Salmerne 80
Dansk (1917 / 1931)
1Til Sangmesteren. El-sjosjannim-edut. Af Asaf. En Salme. (2) Lyt til, du Israels Hyrde, der ledede Josef som en Hjord, træd frem i Glans, du, som troner paa Keruber,

2for Efraims, Benjamins og Manasses Øjne; opbyd atter din Vælde og kom til vor Frelse!

3Hærskarers Gud, bring os atter paa Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi maa frelses!

4HERRE, Hærskarers Gud, hvor længe vredes du trods din Tjeners Bøn?

5Du har givet os Taarebrød at spise, Taarer at drikke i bredfuldt Maal.

6Du har gjort os til Stridsemne for vore Naboer, vore Fjender haaner os.

7Hærskarers Gud, bring os atter paa Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi maa frelses!

8Du rykked en Vinstok op i Ægypten, drev Folkeslag bort og plantede den;

9du rydded og skaffed den Plads, den slog Rod og fyldte Landet;

10Bjergene skjultes af dens Skygge, Guds Cedre af dens Ranker;

11den bredte sine Skud til Havet og sine Kviste til Floden.

12Hvorfor har du nedbrudt dens Hegn, saa alle vejfarende plukker deraf?

13Skovens Vildsvin gnaver deri, Dyrene paa Marken æder den op!

14Hærskarers Gud, vend tilbage, sku ned fra Himlen og se! Drag Omsorg for denne Vinstok,

15for Skuddet, din højre planted!

16Lad dem, der sved den og hugged den sønder, gaa til for dit Aasyns Trusel!

17Lad din Haand være over din højres Mand, det Menneskebarn, du opfostred dig!

18Da viger vi ikke fra dig, hold os i Live, saa paakalder vi dit Navn!

19HERRE, Hærskarers Gud, bring os atter paa Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi maa frelses!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 79
Top of Page
Top of Page