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:

the God.

1.Mosebog 32:28
Men han sagde: »Dit Navn skal ikke mere være Jakob, men Israel; thi du har kæmpet med Gud og Mennesker og sejret!«

1.Mosebog 33:20
og byggede der et Alter, som han kaldte: Gud, Israels Gud.

1.Samuel 1:17
Eli svarede: »Gaa bort i Fred! Israels Gud vil give dig, hvad du har bedt ham om!«

Esajas 41:17
Forgæves søger de arme og fattige Vand, deres Tunge brænder af Tørst; jeg, HERREN, vil bønhøre dem, dem svigter ej Israels Gud.

Oh that, etc.

Lukas 19:42
»Vidste dog ogsaa du, ja, selv paa denne din Dag, hvad der tjener til din Fred! Men nu er det skjult for dine Øjne.

bless me.

1.Mosebog 12:2
saa vil jeg gøre dig til et stort Folk, og jeg vil velsigne dig og gøre dit Navn stort, og vær en Velsignelse!

1.Mosebog 32:26
Da sagde han: »Slip mig, thi Morgenen gryr!« Men han svarede: »Jeg slipper dig ikke, uden du velsigner mig!«

Salmerne 72:17
Velsignet være hans Navn evindelig, hans Navn skal leve, mens Solen skinner. Ved ham skal man velsigne sig, alle Folk skal prise ham lykkelig!

Apostlenes G. 3:26
For eder først har Gud oprejst sin Tjener og sendt han for at velsigne eder, naar enhver af eder vender om fra sin Ondskab.«

Efeserne 1:3
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet os med al aandelig Velsignelse i det himmelske i Kristus,

enlarge.

Josva 17:14-18
Da talte Josefs Sønner til Josua og sagde: »Hvorfor har du kun givet mig een Lod og een Part til Arvelod, skønt jeg er et talrigt Folk, eftersom HERREN hidtil har velsignet mig?«…

Dommer 1:27-36
Men Indbyggerne i Bet-Sjean og dets Smaabyer og i Ta'anak og dets Smaabyer, Indbyggerne i Dor og dets Smaabyer, i Jibleam og dets Smaabyer og i Megiddo og dets Smaabyer fik Manasse ikke drevet bort; det lykkedes Kana'anæerne at blive boende i disse Egne.…

Ordsprogene 10:22
HERRENS Velsignelse, den gør rig, Slid og Slæb lægger intet til.

thine hand.

Salmerne 119:173
Lad din Haand være mig til Hjælp, thi jeg valgte dine Befalinger.

Esajas 41:10
Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej raadvild, thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig.

Johannes 10:28
og jeg giver dem et evigt Liv, og de skulle i al Evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud af min Haand.

that thou.

1.Mosebog 48:16
den Engel, der har udløst mig fra alt ondt, velsigne Drengene, saa at mit Navn og mine Fædre Abrahams og Isaks Navn maa blive nævnet ved dem, og de maa vokse i Mængde i Landet!«

Ordsprogene 30:8
Hold Svig og Løgneord fra mig: giv mig hverken Armod eller Rigdom, men lad mig nyde mit tilmaalte Brød,

Matthæus 6:13
og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; [thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.]

Romerne 12:9
Kærligheden være uskrømtet; afskyer det onde, holder eder til det gode;

Romerne 16:19
Eders Lydighed er jo kommen alle for Øre; derfor glæder jeg mig over eder. Men jeg vil, at I skulle være vise med Hensyn til det gode og enfoldige med Hensyn til det onde.

2.Timotheus 4:18
Herren vil fri mig fra al ond Gerning og frelse mig til sit himmelske Rige; ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.

keep me.

Salmerne 32:3,4
Mine Ben svandt hen, saa længe jeg tav, under Jamren Dagen igennem,…

Salmerne 51:8,12
mæt mig med Fryd og Glæde, lad de Ben, du knuste, juble;…

Matthæus 26:75
Og Peter kom Jesu Ord i Hu at han havde sagt: »Førend Hanen galer, skal du fornægte mig tre Gange.« Og han gik udenfor og græd bitterligt.

Johannes 21:17
Han siger tredje Gang til ham: »Simon, Johannes's Søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje Gang sagde til ham: »Har du mig kær?« Og han sagde til ham: »Herre! du kender alle Ting, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus siger til ham: »Vogt mine Faar!

2.Korinther 2:1-7
Men jeg beslutte dette hos mig selv, at jeg vilde ikke atter komme til eder med Bedrøvelse.…

Efeserne 4:30
og bedrøver ikke Guds hellige Aand, med hvilken I bleve beseglede til Forløsningens Dag.

Aabenbaring 3:19
Alle dem, jeg elsker, dem revser og tugter jeg; vær derfor nidkær og omvend dig!

God granted.

1.Kongebog 3:7-13
Ja, nu har du, HERRE min Gud, gjort din Tjener til Konge i min Fader Davids Sted. Men jeg er ganske ung og ved ikke, hvorledes jeg skal færdes ret;…

Job 22:27,28
Beder du til ham, hører han dig, indfri kan du, hvad du har lovet;…

Salmerne 21:4
Han bad dig om Liv, og du gav ham det, en Række af Dage uden Ende.

Salmerne 65:2
alt Kød kommer til dig, naar Brøden tynger.

Salmerne 66:19,20
visselig, Gud har hørt, han lytted til min bedende Røst.…

Salmerne 116:1,2
Halleluja! Jeg elsker HERREN, thi han hører min Røst, min tryglende Bøn,…

Matthæus 7:7-11
Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.…

Efeserne 3:20
Men ham, som formaar over alle Ting at gøre langt ud over det, som vi bede eller forstaa, efter den Magt, som er virksom i os,

Links
1.Krønikebog 4:10 Interlinear1.Krønikebog 4:10 Flersprogede1 Crónicas 4:10 Spansk1 Chroniques 4:10 Franske1 Chronik 4:10 Tysk1.Krønikebog 4:10 Kinesisk1 Chronicles 4:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Krønikebog 4
9Jabez var mere anset end sine Brødre. Hans Moder havde givet ham Navnet Jabez, idet hun sagde: »Jeg har født ham med Smerte!« 10Jabez paakaldte Israels Gud saaledes: »Gid du vilde velsigne mig rigeligt og gøre mit Omraade stort, lade din Haand være med mig og fri mig fra Ulykke, saa der ikke voldes mig Smerte!« Og Gud gav ham alt, hvad han bad om. 11Kelub, Sjuhas Broder, avlede Mehir, det er Esjtons Fader.
Krydshenvisninger
1.Krønikebog 4:9
Jabez var mere anset end sine Brødre. Hans Moder havde givet ham Navnet Jabez, idet hun sagde: »Jeg har født ham med Smerte!«

1.Krønikebog 4:11
Kelub, Sjuhas Broder, avlede Mehir, det er Esjtons Fader.

1.Krønikebog 4:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden