Romerne 7:24
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jeg elendige Menneske! hvem skal fri mig fra dette Dødens Legeme?

Norsk (1930)
Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?

Svenska (1917)
Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? --

King James Bible
O wretched man that I am! who shall deliver me from the body of this death?

English Revised Version
O wretched man that I am! who shall deliver me out of the body of this death?
Bibel Viden Treasury

wretched.

Romerne 8:26
Og ligeledes kommer ogsaa Aanden vor Skrøbelighed til Hjælp; thi vi vide ikke, hvad vi skulle bede om, som det sig bør, men Aanden selv gaar i Forbøn for os med uudsigelige Sukke.

1.Kongebog 8:38
enhver Bøn, enhver Begæring, hvem den end kommer fra i hele dit Folk Israel, naar de føler sig truffet i deres Samvittighed og udbreder Hænderne mod dette Hus,

Salmerne 6:6
Jeg er saa træt af at sukke; jeg væder hver Nat mit Leje, bader med Taarer min Seng;

Salmerne 32:3,4
Mine Ben svandt hen, saa længe jeg tav, under Jamren Dagen igennem,…

Salmerne 38:2,8-10
Thi dine Pile sidder i mig, din Haand har lagt sig paa mig.…

Salmerne 77:3-9
jeg ihukommer Gud og stønner, jeg sukker, min Aand vansmægter. — Sela.…

Salmerne 119:20,81-83,131
Altid hentæres min Sjæl af Længsel efter dine Lovbud.…

Salmerne 119:143,176
Trængsel og Angst har ramt mig, men dine Bud er min Lyst.…

Salmerne 130:1-3
Sang til Festrejserne. Fra det dybe raaber jeg til dig, HERRE,…

Ezekiel 9:4
og HERREN sagde til ham: »Gaa midt igennem Byen, igennem Jerusalem, og sæt et Mærke paa de Mænds Pander, der sukker og jamrer over alle de Vederstyggeligheder, som øves i dets Midte!«

Matthæus 5:4,6
Salige ere de, som sørge, thi de skulle husvales.…

2.Korinther 12:7-9
Og for at jeg ikke skal hovmode mig af de høje Aabenbarelser, blev der givet mig en Torn i Kødet, en Satans Engel, for at han skulde slaa mig i Ansigtet, for at jeg ikke skulde hovmode mig.…

Aabenbaring 21:4
Og han skal aftørre hver Taare af deres Øjne, og Døden skal ikke være mere, ej heller Sorg, ej heller Skrig, ej heller Pine skal være mere; thi det forrige er veget bort.

who.

5.Mosebog 22:26,27
Pigen derimod skal du ikke gøre noget; hun har ikke begaaet nogen Synd, som fortjener Døden; thi dermed er det, som naar en overfalder sin Næste og slaar ham ihjel;…

Salmerne 71:11
»Gud har svigtet ham! Efter ham! Grib ham, thi ingen frelser!«

Salmerne 72:12
Thi han skal redde den fattige, der skriger om Hjælp, den arme, der savner en Hjælper,

Salmerne 91:14,15
»Da han klynger sig til mig, frier jeg ham ud, jeg bjærger ham, thi han kender mit Navn;…

Salmerne 102:20
for at høre de fangnes Stønnen og give de dødsdømte Frihed,

Mika 7:19
Han vil atter forbarme sig over os, træde vor Brøde under Fod, du vil kaste alle vore Synder i Havets Dyb!

Zakarias 9:11,12
For Pagtblodets Skyld vil jeg ogsaa slippe dine Fanger ud, ja ud af den vandløse Brønd.…

Lukas 4:18
»Herrens Aand er over mig, fordi han salvede mig til at forkynde Evangelium for fattige; han har sendt mig for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, og blinde, at de skulle faa deres Syn, for at sætte plagede i Frihed,

2.Korinther 1:8-10
Thi vi ville ikke, Brødre! at I skulle være uvidende om den Trængsel, som kom over os i Asien, at vi bleve overvættes besværede, over Evne, saa at vi endog mistvivlede om Livet.…

2.Timotheus 4:18
Herren vil fri mig fra al ond Gerning og frelse mig til sit himmelske Rige; ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.

Titus 2:14
han, som gav sig selv for os, for at han maatte forløse os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til gode Gerninger.

Hebræerne 2:15
og befri alle dem, som paa Grund af Dødsfrygt vare under Trældom al deres Livs Tid.

the body of this.

Romerne 6:6
idet vi erkende dette, at vort gamle Menneske blev korsfæstet med ham, for at Syndens Legeme skulde blive til intet, for at vi ikke mere skulde tjene Synden.

Romerne 8:13
thi dersom I leve efter Kødet, skulle I dø, men dersom I ved Aanden døde Legemets Gerninger, skulle I leve.

Salmerne 88:5
kastet hen imellem de døde, blandt faldne, der hviler i Graven, hvem du ej mindes mere, thi fra din Haand er de revet.

Kolossenserne 2:11
i hvem I ogsaa ere blevne omskaarne med en Omskærelse, som ikke er gjort med Hænder, ved Afførelsen af Kødets Legeme, ved Kristi Omskærelse,

Links
Romerne 7:24 InterlinearRomerne 7:24 FlersprogedeRomanos 7:24 SpanskRomains 7:24 FranskeRoemer 7:24 TyskRomerne 7:24 KinesiskRomans 7:24 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 7
23men jeg ser en anden Lov i mine Lemmer, som strider imod mit Sinds Lov og tager mig fangen under Syndens Lov, som er i mine Lemmer. 24Jeg elendige Menneske! hvem skal fri mig fra dette Dødens Legeme? 25Gud ske Tak ved Jesus Kristus, vor Herre! Altsaa: jeg selv tjener med Sindet Guds Lov, men med Kødet Syndens Lov.
Krydshenvisninger
Romerne 6:6
idet vi erkende dette, at vort gamle Menneske blev korsfæstet med ham, for at Syndens Legeme skulde blive til intet, for at vi ikke mere skulde tjene Synden.

Romerne 8:2
Thi Livets Aands Lov frigjorde mig i Kristus Jesus fra Syndens og Dødens Lov.

Romerne 8:23
Dog ikke det alene, men ogsaa vi selv, som have Aandens Førstegrøde, ogsaa vi sukke ved os selv, idet vi forvente en Sønneudkaarelse, vort Legemes Forløsning.

Kolossenserne 2:11
i hvem I ogsaa ere blevne omskaarne med en Omskærelse, som ikke er gjort med Hænder, ved Afførelsen af Kødets Legeme, ved Kristi Omskærelse,

Romerne 7:23
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden