Ordsprogene 28:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Naar retfærdige jubler, er Herligheden stor, vinder gudløse frem, skal man lede efter Folk.

Norsk (1930)
Når de rettferdige jubler, er alt herlighet og glede; men når de ugudelige kommer sig op, må en lete efter folk.

Svenska (1917)
När de rättfärdiga triumfera, står allt härligt till; men när de ogudaktiga komma till makt, får man leta efter människor.

King James Bible
When righteous men do rejoice, there is great glory: but when the wicked rise, a man is hidden.

English Revised Version
When the righteous triumph, there is great glory: but when the wicked rise, men hide themselves.
Bibel Viden Treasury

righteous

Ordsprogene 28:28
Vinder gudløse frem, kryber Folk i Skjul; naar de omkommer, bliver de retfærdige mange.

Ordsprogene 11:10
Ved retfærdiges Lykke jubler en By, der er Fryd ved gudløses Undergang.

Ordsprogene 29:2
Er der mange retfærdige, glædes Folket, men raader de gudløse, sukker Folket.

1.Krønikebog 15:25-28
Derpaa drog David, Israels Ældste og Tusindførerne hen for under Festglæde at lade HERRENS Pagts Ark bringe op fra Obed-Edoms Hus,…

1.Krønikebog 16:7
Den Dag, ved den Lejlighed, overdrog David for første Gang Asaf og hans Brødre at lovsynge HERREN.

1.Krønikebog 29:20-22
Derpaa sagde David til hele Forsamlingen: »Lov HERREN eders Gud!« Og hele Forsamlingen lovede HERREN, deres Fædres Gud, og kastede sig ned for HERREN og Kongen.…

2.Krønikebog 7:10
Og paa den tre og tyvende Dag i den syvende Maaned lod han Folket gaa hver til sit, glade og vel til Mode over den Godhed, HERREN havde vist sin Tjener David og Salomo og sit Folk Israel.

2.Krønikebog 30:22-27
Og Ezekias talte venlige Ord til alle de Leviter, der havde udvist særlig Dygtighed i HERRENS Tjeneste; og de fejrede Højtiden til Ende de syv Dage, idet de ofrede Takofre og lovpriste HERREN, deres Fædres Gud.…

Ester 8:15-17
Men Mordokaj gik fra Kongen i en kongelig Klædning af violet Purpur og hvidt Linned, med et stort Gulddiadem og en Kappe af fint Linned og rødt Purpur, medens Byen Susan jublede og glædede sig.…

Job 29:11-20
Øret hørte og priste mig lykkelig, Øjet saa og tilkendte mig Ære.…

Lukas 19:37,38
Men da han nu nærmede sig til Nedgangen fra Oliebjerget, begyndte hele Disciplenes Mængde med Glæde at prise Gud med høj Røst for alle de kraftige Gerninger, som de havde set, og de sagde:…

but

1.Samuel 24:11
Og se, Fader, se, her har jeg Fligen af din Kappe i min Haand! Naar jeg skar din Kappeflig af og ikke dræbte dig, saa indse dog, at jeg ikke har haft noget ondt eller nogen Forbrydelse i Sinde eller har forsyndet mig imod dig, skønt du lurer paa mig for at tage mit Liv.

1.Kongebog 17:3
»Gaa bort herfra og begiv dig østerpaa og hold dig skjult ved Bækken Krit østen for Jordan;

1.Kongebog 18:13
Er det ikke kommet min Herre for Øre, hvad jeg gjorde, da Jesabel lod HERRENS Profeter dræbe, hvorledes jeg skjulte hundrede af HERRENS Profeter, halvtredsindstyve i een Hule og halvtredsindstyve i en anden, og sørgede for Brød og Vand til dem?

1.Kongebog 19:3
Da blev han bange, stod op og drog bort for at redde sit Liv. Han kom da til Be'ersjeba i Juda. Der lod han sin Tjener blive

Prædikeren 10:6,16
Daarskab sættes i Højsædet, nederst sidder de rige.…

Jeremias 36:26
Derpaa bød Kongen Kongesønnen Jerame'el, Seraja Azriels Søn og Sjelemja Abde'els Søn at gribe Skriveren Baruk og Profeten Jeremias; men HERREN skjulte dem.

Hebræerne 11:37,38
de bleve stenede, gennemsavede, fristede, dræbte med Sværd, gik omkring i Faare— og Gedeskind, lidende Mangel, betrængte, mishandlede…

hidden or sought for

Jeremias 5:1
Løb om i Jerusalems Gader, mærk jer, hvad I ser, og søg paa dets Torve, om I kan finde nogen, om der er en, som øver Ret, lægger Vind paa Sandhed, saa jeg kan tilgive dem.

Links
Ordsprogene 28:12 InterlinearOrdsprogene 28:12 FlersprogedeProverbios 28:12 SpanskProverbes 28:12 FranskeSprueche 28:12 TyskOrdsprogene 28:12 KinesiskProverbs 28:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Ordsprogene 28
11Rigmand tykkes sig viis, forstandig Smaamand gennemskuer ham. 12Naar retfærdige jubler, er Herligheden stor, vinder gudløse frem, skal man lede efter Folk. 13At dølge sin Synd fører ikke til Held, men bekendes og slippes den, finder man Naade.…
Krydshenvisninger
Ordsprogene 11:10
Ved retfærdiges Lykke jubler en By, der er Fryd ved gudløses Undergang.

Ordsprogene 28:28
Vinder gudløse frem, kryber Folk i Skjul; naar de omkommer, bliver de retfærdige mange.

Ordsprogene 29:2
Er der mange retfærdige, glædes Folket, men raader de gudløse, sukker Folket.

Prædikeren 10:5
Der er et Onde, jeg saa under Solen; det ser ud som et Misgreb af ham, som har Magten:

Prædikeren 10:6
Daarskab sættes i Højsædet, nederst sidder de rige.

Ordsprogene 28:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden