Ordspråksboken 28
Svenska (1917)
1De ogudaktiga fly, om ock ingen förföljer dem; men de rättfärdiga äro oförskräckta såsom unga lejon.

2För sin överträdelses skull får ett land många herrar; men där folket har förstånd och inser vad rätt är, där bliver det beståndande.

3En usel herre, som förtrycker de arma, är ett regn som förhärjar i stället för att giva bröd.

4De som övergiva lagen prisa de ogudaktiga, men de som hålla lagen gå till strids mot dem.

5Onda människor förstå icke vad rätt är, men de som söka HERREN, de förstå allt.

6Bättre är en fattig man som vandrar i ostrafflighet rik som i vrånghet går dubbla vägar.

7Den yngling är förståndig, som tager lagen i akt; men som giver sig i sällskap med slösare gör sin fader skam.

8De som förökar sitt gods genom ocker och räntor, han samlar åt den som förbarmar sig över de arma.

9Om någon vänder bort sitt öra och icke vill höra lagen, så är till och med hans bön en styggelse.

10Den som leder de redliga vilse in på en ond väg, han faller själv i sin grop; men de ostraffliga få till sin arvedel vad gott är.

11En rik man tycker sig vara vis, men en fattig man med förstånd uppdagar hurudan han är.

12När de rättfärdiga triumfera, står allt härligt till; men när de ogudaktiga komma till makt, får man leta efter människor.

13Den som fördöljer sina överträdelser, honom går det icke väl; men den som bekänner och övergiver dem, han får barmhärtighet.

14Säll är den människa som ständigt tager sig till vara; men den som förhärdar sitt hjärta, han faller i olycka.

15Lik ett rytande lejon och en glupande björn är en ogudaktig furste över ett fattigt folk.

16Du furste utan förstånd, du som övar mycket våld, att den som hatar orätt vinning, han skall länge leva.

17En människa som tryckes av blodskuld bliver en flykting ända till sin grav, och ingen må hjälpa en sådan.

18Den som vandrar ostraffligt, han bliver frälst; men den som i vrånghet går dubbla vägar, han faller på en av dem.

19Den som brukar sin åker får bröd till fyllest; men den som far efter fåfängliga ting får fattigdom till fyllest.

20En redlig man får mycken välsignelse; men den som fikar efter att varda rik, kan bliver icke ostraffad.

21Att hava anseende till personen är icke tillbörligt; men för ett stycke bröd gör sig mången till överträdare.

22Den missunnsamme ävlas efter ägodelar och förstår icke att brist skall komma över honom.

23Den som tillrättavisar en avfälling skall vinna ynnest, mer än den som gör sin tunga hal.

24Den som plundrar sin fader eller sin moder och säger: »Det är ingen synd», han är stallbroder till rövaren.

25Den som är lysten efter vinning uppväcker träta; men den som förtröstar på HERREN varder rikligen mättad.

26Den som förlitar sig på sitt förstånd, han är en dåre; men den som vandrar i vishet, han bliver hulpen.

27Den som giver åt den fattige, honom skall intet fattas; men den som tillsluter sina ögon drabbas av mycken förbannelse.

28När de ogudaktiga komma till makt, gömma sig människorna; men när de förgås, växa de rättfärdiga till.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 27
Top of Page
Top of Page