1.Mosebog 49:24
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
men hans Bue er stærk, hans Hænders Arme rappe; det kommer fra Jakobs Vældige, fra Hyrden, Israels Klippe,

Norsk (1930)
Men fast står han der med sin bue, og hans hender og armer er raske - ved Jakobs Veldiges hender, fra ham, fra hyrden, Israels klippe,

Svenska (1917)
dock förbliver hans båge fast, och hans händer och armar spänstiga, genom dens händer, som är den Starke i Jakob, genom honom som är herden, Israels klippa,

King James Bible
But his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob; (from thence is the shepherd, the stone of Israel:)

English Revised Version
But his bow abode in strength, And the arms of his hands were made strong, By the hands of the Mighty One of Jacob, (From thence is the shepherd, the stone of Israel,)
Bibel Viden Treasury

his bow.

Nehemias 6:9
Thi de havde alle til Hensigt at indjage os Skræk, idet de tænkte, at vi skulde lade Hænderne synke, saa Arbejdet ikke blev til noget. Men styrk du nu mine Hænder!

Salmerne 27:14
Bi paa HERREN, fat Mod, dit Hjerte være stærkt, ja bi paa HERREN!

Salmerne 28:8
HERREN er Værn for sit Folk, sin Salvedes Tilflugt og Frelse.

Salmerne 89:1
En Maskil af Ezraiten Etan. (2) Om HERRENS Naade vil jeg evigt synge, fra Slægt til Slægt med min Mund forkynde din Trofasthed.

Kolossenserne 1:11
idet I styrkes med al Styrke efter hans Herligheds Kraft til al Udholdenhed og Taalmodighed med Glæde

2.Timotheus 4:17
Men Herren stod hos mig og styrkede mig, for at Ordets Prædiken skulde fuldbyrdes ved mig, og alle Hedningerne høre det; og jeg blev friet fra Løvens Gab.

were made.

Job 29:20
min Ære er altid ny, min Bue er altid ung i min Haand!«

Salmerne 18:32-35
den Gud, der omgjorded mig med Kraft, jævnede Vejen for mig,…

Salmerne 37:14,15
De gudløse drager Sværdet og spænder Buen for at fælde arm og fattig, for at nedslagte dem, der vandrer ret;…

Salmerne 44:7
men du gav os Sejr over Fjenden, du lod vore Avindsmænd blive til Skamme.

Zakarias 10:12
Jeg gør dem stærke i HERREN, de vandrer i hans Navn, saa lyder det fra HERREN.

Romerne 14:4
Hvem er du, som dømmer en andens Tjener? For sin egen Herre staar eller falder han; men han skal blive staaende, thi Herren er mægtig til at lade ham staa.

the mighty.

1.Mosebog 35:10,11
og Gud sagde til ham: »Dit Navn er Jakob; men herefter skal du ikke mere hedde Jakob; Israel skal være dit Navn!« Og han gav ham Navnet Israel.…

2.Mosebog 3:6
Og han sagde: »Jeg er din Faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.« Da skjulte Moses sit Ansigt, thi han frygtede for at skue Gud.

Salmerne 18:1,30,32,34
Til Sangmesteren. Af HERRENS Tjener David, som sang HERREN denne Sang, dengang HERREN havde frelst ham af alle hans Fjenders og af Sauls Haand. (2) Han sang: HERRE, jeg har dig hjerteligt kær, min Styrke!…

Salmerne 132:2,5
hvorledes han tilsvor HERREN, gav Jakobs Vældige et Løfte:…

Esajas 60:16
Du skal indsuge Folkenes Mælk og die Kongernes Bryst. Du skal kende, at jeg, HERREN, er din Frelser, din Genløser Jakobs Vældige.

the shepherd.

1.Mosebog 45:5,7,11
men I skal ikke græmme eder eller være forknytte, fordi I solgte mig herhen, thi Gud har sendt mig forud for eder for at opholde Liv;…

1.Mosebog 47:12
Og Josef forsørgede sin Fader og sine Brødre og hele sin Faders Hus med Brød efter Børnenes Tal.

1.Mosebog 50:21
frygt ikke, jeg vil sørge for eder og eders Kvinder og Børn!« Saaledes trøstede han dem og satte Mod i dem.

4.Mosebog 27:16-18
»Maatte HERREN, Gud over alt Køds Aander, indsætte en Mand over Menigheden,…

5.Mosebog 34:9
Og Josua, Nuns Søn, var fuld af Visdoms Aand, fordi Moses havde lagt sine Hænder paa ham, og Israeliterne adlød ham og gjorde, som HERREN havde paalagt Moses.

Josva 1:1-9
Efter at HERRENS Tjener Moses var død, sagde HERREN til Moses's Medhjælper Josua, Nuns Søn:…

Josva 24:1-33
Derpaa kaldte Josua alle Israels Stammer sammen i Sikem og lod Israels Ældste og Overhoved, Dommere og Tilsynsmænd kalde til sig; og de stillede sig op for Guds Aasyn.…

Salmerne 80:1
Til Sangmesteren. El-sjosjannim-edut. Af Asaf. En Salme. (2) Lyt til, du Israels Hyrde, der ledede Josef som en Hjord, træd frem i Glans, du, som troner paa Keruber,

the stone.

5.Mosebog 32:4
Han er Klippen, fuldkomment hans Værk, thi alle hans Veje er Retfærd! En trofast Gud, uden Svig, retfærdig og sanddru er Han.

Salmerne 118:22
Den Sten, Bygmestrene forkastede, er blevet Hovedhjørnesten.

Esajas 28:16
derfor, saa siger den Herre HERREN: Se, jeg lægger i Zion en prøvet Sten, en urokkelig, kostelig Hjørnesten; tror man, haster man ikke.

Zakarias 3:9
Thi se, den Sten, jeg lægger hen for Josua — paa den ene Sten er syv Øjne — se, jeg rister selv dens Indskrift, lyder det fra Hærskarers HERRE, og paa een Dag udsletter jeg dette Lands Skyld.

Matthæus 21:42
Jesus siger til dem: »Have I aldrig læst i Skrifterne: Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en Hovedhjørnesten; fra Herren er dette kommet, og det er underligt for vore Øjne.

Markus 12:10
Have I ikke ogsaa læst dette Skriftord: Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en Hovedhjørnesten?

Lukas 20:17
Men han saa paa dem og sagde: »Hvad er da dette, som er skrevet: Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en Hovedhjørnesten?

Apostlenes G. 4:11
Han er den Sten, som blev agtet for intet af eder, I Bygningsmænd, men som er bleven til en Hovedhjørnesten.

Efeserne 2:20
opbyggede paa Apostlenes og Profeternes Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er Kristus Jesus selv,

1.Peter 2:4-8
Kommer til ham, den levende Sten, der vel er forkastet af Menneskene, men er udvalgt og dyrebar for Gud,…

Links
1.Mosebog 49:24 Interlinear1.Mosebog 49:24 FlersprogedeGénesis 49:24 SpanskGenèse 49:24 Franske1 Mose 49:24 Tysk1.Mosebog 49:24 KinesiskGenesis 49:24 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Mosebog 49
23Bueskytter fejder imod ham, strides med ham, gør Angreb paa ham, 24men hans Bue er stærk, hans Hænders Arme rappe; det kommer fra Jakobs Vældige, fra Hyrden, Israels Klippe, 25fra din Faders Gud — han hjælpe dig! Og Gud den Almægtige, han velsigne dig med Himmelens Velsignelser oventil og Dybets Velsignelser nedentil, med Brysters og Moderlivs Velsignelser!…
Krydshenvisninger
1.Peter 2:6
Thi det hedder i et Skriftsted: »Se, jeg lægger i Zion en Hovedhjørnesten, som er udvalgt og dyrebar; og den, som tror paa ham, skal ingenlunde blive til Skamme.«

1.Mosebog 48:15
Derpaa velsignede han Josef og sagde: »Den Gud, for hvis Aasyn mine Fædre Abraham og Isak vandrede, den Gud, der har vogtet mig: fra min første Færd og til nu,

1.Mosebog 49:23
Bueskytter fejder imod ham, strides med ham, gør Angreb paa ham,

5.Mosebog 33:27
Den evige Gud er en Bolig, og hernede er de evige Arme. Fjenden drev han bort for dit Aasyn og sagde: »Tilintetgør dem!«

2.Samuel 5:2
Allerede før i Tiden, da Saul var Konge over os, var det dig, som førte Israel ud i Kamp og hjem igen; og HERREN sagde til dig: Du skal vogte mit Folk Israel og være Hersker over Israel!«

Job 29:20
min Ære er altid ny, min Bue er altid ung i min Haand!«

Salmerne 18:34
oplærte min Haand til Krig, saa mine Arme spændte Kobberbuen!

Salmerne 23:1
En Salme af David. HERREN er min Hyrde, mig skal intet fattes,

Salmerne 73:23
Dog bliver jeg altid hos dig, du holder mig fast om min højre;

Salmerne 80:1
Til Sangmesteren. El-sjosjannim-edut. Af Asaf. En Salme. (2) Lyt til, du Israels Hyrde, der ledede Josef som en Hjord, træd frem i Glans, du, som troner paa Keruber,

Salmerne 118:22
Den Sten, Bygmestrene forkastede, er blevet Hovedhjørnesten.

Salmerne 132:1
Sang til Festrejserne. HERRE, kom David i Hu for al hans Møje,

Salmerne 132:2
hvorledes han tilsvor HERREN, gav Jakobs Vældige et Løfte:

Salmerne 132:5
før jeg har fundet HERREN et Sted, Jakobs Vældige en Bolig!«

Esajas 1:24
Derfor lyder det fra Herren, Hærskarers HERRE, Israels Vældige: »Min Gengælds Ve over Avindsmænd, min Hævn over Fjender!

Esajas 28:16
derfor, saa siger den Herre HERREN: Se, jeg lægger i Zion en prøvet Sten, en urokkelig, kostelig Hjørnesten; tror man, haster man ikke.

Esajas 41:10
Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej raadvild, thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig.

Esajas 49:26
Dem, der trænger dig, lader jeg æde deres eget Kød, deres Blod skal de drikke som Most; alt Kød skal kende, at jeg, HERREN, er din Frelser, din Genløser Jakobs Vældige.

1.Mosebog 49:23
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden