Salmerne 80:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Til Sangmesteren. El-sjosjannim-edut. Af Asaf. En Salme. (2) Lyt til, du Israels Hyrde, der ledede Josef som en Hjord, træd frem i Glans, du, som troner paa Keruber,

Norsk (1930)
Til sangmesteren; efter Liljer*; et vidnesbyrd av Asaf; en salme.

Svenska (1917)
För sångmästaren, efter »Liljor»; ett vittnesbörd; av Asaf; en psalm. (2) Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef såsom din hjord; du som tronar på keruberna, träd fram i glans.

King James Bible
To the chief Musician upon ShoshannimEduth, A Psalm of Asaph. Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.

English Revised Version
For the Chief Musician; set to Shoshannim Eduth. A Psalm of Asaph. Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that sittest upon the cherubim, shine forth.
Bibel Viden Treasury

A.

3463. B.C. cir

541 Shoshannim-Eduth.

Salmerne 45:1
Til Sangmesteren. Til Liljerne. Af Koras Sønner. En Maskil. En Sang om Kærlighed. (2) Mit Hjerte svulmer af liflige Ord, jeg kvæder mit Kvad til Kongens Pris, som Hurtigskriverens Pen er min Tunge.

Salmerne 60:1
Til Sangmesteren. Al-sjusjan-edut. En Miktam af David til Indøvelse, (2) dengang han kæmpede med Aram-Naharajim og Aram-Zoba, og Joab vendte tilbage og slog Edomiterne i Saltdalen, 12 000 Mand. (3) Gud, du har stødt os fra dig, nedbrudt os, du vrededes — vend dig til os igen;

Salmerne 69:1
Til Sangmesteren. Til Liljerne. Af David. (2) Frels mig Gud, thi Vandene naar mig til Sjælen,

A Psalm.

give ear

Salmerne 5:1
Til Sangmesteren. El-hannehilot. En Salme af David. (2) HERRE, lyt til mit Ord og agt paa mit suk,

Salmerne 55:1
Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Maskil af David. (2) Lyt, o Gud, til min Bøn, skjul dig ej for min Tryglen, (3)

O Shepherd

Salmerne 23:1,2
En Salme af David. HERREN er min Hyrde, mig skal intet fattes,…

Esajas 40:11
han vogter sin Hjord som en Hyrde, samler den med Armen, bærer Lammene i Favn og leder de diende Faar.

Ezekiel 34:23
Jeg sætter een Hyrde over dem, min Tjener David, og han skal vogte dem; han skal vogte dem, og han skal være deres Hyrde.

Johannes 10:14
Jeg er den gode Hyrde, og jeg kender mine, og mine kende mig,

Hebræerne 13:20
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,

1.Peter 2:25
Thi I vare vildfarende som Faar, men ere nu vendte om til eders Sjæles Hyrde og Tilsynsmand.

1.Peter 5:4
og naar da Overhyrden aabenbares, skulle I faa Herlighedens uvisnelige Krans.

leadest

Salmerne 77:20
Du førte dit Folk som en Hjord ved Moses's og Arons Haand.

Salmerne 78:52
lod sit Folk bryde op som en Hjord, leded dem som Kvæg i Ørkenen,

Esajas 49:9,10
og sige til de bundne: »Gaa ud!« til dem i Mørket: »Kom frem!« Græs skal de finde langs Vejene, Græsgang paa hver nøgen Høj;…

Esajas 63:11
Da tænkte hans Folk paa gamle Dage, paa Moses: »Hvor er han, som drog sit Smaakvægs Hyrde op af Vandet? Hvor er han, som lagde sin hellige Aand i hans Hjerte,

Johannes 10:3,4
For ham lukker Dørvogteren op, og Faarene høre hans Røst; og han kalder sine egne Faar ved Navn og fører dem ud.…

dwellest

Salmerne 99:1
HERREN har vist, han er Konge, Folkene bæver, han troner paa Keruber, Jorden skælver!

2.Mosebog 25:20-22
Og Keruberne skal brede deres Vinger i Vejret, saaledes at de dækker over Sonedækket med deres Vinger, og de skal vende Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sonedækket skal Kerubernes Ansigter vende.…

1.Samuel 4:4
Saa sendte Folket Bud til Silo og hentede Hærskarers HERRES Pagts Ark, han, som troner over Keruberne; og Elis to Sønner Hofni og Pinehas fulgte med Guds Pagts Ark.

2.Samuel 6:2
Derpaa brød David op med alle sine Krigere og drog til Ba'al i Juda for der at hente Guds Ark, over hvilken Hærskarers HERRES Navn er nævnet, han, som troner over Keruberne.

2.Kongebog 19:15
Derpaa bad Ezekias den Bøn for HERRENS Aasyn: »HERRE, Israels Gud, du, som troner over Keruberne, du alene er Gud over alle Jordens Riger; du har gjort Himmelen og Jorden!

Ezekiel 1:13
Midt imellem de levende Væsener var der noget som glødende Kul at se til, som Blus, der for hid og did imellem dem, og Ilden udsendte Straaleglans, og Lyn for ud derfra.

Ezekiel 10:4
Og HERRENS Herlighed hævede sig fra Keruberne og flyttede sig hen til Templets Tærskel; da fyldtes Templet af Skyen, og Forgaarden fyldtes af HERRENS Herligheds Glans.

shine

Salmerne 80:3,7,19
Hærskarers Gud, bring os atter paa Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi maa frelses!…

Salmerne 50:2
fra Zion, Skønhedens Krone, viste Gud sig i Straaleglans

Salmerne 94:1
HERRE, du Hævnens Gud, du Hævnens Gud, træd frem i Glans;

5.Mosebog 33:2
Han sagde: HERREN kom fra Sinaj, fra Se'ir fremstraaled han for dem, brød frem i Lysglans fra Parans Bjerge og kom fra Meribat-Kadesj. Ved hans højre lued Ild dem i Møde.

Job 10:3
Gavner det dig at øve Vold, at forkaste det Værk, dine Hænder danned, men smile til gudløses Raad?

Esajas 60:1
Gør dig rede, bliv Lys, thi dit Lys er kommet, HERRENS Herlighed er oprundet over dig.

Ezekiel 43:2
Og se Israels Guds Herlighed kom østerfra, og det lød som mange Vandes Brus, og Jorden lyste af hans Herlighed.

Daniel 9:17
Saa lyt da nu, vor Gud, til din Tjeners Bøn og Begæring og lad dit Ansigt lyse over din ødelagte Helligdom for din egen Skyld, o Herre!

Aabenbaring 21:23
Og Staden trænger ikke til Sol eller Maane til at skinne for den; thi Guds Herlighed oplyste den, og Lammet var dens Lys.

Links
Salmerne 80:1 InterlinearSalmerne 80:1 FlersprogedeSalmos 80:1 SpanskPsaume 80:1 FranskePsalm 80:1 TyskSalmerne 80:1 KinesiskPsalm 80:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 80
1Til Sangmesteren. El-sjosjannim-edut. Af Asaf. En Salme. (2) Lyt til, du Israels Hyrde, der ledede Josef som en Hjord, træd frem i Glans, du, som troner paa Keruber, 2for Efraims, Benjamins og Manasses Øjne; opbyd atter din Vælde og kom til vor Frelse!…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 49:24
men hans Bue er stærk, hans Hænders Arme rappe; det kommer fra Jakobs Vældige, fra Hyrden, Israels Klippe,

2.Mosebog 25:22
Der vil jeg mødes med dig, og fra Sonedækket, fra Pladsen mellem de to Keruber paa Vidnesbyrdets Ark, vil jeg meddele dig alle de Bud, jeg har at give dig til Israeliterne.

4.Mosebog 7:89
Da Moses gik ind i Aabenbaringsteltet for at tale med HERREN, hørte han Røsten tale til sig fra Sonedækket oven over Vidnesbyrdets Ark, fra Pladsen mellem de to Keruber. Og han talede til ham.

1.Samuel 4:4
Saa sendte Folket Bud til Silo og hentede Hærskarers HERRES Pagts Ark, han, som troner over Keruberne; og Elis to Sønner Hofni og Pinehas fulgte med Guds Pagts Ark.

2.Samuel 6:2
Derpaa brød David op med alle sine Krigere og drog til Ba'al i Juda for der at hente Guds Ark, over hvilken Hærskarers HERRES Navn er nævnet, han, som troner over Keruberne.

Salmerne 18:10
baaret af Keruber fløj han, svæved paa Vindens Vinger;

Salmerne 23:1
En Salme af David. HERREN er min Hyrde, mig skal intet fattes,

Salmerne 28:9
Frels dit Folk og velsign din Arv, røgt dem og bær dem til evig Tid!

Salmerne 50:2
fra Zion, Skønhedens Krone, viste Gud sig i Straaleglans

Salmerne 77:15
udøste dit Folk med din Arm, Jakobs og Josefs Sønner. — Sela.

Salmerne 77:20
Du førte dit Folk som en Hjord ved Moses's og Arons Haand.

Salmerne 78:67
Men han fik Lede ved Josefs Telt, Efraims Stamme udvalgte han ikke;

Salmerne 94:1
HERRE, du Hævnens Gud, du Hævnens Gud, træd frem i Glans;

Salmerne 99:1
HERREN har vist, han er Konge, Folkene bæver, han troner paa Keruber, Jorden skælver!

Esajas 37:16
»Hærskarers HERRE, Israels Gud, du, som troner over Keruberne, du alene er Gud over alle Jordens Riger; du har gjort Himmelen og Jorden!

Jeremias 13:17
Men dersom I ikke hører, da græder min Sjæl i Løn for Hovmodets Skyld, den fælder saa bitre Taarer; mit Øje rinder med Graad, thi HERRENS Hjord føres bort.

Ezekiel 34:31
I er min Hjord, I er den Hjord, jeg røgter, og jeg er eders Gud, lyder det fra den Herre HERREN.

Amos 5:15
Had det onde og elsk det gode, hold Retten i Hævd i Porten! Maaske vil da HERREN, Hærskarers Gud, være naadig mod Josefs Rest.

Salmerne 79:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden