Ordsprogene 28:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvo Loven sviger, roser de gudløse, hvo Loven holder, er paa Krigsfod med dem.

Norsk (1930)
De som ikke følger loven, priser de ugudelige, men de som holder loven, strider mot dem.

Svenska (1917)
De som övergiva lagen prisa de ogudaktiga, men de som hålla lagen gå till strids mot dem.

King James Bible
They that forsake the law praise the wicked: but such as keep the law contend with them.

English Revised Version
They that forsake the law praise the wicked: but such as keep the law contend with them.
Bibel Viden Treasury

that

1.Samuel 23:19-21
Men nogle Zifiter gik op til Saul i Gibea og sagde: »David holder sig skjult hos os paa Klippehøjderne ved Horesj i Gibeat-Hakila sønden for Jesjimon.…

Salmerne 10:3
thi den gudløse praler af sin Sjæls Attraa, den gridske forbander, ringeagter HERREN.

Salmerne 49:18
Priser han end i Live sig selv: »De lover dig for din Lykke!« —

Jeremias 5:30
Gyselige, grufulde Ting gaar i Svang i Landet;

Matthæus 3:15
Men Jesus svarede og sagde til ham: »Tilsted det nu; thi saaledes sømmer det sig for os at fuldkomme al Retfærdighed.« Da tilsteder han ham det.

Apostlenes G. 12:22
Og Folket raabte til ham: »Det er Guds Røst og ikke et Menneskes.«

Apostlenes G. 24:2-4
Da han nu var kaldt ind, begyndte Tertullus at anklage ham og sagde:…

Romerne 1:32
— hvilke jo, skønt de erkende Guds retfærdige Dom, at de, der øve saadanne Ting, fortjene Døden, dog ikke alene gøre det, men ogsaa give dem, som øve det, deres Bifald.

1.Johannes 4:5
De ere af Verden; derfor tale de af Verden, og Verden hører dem.

but

1.Samuel 15:14-24
Men Samuel sagde: »Hvad er det for en Brægen af Smaakvæg, som naar mit Øre, og Brølen af Hornkvæg, jeg hører?«…

1.Samuel 22:14,15
Ahimelek svarede Kongen: »Hvem blandt alle dine Folk er saa betroet som David? Han er jo Kongens Svigersøn, Øverste for din Livvagt og højt æret i dit Hus?…

1.Kongebog 18:18,21
Men han svarede: »Det er ikke mig, der har bragt Ulykke over Israel, men dig og din Faders Hus, fordi I har forladt HERREN og holder eder til Ba'alerne!…

1.Kongebog 20:41,42
Saa tog han hurtig Bindet fra Øjnene, og Israels Konge genkendte ham som en af Profeterne.…

1.Kongebog 21:19,20
Og tal saaledes til ham: Saa siger HERREN: Har du myrdet og allerede tiltraadt Arven? Sig fremdeles til ham: Saa siger HERREN: Paa samme Sted, Hundene slikkede Nabots Blod, skal de ogsaa slikke dit!«…

1.Kongebog 22:19-28
Da sagde Mika: »Saa hør da HERRENS Ord! Jeg saa HERREN sidde paa sin Trone og hele Himmelens Hær staa til højre og venstre for ham;…

2.Kongebog 3:13,14
Men Elisa sagde til Israels Konge: »Hvad har jeg med dig at gøre? Gaa du til din Faders og Moders Profeter!« Israels Konge svarede: »Ak nej, thi HERREN har kaldt disse tre Konger sammen for at give dem i Moabs Haand.«…

Nehemias 5:7
og efter at have tænkt over Sagen gik jeg i Rette med de store og Forstanderne og sagde til dem: I driver jo Aager over for eders Næste! Saa kaldte jeg en stor Folkeforsamling sammen imod dem

Nehemias 13:8-11,17-20,23-26,28
harmede det mig højligen; og jeg kastede alt Tobijas Bohave ud af Kammeret…

Matthæus 3:7
Men da han saa mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Daab, sagde han til dem: »I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?

Matthæus 14:4
Johannes sagde nemlig til ham: »Det er dig ikke tilladt at have hende.«

Apostlenes G. 15:2
Da nu Paulus og Barnabas kom i en ikke ringe Splid og Strid med dem, saa besluttede man, at Paulus og Barnabas og nogle andre af dem skulde drage op til Jerusalem til Apostlene og de Ældste i Anledning af dette Spørgsmaal.

Apostlenes G. 19:9
Men da nogle forhærdede sig og strede imod og over for Mængden talte ilde om Vejen, forlod han dem og skilte Disciplene fra dem og holdt daglig Samtaler i Tyrannus's Skole.

Galaterne 2:3-6
Men end ikke min Ledsager, Titus, som var en Græker, blev tvungen til at omskæres,…

Efeserne 5:11
Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gerninger. Men revser dem hellere;

1.Thessaloniker 2:2
men skønt vi, som I vide, forud havde lidt og vare blevne mishandlede i Filippi, fik vi Frimodighed i vor Gud til at tale Guds Evangelium til eder under megen Kamp.

Judas 1:3
I elskede! da det laa mig alvorligt paa Sinde at skrive til eder om vor fælles Frelse, fandt jeg det nødvendigt at skrive til eder med Formaning om at stride for den Tro, som een Gang er bleven overgiven de hellige.

Links
Ordsprogene 28:4 InterlinearOrdsprogene 28:4 FlersprogedeProverbios 28:4 SpanskProverbes 28:4 FranskeSprueche 28:4 TyskOrdsprogene 28:4 KinesiskProverbs 28:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Ordsprogene 28
3En fattig Tyran, der kuer de ringe, er Regn, der hærger og ej giver Brød. 4Hvo Loven sviger, roser de gudløse, hvo Loven holder, er paa Krigsfod med dem. 5Ildesindede fatter ej Ret; alt fatter de, som søger HERREN.…
Krydshenvisninger
Matthæus 3:7
Men da han saa mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Daab, sagde han til dem: »I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?

Matthæus 14:4
Johannes sagde nemlig til ham: »Det er dig ikke tilladt at have hende.«

Romerne 1:32
— hvilke jo, skønt de erkende Guds retfærdige Dom, at de, der øve saadanne Ting, fortjene Døden, dog ikke alene gøre det, men ogsaa give dem, som øve det, deres Bifald.

Efeserne 5:11
Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gerninger. Men revser dem hellere;

1.Kongebog 18:18
Men han svarede: »Det er ikke mig, der har bragt Ulykke over Israel, men dig og din Faders Hus, fordi I har forladt HERREN og holder eder til Ba'alerne!

Nehemias 13:11
saa gik jeg i Rette med Forstanderne og spurgte dem: »Hvorfor er Guds Hus blevet vanrøgtet?« Og jeg fik atter Leviterne samlet og satte dem paa deres Pladser.

Nehemias 13:15
I de Dage saa jeg i Juda nogle træde Persekarrene paa Sabbaten, og andre saa jeg bringe Korn i Hus eller læsse det paa deres Æsler, ligeledes Vin, Druer, Figener og alle Slags Varer, og bringe det til Jerusalem paa Sabbaten. Dem formanede jeg da, naar de solgte Levnedsmidler.

Salmerne 49:18
Priser han end i Live sig selv: »De lover dig for din Lykke!« —

Ordsprogene 28:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden