Romerne 10:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi der er ikke Forskel paa Jøde og Græker; thi den samme er alles Herre, rig nok for alle dem, som paakalde ham.

Norsk (1930)
Det er jo ingen forskjell på jøde og greker; de har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham;

Svenska (1917)
Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom.

King James Bible
For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him.

English Revised Version
For there is no distinction between Jew and Greek: for the same Lord is Lord of all, and is rich unto all that call upon him:
Bibel Viden Treasury

there is no.

Romerne 3:22,29,30
nemlig Guds Retfærdighed ved Tro paa Jesus Kristus, for alle og over alle dem, som tro; thi der er ikke Forskel.…

Romerne 4:11,12
Og han fik Omskærelsens Tegn som et Segl paa den Troens Retfærdighed, som han havde som uomskaaren, for at han skulde være Fader til alle dem, som tro uden at være omskaarne, for at Retfærdighed kan blive dem tilregnet,…

Romerne 9:24
Og hertil kaldte han ogsaa os, ikke alene af Jøder, men ogsaa af Hedninger,

Apostlenes G. 10:34,35
Men Peter oplod Munden og sagde: »Jeg forstaar i Sandhed, at Gud ikke anser Personer;…

Apostlenes G. 15:8,9
Og Gud, som kender Hjerterne, gav dem Vidnesbyrd ved at give dem den Helligaand lige saa vel som os.…

Galaterne 3:28
Her er ikke Jøde eller Græker; her er ikke Træl eller fri; her er ikke Mand og Kvinde; thi alle ere I een i Kristus Jesus.

Efeserne 2:18-22
Thi ved ham have vi begge i een Aand Adgang til Faderen.…

Efeserne 3:6
nemlig at Hedningerne ere Medarvinger og medindlemmede og meddelagtige i Forjættelsen i Kristus Jesus ved Evangeliet,

Kolossenserne 3:11
hvor der ikke er Græker og Jøde, Omskærelse og Forhud, Barbar, Skyther, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

Lord.

Romerne 14:9
Dertil er jo Kristus død og bleven levende, at han skal herske baade over døde og levende.

Romerne 15:12
Og atter siger Esajas: »Komme skal Isajs Rodskud og han, der rejser sig for at herske over Hedninger; paa ham skulle Hedninger haabe.«

Apostlenes G. 10:36
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.

1.Korinther 15:47
Det første Menneske var af Jord, jordisk; det andet Menneske er fra Himmelen.

Filipperne 2:11
og hver Tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders Ære.

1.Timotheus 2:5
Thi der er een Gud, og ogsaa een Mellemmand imellem Gud og Mennesker, Mennesket Kristus Jesus,

Aabenbaring 17:14
Disse skulle føre Krig med Lammet, og Lammet skal sejre over dem — fordi det er Herrers Herre og Kongers Konge — og de, som ere med det, de kaldede og udvalgte og trofaste.

Aabenbaring 19:16
Og paa Kappen, paa sin Lænd har han et Navn skrevet: Kongers Konge og Herrers Herre.

river.

Romerne 2:4
Eller foragter du hans Godheds og Taalmodigheds og Langmodigheds Rigdom og ved ikke, at Guds Godhed leder dig til Omvendelse?

Romerne 9:23
ogsaa for at kundgøre sin Herligheds Rigdom over Barmhjertigheds-Kar, som han forud havde beredt til Herlighed?

2.Korinther 8:9
I kende jo vor Herres Jesu Kristi Naade, at han for eders Skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans Fattigdom skulde blive rige.

Efeserne 1:7
i hvem vi have Forløsningen ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans Naades Rigdom,

Efeserne 2:4,7
men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,…

Efeserne 3:8,16
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom…

Filipperne 4:19
Men min Gud skal efter sin Rigdom fuldelig give eder alt, hvad I have nødig, i Herlighed i Kristus Jesus.

Kolossenserne 1:27
hvem Gud vilde tilkendegive, hvilken Rigdom paa Herlighed iblandt Hedningerne der ligger i denne Hemmelighed, som er Kristus i eder, Herlighedens Haab,

Kolossenserne 2:2,3
for at deres Hjerter maa opmuntres, idet de sammenknyttes i Kærlighed og til den fuldvisse Indsigts hele Rigdom, til Erkendelse af Guds Hemmelighed, Kristus,…

call upon him.

Salmerne 86:5
thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig paa Naade mod alle, der paakalder dig.

Salmerne 145:18
Nær er HERREN hos alle, som kalder, hos alle, som kalder paa ham i Sandhed.

Esajas 55:6
Søg HERREN, medens han findes, kald paa ham, den Stund han er nær!

Apostlenes G. 9:14
Og her har han Fuldmagt fra Ypperstepræsterne til at binde alle dem, som paakalde dit Navn.«

1.Korinther 1:2
til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der paa ethvert Sted paakalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:

Links
Romerne 10:12 InterlinearRomerne 10:12 FlersprogedeRomanos 10:12 SpanskRomains 10:12 FranskeRoemer 10:12 TyskRomerne 10:12 KinesiskRomans 10:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 10
11Skriften siger jo: »Hver den, som tror paa ham, skal ikke blive til Skamme.« 12Thi der er ikke Forskel paa Jøde og Græker; thi den samme er alles Herre, rig nok for alle dem, som paakalde ham. 13Thi hver den, som paakalder Herrens Navn, skal blive frelst.…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 7:59
Og de stenede Stefanus, som bad og sagde: »Herre Jesus, tag imod min Aand!«

Apostlenes G. 10:36
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.

Romerne 3:22
nemlig Guds Retfærdighed ved Tro paa Jesus Kristus, for alle og over alle dem, som tro; thi der er ikke Forskel.

Romerne 3:29
Eller er Gud alene Jøders Gud? mon ikke ogsaa Hedningers? Jo, ogsaa Hedningers;

Romerne 3:30
saa sandt som Gud er een og vil retfærdiggøre omskaarne af Tro og uomskaarne ved Troen.

Kolossenserne 3:11
hvor der ikke er Græker og Jøde, Omskærelse og Forhud, Barbar, Skyther, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

1.Timotheus 2:5
Thi der er een Gud, og ogsaa een Mellemmand imellem Gud og Mennesker, Mennesket Kristus Jesus,

Romerne 10:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden