Romerne 7
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Eller vide I ikke, Brødre! (thi jeg taler til saadanne, som kender Loven) at Loven hersker over Mennesket, saa lang Tid han lever?1Eller vet I ikke, brødre - jeg taler jo til slike som kjenner loven - at loven hersker over mennesket så lenge det lever? 1Eller veten I icke, mina bröder -- jag talar ju till sådana som känna lagen -- att lagen råder över en människa för så lång tid som hon lever?
2Den gifte Kvinde er jo ved Loven bunden til sin Mand, medens han lever; men naar Manden dør, er hun løst fra Mandens Lov.2Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. 2Så är ju en gift kvinna genom lag bunden vid sin man, så länge denne lever; men om mannen dör, då är hon löst från den lag som band henne vid mannen.
3Derfor skal hun kaldes en Horkvinde, om hun bliver en anden Mands, medens Manden lever: men naar Manden dør, er hun fri fra den Lov, saa at hun ikke er en Horkvinde, om hun bliver en anden Mands.3Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann. 3Alltså, om hon giver sig åt en annan man, medan hennes man lever, så kallas hon äktenskapsbryterska; men om mannen dör, då är hon fri ifrån lagen, så att hon icke är äktenskapsbryterska, om hon giver sig åt en annan man.
4Altsaa ere ogsaa I, mine Brødre! gjorte døde for Loven ved Kristi Legeme, for at I skulle blive en andens, hans, som blev oprejst fra de døde, for at vi skulle bære Frugt for Gud.4Derfor, mine brødre, døde også I fra loven ved Kristi legeme, forat I skulde høre en annen til, ham som er opstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. 4Så haven ock I, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud.
DANNORSVE
5Thi da vi vare i Kødet, vare de syndige Lidenskaber, som vaktes ved Loven, virksomme i vore Lemmer til at bære Frugt for Døden,5For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster, som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi bar frukt for døden; 5Ty medan vi ännu voro i ett köttsligt väsende, voro de syndiga lustar, som uppväcktes genom lagen, verksamma i våra lemmar till att bära frukt åt döden.
6Men nu ere vi løste fra Loven, idet vi ere bortdøde fra det, hvori vi holdtes nede, saa at vi tjene i Aandens nye Væsen og ikke i Bogstavens gamle Væsen.6men nu er vi løst fra loven, idet vi er død fra det som vi var fanget under, så vi tjener i Åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. 6Men nu äro vi lösta från lagen, i det att vi hava dött från det varunder vi förr höllos fångna; och så tjäna vi nu i Andens nya väsende, och icke i bokstavens gamla väsende.
DANNORSVE
7Hvad skulle vi da sige? er Loven Synd? Det være langt fra! Men jeg kendte ikke Synden uden ved Loven; thi jeg kendte jo ikke Begæringen, hvis ikke Loven sagde: »Du maa ikke begære.«7Hvad skal vi da si? er loven synd? Langt derifra! men jeg kjente ikke synden uten ved loven; for begjærligheten kjente jeg ikke dersom ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære. 7Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen hade sagt: »Du skall icke hava begärelse.»
8Men da Synden fik Anledning, virkede den ved Budet al Begæring i mig; thi uden Lov er Synden død.8Men synden tok anledning av budet og virket alskens begjærlighet i mig; for uten lov er synden død. 8Men då nu synden fick tillfälle, uppväckte den genom budordet allt slags begärelse i mig. Ty utan lag är synden död.
9Og jeg levede engang uden Lov, men da Budet kom, levede Synden op;9Jeg levde en tid uten lov; men da budet kom, blev synden levende igjen, 9Jag levde en gång utan lag; men när budordet kom, fick synden liv,
10men jeg døde, og Budet, som var til Liv, det fandtes at blive mig til Død;10jeg derimot døde; og budet, som var til liv, det blev funnet å være mig til død; 10och jag hemföll åt döden. Så befanns det att budordet, som var givet till liv, det blev mig till död;
DANNORSVE
11thi idet Synden fik Anledning, forførte den mig ved Budet og dræbte mig ved det.11for synden tok anledning av budet og dåret og drepte mig ved det. 11ty då synden fick tillfälle, förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det.
12Altsaa er Loven vel hellig, og Budet helligt og retfærdigt og godt.12Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. 12Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott.
DANNORSVE
13Blev da det gode mig til Død? Det være langt fra! Men Synden blev det, for at den skulde vise sig som Synd, idet den ved det gode virkede Død for mig, for at Synden ved Budet skulde blive overvættes syndig.13Er da det som er godt, blitt mig til død? Langt derifra! men det var synden, forat den skulde vise sig som synd, idet den voldte mig døden ved det som er godt - forat synden skulde bli overvettes syndig ved budet. 13Har då verkligen det som är gott blivit mig till död? Bort det! Men synden har blivit det, för att så skulle varda uppenbart att den var synd, i det att den genom något som självt var gott drog över mig död; och så skulle synden bliva till övermått syndig, genom budordet.
14Thi vi vide, at Loven er aandelig; men jeg er kødelig, solgt under Synden.14For vi vet at loven er åndelig; jeg derimot er kjødelig, solgt under synden; 14Vi veta ju att lagen är andlig, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden.
15Thi jeg forstaar ikke, hvad jeg udfører; thi ikke det, som jeg vil, øver jeg, men hvad jeg hader, det gør jeg.15for hvad jeg gjør, vet jeg ikke; for jeg gjør ikke det som jeg vil; men det som jeg hater, det gjør jeg. 15Ty jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag.
16Men naar jeg gør det, jeg ikke vil, saa samstemmer jeg med Loven i, at den er god.16Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vidner jeg jo med loven at den er god; 16Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god.
DANNORSVE
17Men nu er det ikke mere mig, som udfører det, men Synden, som bor i mig.17men nu er det ikke mere jeg som gjør det, men synden, som bor i mig. 17Så är det nu icke mer jag som gör sådant, utan synden, som bor i mig.
18Thi jeg ved, at i mig, det vil sige i mit Kød, bor der ikke godt; thi Villien har jeg vel, men at udføre det gode formaar jeg ikke;18For jeg vet at i mig, det er i mitt kjød, bor intet godt; for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke; 18Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke.
19thi det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke; men det onde, som jeg ikke vil, det øver jeg.19for jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. 19Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag.
20Dersom jeg da gør det, som jeg ikke vil, saa er det ikke mere mig, der udfører det, men Synden, som bor i mig.20Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mere jeg som gjør det, men synden, som bor i mig. 20Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan synden, som bor i mig.
21Saa finder jeg da den Lov for mig, som vil gøre det gode, at det onde ligger mig for Haanden.21Så finner jeg da den lov for mig, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger mig for hånden; 21Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig.
DANNORSVE
22Thi jeg glæder mig ved Guds Lov efter det indvortes Menneske;22for jeg har lyst til Guds lov efter mitt innvortes menneske, 22Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag;
23men jeg ser en anden Lov i mine Lemmer, som strider imod mit Sinds Lov og tager mig fangen under Syndens Lov, som er i mine Lemmer.23men jeg ser en annen lov i mine lemmer, som strider mot loven i mitt sinn og tar mig til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. 23men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar.
24Jeg elendige Menneske! hvem skal fri mig fra dette Dødens Legeme?24Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? 24Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? --
25Gud ske Tak ved Jesus Kristus, vor Herre! Altsaa: jeg selv tjener med Sindet Guds Lov, men med Kødet Syndens Lov.25Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! - Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. 25Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Romans 6
Top of Page
Top of Page